Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Dina Vinhofvers (ca. 1620 - 1651)
Vinhofvers, Dina

ca. 1620-51.

*ca. 1620 i Kbh., †11.7.1651 smst.

Forældre: Margrethe V. (†tidligst 1658).

~med David Schumacher, †ca. 1650 i Tyskland.

DV blev født i Kbh. af tyske forældre, der bl.a. ernærede sig af moderens arbejde i Tugthuset. Hun giftede sig i Holsten med David Schumacher og fik omkring 1640 en datter. Efter ophold i Lübeck vendte hun senest i slutningen af 1640’erne tilbage til Kbh. sammen med sin elsker oberstløjtnant ◊Jørgen Walter. Her boede hun sammen med datteren hos sin moder og stedfader silkevæver Samson Gertzen. Hun forsørgede sig ved at “gumme og perse”, dvs. stive og stryge silketøj, men omtales desuden for at have ført et letlevende liv.

Medens oplysningerne om DVs liv er sparsomme indtil da, kom hun til gengæld i offentlighedens søgelys, da hun i 1650 fremsatte nogle alarmerende beskyldninger. DV udlagde rigshofmester ◊Corfitz Ulfeldt som fader til det barn, hun ventede med Walter, og berettede, at hun, skjult i sengen hos Ulfeldt, havde overværet en samtale mellem ham og hustruen ◊•Leonora Christina, hvor de drøftede en plan om at forgifte ◊Frederik 3. Walter, der var holstener, nød åbenbart kongens gunst, for i 1649 var han blevet optaget i den danske adelstand. Det var ham, der i første omgang viderebragte beskyldningerne, og sandsynligvis var han også deres ophavsmand, mens DV blot fungerede som et redskab i et politisk magtspil. Walter havde gode forbindelser til sin landsmand, statholderen i hertugdømmerne ◊Christian Rantzau, der ønskede Ulfeldts magt begrænset, og DVs anklager kan have været tænkt som et middel hertil. Forholdet mellem Frederik 3. og Ulfeldt havde længe været anstrengt, og da mordplanerne kom frem, var der undersøgelser i gang mod Ulfeldts embedsførelse. Kongen valgte imidlertid at hemmeligholde oplysningerne, mens de blev undersøgt nærmere. Men når Walter i 1651 blev udnævnt til oberst og kgl. råd, vidner det om kongens tiltro til beskyldningerne. Kort efter tog sagen en højst uventet vending, idet DV nu opsøgte både Leonora Christina og Ulfeldts skriftefader ◊Simon Hennings, præst ved Skt. Petri Kirke, og kunne berette om mordplaner mod rigshofmesterparret. Ydermere forbandt hun Walter med disse mordplaner. I første omgang traf parret en række foranstaltninger for at forsvare deres hus; men derefter henvendte Ulfeldt sig gennem mellemmænd til kongen, der lod DV fængsle på Kbh.s Slot og offentliggjorde sagen. Under forhøret gentog hun beskyldningerne mod Ulfeldtparret, men benægtede nu truslerne mod dem. Ulfeldts modtræk var en retssag ved Kbh.s byting, der frifandt ham, medens rådstueretten dødsdømte DV. Sagen kom for herredagen, der stadfæstede dommen, og hun blev halshugget sommeren 1651 på pladsen ved Kbh.s Slot. Under retssagen indrømmede hun det usandfærdige i beskyldningerne mod Ulfeldt og hævdede, at de var konstrueret af Walter.

Det er vanskeligt at trænge ind til mennesket bag den spegede og intrikate sag; men man får indtryk af DV som en lidt naiv kvinde i en sårbar situation, som blev en brik i et udspekuleret politisk rænkespil, og hvis fantasi og muligvis også jalousi førte hende ud i et morads af selvmodsigelser, der fik katastrofale konsekvenser for hende selv. Hendes skæbne har inspireret ◊Adam Oehlenschläger til tragedien Dina, 1842.

Steffen Heiberg: Enhjørningen Corfitz Ulfeldt, 1993.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Leon Jespersen

 
Professioner
 
Organisationer
 
Emneord
Retssager
 
Tidsperioder
1600-tallet
 
Regioner
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon