Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Hanne Søndergaard (1927 - 2008)
Søndergaard Madsen, Johanne (Hanne) Marie

*1927, seminarierektor.

*4.7.1927 i Bølling sg.

Forældre: præstegårdsforpagter Lars Søndergaard Jensen (1895-1976) og Kathrine Georgine Miltersen (1907-81).

~19.4.1952 med lektor Axel Christian Madsen, *21.9.1923 i Give sg., s. af husmand Thorvald Viggo M. og Pauline Jensen.

Som det var sædvane i HSs barndomsmiljø, forlod hun folkeskolen efter 7. klasse. Selv ville hun gerne have fortsat i den stedlige private realskole, men som ældste barn i en søskendeflok på seks fik hun ikke denne mulighed. Fra sit 13. år havde HS forskellige huslige pladser. I 1946 flyttede hun til Kbh., hvor hun sideløbende med et husholdningskursus havde en formiddagsplads. Ud over en beskeden løn gav den også kost og logi, og jobbet beholdt hun under sin efterfølgende toårige uddannelse ved Birgitte Berg Nielsens Husholdningsseminarium. Hun dimitteredes som husholdningslærer i 1949. Samme efterår fik hun ansættelse som lærer i aften- og ungdomsskolen i Haderslev amt, og herigennem blev hun siden forstander for Kronprinsesse Ingrids Feriehjem i Blåvand. I vinteren 1950-51 var HS elev på Askov Højskole, blev årets elevrepræsentant i Askov Lærlinges bestyrelse og fortsatte her frem til 1970, de sidste år som bestyrelsens formand.

I 1952 blev HS gift og kom til Borris, hvor hendes mand var lærer ved en landbrugsskole, og hun selv fik ansættelse som leder af den dertil knyttede husholdningsskole. Den efterfølgende vinter supplerede hun sin uddannelse ved kurser i økonomi og administration ved Specialkursus i Husholdning ved Århus Universitet. I 1955 kom HS til Statens Husholdningsråd (SHR) som konsulent i oplysningsafdelingen. Hun fik i de følgende år rig lejlighed til at vise sin dygtighed og sit organisationstalent, og selv har hun ofte betegnet årene i rådet som sine bedste og mest alsidige læreår. Fra SHR kom HS i foråret 1962 til Undervisningsministeriet som inspektør for de huslige uddannelsesområder, en stilling, hun hurtigt fik skabt megen respekt om. I 1962 rejste begge ægtefæller til USA, hvor HS blev visiting student ved Stanford University. Tilbage i Undervisningsministeriet arbejdede hun intenst på at modernisere undervisningen inden for de huslige fag. Begrebet “udearbejdende kvinde” var ved at vinde frem, og det var hendes mål, at begge køn skulle kvalificere sig til at kunne sørge for sig selv og sine egne fornødenheder. HS var en fornyer, der bl.a. tog initiativ til en modernisering af den næsten 20 år gamle bekendtgørelse om husholdningsskolernes undervisning, ligesom hun var en afgørende drivkraft i udviklingen af ernærings- og husholdningsøkonomuddannelsen. Hun var flittig ud over det sædvanlige og blev hurtigt inddraget i ministeriets internationale arbejde, bl.a. i form af ansvar for kurser for afrikanske lærere gennemført i Danmark sammen med FN-organisationerne UNESCO og FAO. 1964-72 var HS vicepræsident for FAOs Board of Working Party on Home Economics for Europe og var i øvrigt ministeriets energiske og diplomatiske repræsentant i en række udvalg, herunder næstformand i Statens Husholdningsråd 1964-68.

I 1968 kom HS til Suhr’s Seminarium som rektor. Med sine mange faglige idéer og sin administrative kunnen skabte hun i de følgende år revolution på seminariet. Institutionens fysiske rammer blev restaurerede og udbygget gennem lejemål, og dens indre struktur moderniseret og demokratiseret. Hun var også primus motor i fornyelsen af ernærings- og husholdningsøkonomuddannelsen, som ved en lov i 1972 blev en egentlig videregående uddannelse. I årene 1971-86 var HS meget aktiv i Danske Kvinders Nationalråds styrelse, bl.a. som dets delegerede ved FNs generalforsamling under det internationale kvindeår 1975, og hun var formand for nationalrådet 1976-78. Det ligestillingspolitiske engagement parret med stor viden om uddannelsesspørgsmål såvel nationalt som internationalt førte i 1976 til hendes medlemskab af den danske UNESCO- nationalkommission til næstformandskab og senere, i 1991-93, til posten som konstitueret formand for nationalkommissionen. Fra 1978 til 1984 havde HS orlov fra rektorstillingen ved Suhr’s Seminarium for, som Nordens repræsentant, at kunne vælges til UNESCOs styrende organ. De følgende fem år var hun et aktivt og meget respekteret medlem af UNESCOs styrelsesråd i Paris. I perioden 1980-83 var hun formand for rådets permanente Special Committee, medlem af styrelsesrådets bureau og formand for Kommissionen for Kommunikations- og Informationsprogrammer under UNESCOs 22. generalkonference.

I 1984 genoptog HS arbejdet som rektor for Suhr’s Seminarium. Igen var hun aktiv i udviklingen af den uddannelse, der oprindelig havde ført hende ind på området. Hun videreførte samtidig sit samfundsmæssige og internationale engagement via arbejde i Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde, hvor hun 1987-93 var næstformand. Desuden var hun fra 1981 et værdsat medlem af Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalg. Hun var udvalgets næstformand fra 1983-86, og fra 1985-94 medlem af Flygtningenævnet. Ved hendes pensionering i 1990 blev der opsat et relief på Suhr’s Seminarium med underteksten: “Handling – Forvandling 1968-1990”. HS blev ridder af Dannebrogordenen i 1976 og af 1. grad i 1994.

Foto i Suhr’s Seminarium.

Hanne Søndergaard (red.): Suhr gennem trekvart århundrede, 1976.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Ninna Kiessling

 
Professioner
Lærere · Rektorer · Fagkonsulenter
 
Organisationer
Flygtningenævnet · Kronprinsesse Ingrids Feriehjem · Askov Højskole · Statens Husholdningsråd · Undervisningsministeriet · FAO · Suhr's Seminarium · Danske Kvinders Nationalråd (se Dansk Kvinderåd) · UNESCO · UNESCO-nationalkommissionen · Rådet for Internationalt Udviklingssamarbejde · Dansk Flygtningehjælp
 
Emneord
Udlændingepolitik · Husholdning · Husholdningsseminarier · Stat · Forvaltning · Kvindepolitik · Internationalt arbejde · Uddannelsespolitik · Flygtningepolitik · Hædersbevisninger · Forbrugerpolitik · Udlandsophold
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Ringkøbing Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon