Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Inger Wilfred Jensen (1905 - 1995)
Wilfred Jensen, Inger

1905-95, fabriksinspektør, kvindepolitisk aktiv.

*7.12.1905 i Kbh., †10.12.1995 på Frbg.

Forældre: lektor Carl Oscar Frederik Ludvig Lehmann (1873-1931) og Thora Margrethe Jensen (1871-1949).

~18.11.1932 med kontorchef Poul Wilfred Kronvald Jensen, *9.1.1900 i Kbh., †26.5.1968 smst., s. af snedkermester Fritz Kronvald William J. og Olivia Elisabeth Jacobsen.

Børn: Povl.

Det vakte opmærksomhed, da fabriksinspektør IWJ i 1964 kravlede ned i ventilen på Valby Gasværk for at undersøge, hvad der havde udløst en stor eksplosion. Man var ikke vant til at se en kvinde i en sådan arbejdssituation, udstyret med beskyttelseshjelm og i spidsen for et hold mandlige teknikere. Kort forinden var hun blevet valgt til ny formand for Dansk Kvindesamfund (DK), der dermed lagde op til en forstærket indsats på arbejdsmarkedsområdet.

IWJs fader Louis Lehmann var matematiklærer på gymnasiet Schneekloths Skole. Selv tog hun studentereksamen fra Sortedam Gymnasium 1923 og blev 1928 færdig som civilingeniør fra Polyteknisk Læreanstalt. De følgende år var hun ansat dels i metalvirksomheden Paul Bergsøe, dels i medicinalfirmaet Løvens Kemiske Fabrik. 1937 kom hun til Fiskeridirektoratet, men skiftede året efter til Arbejds- og Fabrikstilsynet. Hun udnævntes 1946 til fabriksinspektør, 1958-1975 som chef for Kbh.s vestre kreds. Her fik hun ansvaret for at føre opsyn med ca. 1.500 virksomheder på Frbg., der regelmæssigt fik besøg af fabriksinspektøren og hendes hjælpere. IWJ blev kendt for at interessere sig mere for menneskene end maskinerne, for sin energiske indsats for specielt de kvindelige arbejderes vilkår og for sit gode humør. Hun udgav Vejen til sikkerhed, 1960, der kom i flere udgaver.

I 1959 var IWJ blevet valgt ind i DKs hovedstyrelse, og 1964 valgtes hun som ny landsformand efter ◊•Lis Groes. Under 1960’ernes højkonjunktur strømmede kvinderne ud på arbejdsmarkedet, og valget af IWJ markerede et klart ønske om at styrke den arbejdsmarkedspolitiske debat og få industriens kvinder i tale. I centrum for diskussionen stod især kravet om bedre uddannelsesmuligheder, ligeløn, sambeskatningens afskaffelse og flere børneinstitutioner. IWJ appellerede til de unge piger om at sørge for at uddanne sig og vælge utraditionelle fag. Hun opfordrede også til at få gang i kønsrolledebatten og til at arbejde for et ændret familiemønster som en forudsætning for større lighed på arbejdspladsen. Hun deltog i adskillige internationale konferencer, hvor emnet var kvinders arbejdsmuligheder, fx i den internationale arbejdsorganisation ILOs konference i 1964. Af hensyn til sit arbejde bevarede hun sit partipolitiske ståsted som en hemmelighed. Hun gik af som formand for DK i 1966, angiveligt fordi hun fandt det umuligt at forene den krævende formandspost med sit erhvervsarbejde.

I 1965 nedsatte statsminister ◊J.O. Krag Kvindekommissionen, der fik ◊•Edel Saunte som formand. IWJ blev medlem af kommissionen som DKs repræsentant og udpegedes til formand for det vigtige Udvalg vedrørende arbejdsforholdene. Efter sin afgang som DK-formand 1966 fortsatte hun som personligt udpeget medlem og som udvalgsformand helt frem til den afsluttende betænkning i 1974. I dette udvalg behandledes mange af de mest centrale spørgsmål for kommissionens arbejde, herunder blev den faktiske uligestilling på arbejdsmarkedet dokumenteret, og en række konkrete forslag vedrørende uddannelse og genoptræning, deltidsarbejde, ligeløn og lige adgang til arbejde blev lagt frem.

Også andre organisationer nød godt af IWJs store arbejdskraft. Fra 1957 var hun medlem af styrelsen for Danske Kvinders Nationalråd, hun var præsident for Soroptimistklubben i Kbh. 1959-61, medlem af Statens Husholdningsråd 1960-72 og formand for Forbrugerrådets skoankenævn. Endvidere havde hun bestyrelsesposter i Foreningen til Gigtens Bekæmpelse og Foreningen til Hjertesygdommenes Bekæmpelse. Energibundtet IWJ måtte meget mod sin vilje lade sig pensionere som 70-årig. Hun døde kort efter sin 90-års fødselsdag i 1995.

Foto i KB.

Kvinden og Samfundet 11/1965. Jyllands-Posten 6.12.1985.

Hanne Rimmen Nielsen

 
Professioner
Fabriksinspektører · Akademikere · Civilingeniører · Kvindesagsforkæmpere
 
Organisationer
Dansk Kvindesamfund · Arbejds- og Fabrikstilsynet · Kvindekommissionen af 1965 · Danske Kvinders Nationalråd (se Dansk Kvinderåd) · Soroptimistklubberne · Statens Husholdningsråd · Forbrugerrådet (se Danske Husmødres Forbrugerråd) · Foreningen til Gigtens Bekæmpelse · Foreningen til Hjertesygdommenes Bekæmpelse
 
Emneord
Ligestillingspolitik · Industri · Kvindepolitik · Arbejdsforhold · Gamle kvindebevægelse · Forvaltning · Stat
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon