Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Gerda Winther (1942 - )
Winther, Gerda

*1942, chefpsykolog.

*4.9.1942 i Slangerup sg.

Forældre: repræsentant Louis W. (1900-79) og sygehjælper Åse Elise Danielsen (*1919).

~9.11.1985 (b.v.) med organisationspsykolog Henning Green, *20.3.1952 i Kbh., s. af lagerekspedient Eigil G. og kassedame Lenah Christensen.

Børn: Marie Louise (1968).

GW voksede op i et utraditionelt hjem som nummer to af en børneflok på fire. Moderen havde en højborgerlig baggrund og var hjemmets myndige organisator. Faderen, der var mere anarkistisk anlagt, forsørgede familien ved at sælge biler, hvorved han fastholdt en forbindelse til sin ungdoms lidenskab, racerkørsel. Familien flyttede meget rundt, og økonomien var ofte elendig, men atmosfæren i hjemmet var levende, gavmild og åben over for gæster, et særkende, GW tog med sig og siden har overført til sit eget hjem. Som den eneste pige og intellektuelt veludrustet fik hun tidligt en central position i familien, omgærdet af respekt og beundring.

I 1961 afsluttede GW sin skolegang med en nysproglig studentereksamen fra Næstved Gymnasium og blev hermed familiens første student. Efter først at have overvejet at læse arkæologi påbegyndte hun i 1962 cand.psych.-studiet på Kbh.s Universitet inspireret af et ophold i Paris som au-pair pige hos to psykologer, der introducerede hende til Freuds forelæsninger. Hun afsluttede studiet i 1974 efter en afstikker til franskfaget og en længere pause i forbindelse med erhvervsarbejde og sin datters fødsel. Samme år påbegyndte hun sin karriere som klinisk psykolog inden for hospitalsverdenen, et valg, hun siden har holdt fast ved. Hun startede på psykiatrisk afdeling ved Slagelse Centralsygehus, hvor hun de næste syv år var en central skikkelse i en kreds af yngre læger og psykologer, der med overlæge Thøger Harder som samlingspunkt udviklede et dynamisk psykoterapeutisk miljø, båret af en pionerånd. I samme periode tog hun sammen med flere af sine kolleger den gruppeanalytiske uddannelse, der dengang blev varetaget af engelske terapeuter, og var blandt de første, der introducerede denne behandlingsform herhjemme. Siden skulle denne kreds komme til at udgøre kernen i Institut for Analytisk Gruppe- og Familieterapi, senere Institut for Gruppeanalyse, der blev oprettet i 1977. Her har GW siden starten været tilknyttet som lærer, terapeut og supervisor. 1979-91 var hun medlem af bestyrelsen.

1981-88 var GW ansat på Rigshospitalets psykiatriske afdeling under •Alice Theilgaards inspirerende ledelse. Her fortsatte hun sin indsats inden for det psykoterapeutiske område med psykiatriske patienter samt undervisning og supervision af læger og psykologer i samarbejde med overlæge Thorkil Sørensen. Hun var med til at oprette landets første krise- og katastrofepsykiatriske enhed foranlediget af en gidseltagning på Livø og to bombeeksplosioner i Kbh. i 1985. I samme periode fik hun ved lægestudiet på Kbh.s Universitet et eksternt lektorat i medicinsk psykologi, som hun beklædte i perioden 1987-95, ligesom hun startede som underviser i psykopatologi ved videreuddannelsen for psykiatere. I 1988 blev GW ansat som chefpsykolog på psykiatrisk afdeling på Kbh.s Amtssygehus i Glostrup, landets største psykiatriske afdeling. På dette tidspunkt hvilede en traditionel og konservativ ånd over stedet, men miljøet udviklede sig langsomt, ikke mindst i kraft af GWs stædige vilje til forandring kombineret med hendes myndighed, naturlige autoritet og evne til at vente og overleve i modvind. Hele afdelingen har været under omstilling til en moderne psykiatrisk afdeling med bl.a. et psykoterapeutisk afsnit for unge psykotiske og med en tredeling af ledelsen på forsøgsbasis. GW havde således fået den for en psykolog usædvanlige position af administrerende chefpsykolog sideordnet med chefsygeplejerske og cheflæge.

GWs talent for organisation og ledelse har også manifesteret sig internationalt i form af en række bestyrelsesposter, bl.a. i det engelske Society of Group Analysis fra 1994, den internationale sammenslutning for gruppeterapi International Association of Group Psychotherapy fra 1995, som forkvinde for det 10. europæiske symposium i gruppeanalyse i Kbh. 1996 og organisator af internationale psykoterapeutiske workshops. Sideløbende med det kliniske og psykoterapeutiske arbejde med patienter, som altid har stået GW nærmest, og hendes stigende organisatoriske engagement har hun det meste af sin karriere været involveret i kliniske forskningsprojekter, der både har udmøntet sig i en hyppig foredragsvirksomhed og i nationale som internationale publikationer, bl.a. om psykiske og seksuelle problemer hos kvinder som følge af incest, psykiske komplikationer ved mandlig sterilisation, kriseterapi og ikke mindst behandling af maniodepressive patienter. I 1990 bidrog hun til grundbogen Psykologi, og 1994 var hun medredaktør af antologien Gruppeanalytisk psykoterapi. I de senere år har hun specielt beskæftiget sig med skizofrene. Siden 1996 har hun siddet i styregruppen for et landsdækkende projekt om tidlig intervention over for skizofrene og været en af de to ledere af den lokale del af projektet i Glostrup.

Politisk som kvindepolitisk har GW været interesseret, men på afstand og ikke som del af en bevægelse eller et parti. Hertil har hendes uvilje mod det doktrinære og hendes frihedstrang været for stor. I kraft af sin personlige integritet har hun mestret det seje træk i udviklingen af en psykiatri med større plads til den psykologiske behandling af patienterne. Sin rummelighed og tolerance over for andre har hun til fælles med sin mand Henning Green, og den er kommet både patienter og kolleger samt venner og familie til gode. Hjemmet har været åbent og gæstfrit og har ofte dannet rammen om livlige sammenkomster, hvor der har været plads til alle.

Susanne Lunn

 
Professioner
Akademikere · Psykologer · Forskere
 
Organisationer
Slagelse Centralsygehus · Institut for Analytisk Gruppe- og Familieterapi (se Institut for Gruppeanalyse) · Rigshospitalet (se Frederiks Hospital) · Københavns Universitet · Københavns Amtssygehus i Glostrup · Society of Group Analysis · International Association of Group Psychotherapy
 
Emneord
Psykologi · Psykiatri · Hospitaler · Psykoterapi · Skizofreni
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Frederiksborg Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon