Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Ella Saaby (1901 - 1994)
Saaby, Ella Nielsen

1901-94, seminarierektor.

*8.10.1901 i Ringsted, †15.11.1994 i Helsingør.

Forældre: guldsmed Laurits Peter Nielsen S. (1867-1940) og Kirsten Jensine Hansen (1881-1953).

ESs barndom og ungdom blev stærkt præget af faderens sølv- og guldsmedeprofession og opbygning af en efterhånden landskendt forretning i Ringsted. Faderen var ungdomsven med sølvsmeden ◊Georg Jensen. I hjemmet fandtes derfor en del af Georg Jensens unikke arbejder, der efter forældrenes død blev værdsatte prydelser i ESs stuer. Det borgerlige købstadsmiljø førte naturligt til ESs eksamen fra byens realskole, et par års huslig uddannelse og tre års bankuddannelse. Efter et kursus på Suhr’s Husholdningsskole fortsatte hun med skolens toårige seminarieuddannelse og blev dimitteret som husholdningslærer i 1925.

◊•Ingeborg Suhr Mailand ansatte straks den unge lærerinde til undervisning på husholdningsskolens forskellige hold. Samtidig videreuddannede ES sig i bl.a. kemi, fysik og varekundskab, ligesom hun foretog studierejser til Tyskland, Schweiz, Holland samt til nordiske lande. Efter forskellige avancementer på skolen og seminariet blev ES af •Agnes Elgstrøm, der i 1930 havde afløst Suhr Mailand som forstander, udnævnt til inspektør for hele skolevirksomheden i 1943. ES fik hermed håndelag for at håndtere virksomhedens uendelige vanskeligheder under besættelsestidens vareknaphed og rationeringer af madvarer, sæbe, tekstiler og ikke mindst brændsel. Trussel om skolernes beslaglæggelse måtte man ustandselig være beredt på. Efter Elgstrøms pludselige død i 1946 var det naturligt at opfordre ES til straks at overtage forpagtningen af skolevirksomheden, og hermed blev Suhr ikke blot arbejdsplads, men også hjem for hende helt frem til hendes pensionering som 67-årig i 1968. Hun var leder af den samlede skolevirksomhed til 1961, hvor den ændrede lovgivning for de frie skoler nødvendiggjorde en deling af ledelsen. Else Lasson Andersen blev ansat som forstander for husholdningsskolen, selv blev ES udnævnt til rektor for seminariet.

ES løste den vanskelige opgave at få de efter Anden Verdenskrig materielt set stærkt nedslidte skoler rettet op. Gennem studierejser i Europa og i USA hentede hun og hendes lærerinder inspiration og idéer til fornyelser i undervisning og lokaleindretning. Tiden krævede og muliggjorde en teknisk revolution. Undervisning i den rette brug af køle- og fryseteknik, af maskiner til madlavning og bagning, til rengøring samt til vask og tøjbehandling krævede anskaffelser og store omlægninger i både øvelsesundervisning, i teoretiske fag samt i seminariets pædagogiske undervisning. ES underviste selv i varekundskab, men i de senere år var det især de studerendes praktisk- pædagogiske træning, der optog hende. Hun udviklede metodikaspektet og havde her stor ekspertise takket være egne mangeårige undervisningserfaringer. Hendes tillidspost som bestyrelsesmedlem i Foreningen af danske Husholdningslærerinder 1931-46, og senere niårige medlemskab af Statens Husholdningsråd fra 1952 samt af Fællesudvalget for huslig uddannelse 1955-68 betød, at hendes kendskab til de vordende lærerinders og konsulenters kommende opgaver var ret unikt.

I sine rektorår var ES et naturligt medlem af arbejdsgrupper, der forestod arbejdet med revision af cirkulærer og bekendtgørelser for husholdningsskoler og -seminarier. Det blev også hendes opgave at forestå revisioner af Elgstrøms del af lærebogen Vore Fødemidler i et nært samarbejde med forstander Folmer Dam fra Ankerhus Husholdningsseminarium. Tillige var ES gennem mange år medarbejder ved revideringer af Suhr Mailands koge- og lærebog Mad. Der er ingen tvivl om, at ES på mange måder matchede grundlæggerens livsholdning. Ved sin overtagelse af skolevirksomheden i 1947 udtalte hun som sit ønske, at Suhr Mailands ånd altid måtte bevares på skolerne, og at orden, præcision og fremsyn fremdeles måtte præge undervisningen. Det var således også i fuld tillid til hende, at Suhr Mailand, der sammen med sin mand stadig ejede virksomheden, i 1951 omdannede den til en selvejende institution og ved en gave sikrede dens fortsættelse. Der var tale om et respektfuldt, men også om et ærligt, nært venskab mellem ES og ægteparret Suhr-Mailand. ES var beriget med helt usædvanlige administrative evner og en pligtfølelse, der var uden grænser. Hun beundrede og levede op til Suhr Mailands tanker om god, men også strikt økonomisk skoledrift. Hendes beslutningsdygtighed og kontante stil kom til at præge skolen. Hun blev ridder af Dannebrogordenen i 1964.

Foto i KB.

Hanne Søndergaard Madsen: Suhr gennem trekvart århundrede, 1976. Årsskrift fra Suhr’s Seminarie Samfund, 1968.

Hanne Søndergaard

 
Professioner
Rektorer · Lærere
 
Organisationer
Suhr's Husholdningsskole · Suhr's Seminarium · Foreningen af danske Husholdningslærerinder · Statens Husholdningsråd · Fællesudvalget for huslig uddannelse
 
Emneord
Husholdningsskoler · Husholdning · Husholdningsseminarier · Husholdningssagen · Udlandsophold · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne
 
Regioner
Vestsjællands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon