Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Hanne Wilhelm Hansen (1927 - 2003)
Wilhelm Hansen, Hanne

*1927, musik- og teaterforlægger.

*23.1.1927 i Kbh.

Forældre: musikforlægger Svend W. H. (1890-1960) og Lisbeth Maria Bendix (1900-81).

Bofælle 1960-89: arkitekt ◊Finn Juhl, *30.1.1912 i Kbh., †17.5.1989 smst., s. af grosserer Johannes Hansen J. og Emmy Louise Dorothea Goecker.

HWH blev på det nærmeste født ind i dansk musikliv. Hendes familie havde i tre generationer stået i spidsen for den omfattende virksomhed Wilhelm Hansens Musikforlag. Det var naturligt, at også den fjerde generation skulle komme til at udfolde sig i virksomheden. Wilhelm Hansens Musikforlag blev oprettet i 1857 på Kongens Nytorv af HWHs oldefader ◊Wilhelm H. Som tidligere generationer blev HWH og hendes søster Lone W.H. opdraget til at skulle gå ind i virksomheden. Deres køn var ikke en hindring, selvom de trådte ind i en mandeverden. Erhvervsaktive kvinder var ikke noget nyt i familien, idet allerede grundlæggerens hustru Hanne W.H. energisk støttede sin mand og tog del i forretningen. HWH arbejdede fra sit 16. år i firmaet, og faderen sørgede for, at hun fik en grundig oplæring i forlæggervirksomhed, mens hun til trods for familiens position i dansk musikliv aldrig fik nogen væsentlig musisk uddannelse. Efter at hun i 1948 blev student fra Akademisk Kursus, uddannede hun sig hjemme og mere væsentligt også ved forlag i Stockholm, Oslo, Zürich, Paris og New York. Som det tidligere havde været tilfældet, gav man den unge generation et ansvar, længe før en overtagelse kom på tale. Ledelsesskiftet, der banede vejen for det første kvindelige chefpar, skete 1959, da HWH sammen med sin søster fik ansvaret for familievirksomheden. Farbroderen Asger W.H. trak sig ved samme lejlighed tilbage, mens faderen forblev medindehaver indtil sin død året efter, da døtrene fuldt ud overtog såvel ejerskabet som ledelsen af Wilhelm Hansens Musikforlag.

De to søstre arbejdede tæt sammen og opretholdt således de stærke familiebånd, der var tradition for i slægten. Væsentlige beslutninger blev taget i fællesskab, og snarere end at støtte sig til konsulenter forlod de sig på egne fornemmelser og erfaringer. Samtidig havde de ry for nidkært at vogte over deres kunstneres rettigheder. Musikhuset var et til stadighed ekspanderende foretagende, der op igennem tiden havde formået at tilpasse sig udviklingen. Forlagets succes viste sig bl.a. ved, at man allerede fra 1879 havde tilegnet sig et omtrentligt dansk monopol inden for området. Samtidig var det en verdensomspændende forretning med datterselskaber i Sverige, Tyskland og Schweiz, der blev overdraget de to unge kvinder, som også blev medejere af et firma i England og af et norsk musikforlag i Oslo. HWH blev kendt som den, der formåede at være til stede overalt, hvor det store musikhus havde afdelinger eller datterselskaber, og i det hele taget hvor der foregik noget i musiklivet. Søstrene formåede at fastholde firmaets store traditioner, men også at udvide dets virkeområde. De drev musikhandel og kursusvirksomhed ikke blot i Kbh., men også i Århus og Odense. Desuden stod de for et blomstrende koncertbureau, der specialiserede sig i gæstespil. Her arrangeredes de fleste større danske koncerter. I 1976 blev de sammen med teaterforlæggeren Lars Schmidt ejere af Nordiska Teaterförlaget. I 1988 blev Wilhelm Hansens Musikforlag opkøbt af det engelske Music Sales.

HWH videreførte gæstespilsafdelingen, men koncentrerede sin indsats om at udvikle den teaterforlæggervirksomhed, der var begyndt med Nordiska Teaterförlaget og fortsattes med erhvervelsen af Strakosch og Nordgreen Teaterforlag. Også på dette felt blev hun Skandinaviens største med hovedsæde i det gamle musikhus i Gothersgade 11. Hun gjorde forlaget til ren agenturvirksomhed, hvori det primære var salg af teaterdramatik, ikke udgivelse af dramatik i bogform. Hendes store kontaktflade både herhjemme og i udlandet holdt hun intakt i sin nye forlagsvirksomhed. Sin del af overskuddet fra salget af musikforlaget anvendte hun bl.a. på at etablere en fond, som ejer det historiske musikhus, og af hvis indtægter der uddeles årlige legater til danske musikere og teaterfolk. Uden for musikverdenen har HWH gjort sig gældende som indehaver af Finn Juhl Furniture. Hun levede papirløst sammen med arkitekten Finn Juhl fra 1960 til hans død i 1989. Det Kgl. Kapel har udnævnt hende til æresmedlem.

Foto i KB.

Politiken 6.10.1996.

Karen Hastrup

 
Professioner
Forlæggere · Virksomhedsejere · Legatstiftere
 
Organisationer
Wilhelm Hansens Musikforlag · Nordiska Teaterförlaget · Finn Juhl Furniture
 
Emneord
Musik · Forlag · Teater · Udenlandske uddannelser
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon