Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Benedicte Wilhjelm (1895 - 1987)
Wilhjelm, Benedicte

1895-1987, generalsekretær.

*19.11.1895 i Kbh., †29.7.1987 i Gentofte sg.

Forældre: kontorchef Mathias Hamborg W. (1865-1937) og Bodil Kirstine Zahrtmann (1866-1941).

BW var en af de få danske kvinder, som fik en international organisationskarriere i Mellemkrigstiden. Hun var født og opvokset i Kbh. og blev student fra N. Zahles Skole i 1915. Året efter tog hun filosofikum fra Kbh.s Universitet, hvorefter hun i nogle år arbejdede som lærerinde. Det blev dog KFUK (Kristelig Forening for Unge Kvinder) der kom til at danne rammen om hendes internationale karriere. Vejen hertil blev banet i 1925, da hun som menigt KFUK- medlem deltog i et internationalt lederkursus på Hindsgavl Slot. Her kom hun i kontakt med ledelsen af verdensorganisationen WYWCA (World Young Women’s Christian Association) og søgte allerede 1925 ind på den britiske sekretærskole WYWCA Training College ved Birmingham. KFUK rådede hende dog forinden til at samle erfaring i Danmark, bl.a. på den danske sekretærskole Marthabo.

1926-30 arbejdede BW som sekretær for ungdomsafdelingen i KFUKs Hovedforening i Kbh. Men de internationale ambitioner havde hun stadig, og 1930-33 var hun sekretær ved det nationale WYWCAs ungdomsarbejde på Ceylon, det nuværende Sri Lanka. Efter rejser i Kina og i USA i 1933 vendte hun atter tilbage til Ceylon, hvor hun 1934-38 fungerede som generalsekretær. Herefter blev hun engageret som sekretær i WYWCAs hovedkontor i Genève, hvor hun arbejdede 1939-49. Under Anden Verdenskrig blev hovedkvarteret flyttet til Washington, men BW forblev knyttet til kontoret i Genève, der i disse år kørte på nedsat aktivitet. I krigsårene involverede de nationale WYWCA-afdelinger sig i flygtningearbejde. Som følge af de politiske forhold i Tyskland, der umuliggjorde den tyske afdelings arbejde, blev BW udstationeret i Berlin 1940-42 som repræsentant for verdensforbundet. I 1943 arbejdede hun i Sverige. Efter krigen var hun med til at reetablere WYWCAs hovedkvarter i Genève. En af hendes sidste store indsatser var den administrative ledelse af verdensforbundets rådsmøde i Kina 1947. Omkring 1950 vendte BW tilbage til Danmark, hvor hun i de følgende år bestred mange og meget forskellige tillidshverv. Ud over at være formand for KFUKs kredsforbund i Kbh. 1950-60 var hun medlem af executivkomitéen for WYWCA 1951-55. Desuden blev der trukket på hendes brede internationale og økumeniske erfaringer i bestyrelsen for Den Internationale Højskole i Helsingør 1950-68, i Det Økumeniske Fællesråd 1951-54 og i Det Mellemkirkelige Råd 1954-65. Endelig sad hun 1953-65 i styrelsen for Danske Kvinders Nationalråd, ligesom hun var medlem af tillidsrådet ved kolonien Filadelfia 1951-57.

BW var ikke som mange af tidens andre ledende skikkelser inden for KFUK opvokset i et hjem med tilknytning til Indre Mission. Det betød, at ledelsen i starten stillede sig skeptisk til hende og hendes internationale ambitioner. Men hendes dygtige arbejde både herhjemme og på Ceylon betød, at respekten for hende voksede, og at hun kom til at nyde stor tillid både i Danmark og i udlandet, bl.a. blev hun nævnt som formandsemne, da •Karen Ræder gik af i 1941. Hertil kom, at hun formidlede sin enestående viden og erfaring på foredragsrejser både i og uden for Danmark. Hendes ansættelse i WYWCA betød, at forholdet mellem KFUK og verdensorganisationen blev tættere og mere afslappet, ligesom den var med til at bryde med den angloamerikanske dominans i både ledelse og administration.

Foto i KB.

Hilda Rømer Christensen

 
Professioner
Generalsekretærer · Sekretærer
 
Organisationer
KFUK - Kristelig Forening for Unge Kvinder · Den Internationale Højskole · Det Økumeniske Fællesråd · Det Mellemkirkelige Råd · Danske Kvinders Nationalråd (se Dansk Kvinderåd) · World Young Women's Association - WYWCA
 
Emneord
Spejderbevægelsen · Internationalt arbejde · Udlandsophold · Kvindepolitik · Ungdomsorganisationer · Administration · Kirkeligt arbejde · Kristendom
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon