Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Gerda Schäffer (1884 - 1960)
Schäffer, Gerda

1884-1960, arkitekt.

*29.3.1884 i Odder, †5.5.1960 på Frbg.

Forældre: distriktslæge Edvard Christen Vilhelm S. (1843-1910) og Marie Kirstine Møller (1846-1907).

GS blev i samtiden betegnet som Danmarks første kvindelige arkitekt. Hun var ikke den første kvinde, der blev uddannet på Arkitektskolen, men hun var en af de første, der oprettede egen virksomhed, og som virkede og ernærede sig inden for faget i en længere årrække. Især kom betegnelsen af den kendsgerning, at GS var den første kvinde, som tegnede og byggede og altså bar hele ansvaret for en bygnings udseende og opførelse. Arkitektuddannelsen var blevet åbnet for kvinder i 1908, og i begyndelsen var højst en til to kvinder blandt de 20 dimittender. De første af dem tog afgang i 1916 og 1920. Det var langtfra alle, der afsluttede studierne med at tage afgang, heller ikke GS, men denne praksis var også almindelig blandt tidens mandlige arkitektstuderende. Bemærkelsesværdigt er det derimod, at der i Arkitektforeningens medlemsskare indtil 1935 kun er registreret omkring fem praktiserende kvindelige arkitekter. På trods af evner og interesse for faget samt et gennemført studium opgav mange hvervet på grund af ægteskab, eller de kom til at fungere som medhjælpende hustruer for deres arkitektmænd.

Arkitektuddannelsen var ikke et ganske indlysende valg for GS, idet hun var født og opvokset i et lægehjem på landet. Tidligt havde hun dog en stor lyst til at tegne. Omkring 1912 var hun et halvt år i murerlære i Odder sammen med den senere arkitekt •Ingrid Dyggve, før hun tog til Kbh. og gennemgik Kunstakademiets bygningstekniske skole. 1918-20 var hun elev i Arkitektskolens ældste klasse. Samtidig arbejdede hun på forskellige tegnestuer og havde også, mens hun studerede, udført flere selvstændige arbejder. Den første byggeopgave var en villa i Fredericia. Siden var hun bygningskonduktør på en gruppe sommerhuse i Tibirke Bakker i Nordsjælland. Her havde arkitekt ◊Ejner Dyggve i 1916 udarbejdet en udstykningsplan, der i vidt omfang tog hensyn til naturen. Sommerhusene, der blev tegnet af bl.a. Ingrid og Ejner Dyggve og tilpasset den lokale byggetradition, blev opført i perioden 1917-25.

GS tegnede også møbler og sølvting, men først og fremmest beskæftigede hun sig med at tegne og indrette private hjem. Hun gik til opgaverne med stor omhu og grundighed og med respekt for både arkitektoniske krav og personlige hensyn. På mange lange rejser i Europa og Norden samlede hun erfaring og fik nye impulser. Endvidere underviste hun i boliglære på Suhr’s Husholdningsskole i en årrække og kunne altså her videregive sin erfaring og indsigt i at indrette hjem til vordende husmødre. GS døde som 76-årig på en rejse i udlandet.

 

Kendte danske Kvinder, 1934. Tidens Kvinder 4/1920. Kvinden og Samfundet 22/1918.

Jette Lokvig

 
Professioner
Arkitekter · Akademikere
 
Organisationer
Suhr's Husholdningsskole
 
Emneord
Arkitektur · Boligindretning · Undervisning
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Århus Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon