Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Else Marie Sejer Larsen (1932 - )
Sejer Larsen, Else Marie

*1932, seminarierektor.

*26.4.1932 i Kbh.

Forældre: skibsfører Herman Sejer Pedersen (1905-60) og Else Knudsen-Begborg (1907-94).

~4.7.1962 (b.v.) med seminarierektor Tage Larsen, *9.5.1909 på Frbg., †25.1.1990 i Gentofte sg., s. af cellist Peter Korfits L. og Karla Eleonora Petersen.

EMSL og hendes yngre søster voksede op i et miljø med stærke familiemæssige bånd og en fader, der viste sine børn stimulerende tillid og forventede ansvarlighed. Selv har hun fremhævet disse forhold som grundlæggende for sit menneske- og samfundssyn. I 1951 blev hun student fra Rysensteen Gymnasium. Gymnasietiden var en øjenåbner for hende især takket være ◊•Aagot Lading, der var adjunkt og fra 1950 rektor på skolen. Det var også efter hendes råd, at EMSL besluttede sig for lærerstudiet ved Statsseminariet på Emdrupborg (SE), hvor hendes senere mand Tage Larsen var en markant leder. Forinden havde hun først været i udlandet som au pair og en kort tid læst psykologi ved Kbh.s Universitet. 1958 fik hun lærereksamen med speciale i fysik og kemi. Det var dog pædagogikken, der havde hendes største interesse, og en årrække senere, i 1974, blev hun cand.pæd. fra Danmarks Lærerhøjskole. Betydningen af lærerfagets pædagogiske dimension havde hun fået demonstreret i studietiden hos skoleinspektøren ved forsøgsskolen på Emdrupborg ◊•Anne Marie Nørvig og som vikar ved Katrinedalsskolen hos ◊•Inger Merete Nordentoft.

1967 blev EMSL adjunkt på SE. Her var hun de følgende år en drivende kraft i udviklingen af nye ledelses- og studieformer. I 1979 blev hun seminariets meget progressive rektor med kollektiv ledelse, studentermedindflydelse og en holistisk-pædagogisk politik på programmet. Som en naturlig følge af sin position i uddannelsessystemet og sit stærke engagement blev EMSL 1976-81 formand for Det Faglige Landsudvalg for de Pædagogiske og Psykologiske Uddannelser. Hun var samtidig medlem af Sektorrådet for de Videregående Uddannelser og 1976-82 af Det Centrale Uddannelsesråd (CUR). Et af forligsresultaterne i den politiske strid 1983 om seminarienedlæggelser blev en sammenlægning af Emdrupborg og Blågård. 1984 blev EMSL rektor ved det rekonstruerede Blågård Statsseminarium og dermed ansvarlig for gennemførelsen af integrationen. Igen i 1989/90 måtte hun påtage sig en møjsommelig integreringsopgave. Denne gang var det Jonstrup Seminarium, der skulle sammenlægges med Blågård. 1996 gik hun på pension.

Også uden for uddannelsessektoren har EMSL været aktiv. Hun var Det Etiske Råds første og meget energiske formand 1988-94. Hun stod her som garant for en nuanceret debat og styrede den med kyndig hånd. Rådets første opgave var at udarbejde en redegørelse og skabe offentlig debat om dødskriteriet. Efterfølgende kom genetikken i fokus. Rådets aktivitet var høj i hendes formandstid, således publiceredes mere end 30 større redegørelser og debatoplæg. 1990 modtog hun Kvinde-Prisen, der uddeltes i anledning af 75-året for danske kvinders valgret. I de senere år har hun interesseret sig for meditation med basis i Sahaj Mag (den naturlige vej). EMSL har i sit faglige virke fastholdt den menneskelige dimension i akademiseringen af læreruddannelsen. Politisk har hun befundet sig til venstre for midten.

Grethe Ilsøe

 
Professioner
Lærere · Akademikere · Rektorer
 
Organisationer
Statsseminariet på Emdrupborg (se Blågård Seminarium) · Det Faglige Landsudvalg for de Pædagogiske og Psykologiske Uddannelser · Sektorrådet for de Videregående Uddannelser · Det Centrale Uddannelsesråd · Det Etiske Råd
 
Emneord
Pædagogik · Seminarier · Uddannelsespolitik · Etik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon