Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Kristine Seligmann (1863 - 1940)
Seligmann, Kirstine Sophie

1863-1940, skolebestyrer.

*27.8.1863 i Vejle, †6.12.1940 smst.

Forældre: garvermester Ludvig S. (1823-74) og Marie Sophie Magdalene Møller (1833-1912).

KS voksede op i et borgerligt miljø i Vejle, men oplevede tidligt ændringer i den trygge tilværelse. Da hun var ti år, døde faderen, en dygtig og stræbsom garver, og efterlod moderen med seks børn i alderen fra et til 15 år. I 1882 begyndte KS at undervise som mange af tidens unge ugifte kvinder fra det bedre borgerskab. Det første hold elever var fire drenge, som i KSs hjem ved garveriet på Sønderbro blev forberedt til optagelse i latin- og realskolen. Hun havde på det tidspunkt ingen uddannelse, men var i besiddelse af så gode faglige og pædagogiske evner, at hun af adskillige forældre blev opfordret til at fortsætte sin undervisning.

I 1886 tog KS lærerindeeksamen fra N. Zahles Skole. Da skolen vedblev med at vokse, flyttede den til lejede lokaler først i Vestergade, siden i Staldgårdsgade. I 1893 var elevtallet 35, og tre lærere var tilknyttet skolen foruden KS og søsteren Johanne S. I begyndelsen var skolen kun for drenge, men i 1894 fik også piger adgang, og året efter opførtes egen skolebygning i Herslebsgade. Byggeriet blev finansieret af KSs egne midler og af lån. Kirstine Seligmanns Skole, som den nu blev kaldt, startede med 62 elever. I 1892 blev den etårige forskolelærerindeuddannelse indført, og KS udbyggede herefter skolen med kurser, hvor vordende lærerstuderende kunne forberede sig til optagelse på forskoleseminariet i Vejle, der blev indviet 1893. Fra 1904 dimitterede skolen til almindelig forberedelseseksamen, 1907 til mellemskoleeksamen og 1908 til realeksamen. I slutningen af 1920’erne blev den fællesskole på alle klassetrin. 1931-39 var der tillige knyttet en børnehave til skolen. Skolebygningens øverste etage var indrettet til bolig, og her flyttede KS ind sammen med moderen og en yngre søster Ellen S., der var lærerinde på skolen fra 1884.

KS levede sammen med Ellen indtil sin død i 1940 og i perioder også sammen med søsteren Johanne S. KS, hvis hele virke var inspireret af ◊N. F. S. Grundtvigs og ◊Christen Kolds tanker, var fra 1913 medlem af menighedsrådet for Vor Frelser Sogn og fra 1915 af Vejle Valgmenighed. Hun drev skolen i 52 år, indtil hun trak sig tilbage i 1934. Året før havde hun modtaget Den Kgl. Belønningsmedaille i guld. Som bestyrer for byens største private skole blev KS en institution i Vejle. Af tidligere elever beskrives hun som en lille og fin kvinde med en aristokratisk udstråling. Hun blev oplevet som streng, men samtidig venlig, retfærdig og ikke mindst omsorgsfuld. Selvom hun levede et tilbagetrukket liv, var hun kendt for at have sine meningers mod og klare standpunkter, og i byen stod der respekt om såvel hendes arbejde som hendes menneskelige væsen. I 1967 blev Kirstine Seligmanns Skole omdannet til en selvejende institution, og i 1982 kunne den fejre sit 100-års jubilæum.

Chr. Kjeldsen: Vejles Skolehistorie, 1984. Kirstine Seligmanns Skoles 100-års jubilæum, 1982. Vejle Amts Avis 6.12.1940, 16.12.1940.

Bente Elholm Munk

 
Professioner
Skolebestyrere · Skoleledere · Lærere
 
Organisationer
Kirstine Seligmanns Skole
 
Emneord
Folkeskolen · Forberedelseskurser · Daginstitutioner · Børnehaver · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1890'erne · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne
 
Regioner
Vejle Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon