Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Ingeborg Vinter (1945 - )
Vinther, Ingeborg Helena

*1945, forbundsformand.

*11.9.1945 i Vágur sg.

Forældre: maskinsmed Meinhard Erhardtsen Joensen (1918-91) og Maria Frederikka Jacobsen (1918-94).

~3.12.1966 med arbejdsmand Andru V., *7.12.1942 i Vágur sg., s. af fisker Eskild Christian V. og Anetta Poulina Hofgaard.

Børn: Eskil (1969), Anna-Mari (1975).

IV stammer fra en arbejderfamilie med syv børn. Moderen var hjemmegående, faderen maskinsmed og aktiv i opbygningen af fagbevægelsen og Socialdemokratiet på Suðuroy. Selv giftede IV sig i 1966 med en arbejdsmand, Andru V. Hun har arbejdet på fiskefabrik i 17 år, hvoraf fire år i Island. I 1976 blev hun indvalgt i bestyrelsen for Fjallbrúður, den lokale fagforening for kvindelige arbejdere, og hun var formand for denne forening 1977-84. I 1977 kom hun i bestyrelsen for Føroya Arbeiðarafelag (FA), der er et landsdækkende fagforbund med ca. 6.000 medlemmer. Tre år senere blev hun som repræsentant for den radikale fløj af fagbevægelsen valgt til formand for FA. Hun er blevet genvalgt siden og er ikke blot den første kvindelige formand, men også den person, der har bestridt formandsposten længst, siden FA blev stiftet i 1925. Da forbundets kontor ligger i Tórshavn, har hun måttet være hjemmefra alle ugens hverdage. Hendes to børn blev hjemme hos deres fader i Vágur, og hun så dem kun i weekenden. Især de første år var hårde, for det var ikke populært at være kvinde og fagforeningsformand. Men hun fik støtte fra både sin mand og sine forældre, som har opmuntret hende til at fortsætte, og moderen har hjulpet med at passe børnene.

Som formand har IV lagt vægt på, at FA som Færøernes største fagforbund skulle markere sig i samfundet. I hendes første år i bestyrelsen lykkedes det at få indført lige løn for kvinder og mænd, idet der i 1977 opnåedes en aftale om, at kvindelønnen skulle forhøjes gradvis, indtil den kom på niveau med mænds løn i 1981. I 1983 blev FA involveret i en af de bitreste konflikter i nyere tid, da arbejdsgiverne ville indføre registrering af hver enkelt arbejders produktivitet ved hjælp af koder i hver kasse renset fisk. FA protesterede, fordi man opfattede registreringen som en skjult tempoopskruning. Sagen blev indbragt for retten, men FA fik ikke medhold, og konflikten såede splid i forbundets egne rækker. IV har lagt vægt på at opbygge en omfattende kursusvirksomhed for foreningens medlemmer. FA var medstifter af Uppl´ysingarfelagsskapur Verkamanna (Arbejdernes Oplysningsforbund). I IVs formandstid har FA desuden været med til at oprette den færøske arbejdsløshedsforsikring af 1992.

IV var i mange år aktiv i det færøske socialdemokrati. Op til lagtingsvalget i 1994 tog hun sammen med en række andre fagforeningsledere og aktivister på venstrefløjen initiativ til et nyt politisk parti Verkamannafylkingin (Arbejderfronten). Partiet opnåede at få tre mandater valgt til Lagtinget i 1994, hvoraf den ene var IV, som dermed blev det første kvindelige lagtingsmedlem valgt i Suðuroy. Verkamannafylkingin var en ad hoc-bevægelse, som blev stiftet i opposition til især Socialdemokratiets politik i kriseårene i begyndelsen af 1990’erne. På grund af indre stridigheder fik partiet en kort levetid og nåede ikke over spærregrænsen ved valget i 1998. IV har i sin formandstid udviklet FA til et moderne forbund, der er en aktiv modspiller i alle samfundsspørgsmål. Hun er kendt for sin kontante og kompromisløse stil og har synliggjort den færøske kvinde som en aktiv deltager i det offentlige liv.

Eyðgunn Samuelsen

 
Professioner
Lagtingsmedlemmer · Forbundsformænd · Fagforeningsformænd
 
Organisationer
Fjallbrúður · Føroya Arbeiðarafelag/Færøernes Arbejderforbund · Upplýsingarfelagsskapur Verkamanna / Arbejdernes Oplysningsforbund · Verkamannafylkingin / Arbejderfronten
 
Emneord
Færøerne · Fagbevægelsen · Fagforeninger · Fagforeningspolitik · Politik · Ligeløn
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Færøerne
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon