Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Augusta Utke Ramsing (1875 - 1959)
Ramsing, Augusta Marie Utke

1875-1959, hofdame, kirkeligt aktiv.

*7.5.1875 i Kbh., †8.8.1959 smst.

Forældre: oberst Peder Erhard Marius R. (1837-1904) og Sophie Hedevig Utke (1847-1915).

AUR voksede op i en søskendeflok på 13 i en kbh.sk militærfamilie. Hun og søstrene •Margrethe R. og •Hedvig R. blev slægtens udbrydere, fordi de meget mod forældrenes ønske konverterede til katolicismen. AURs interesse for katolicismen opstod, da hun i begyndelsen af 1890’erne sammen med storesøsteren Margrethe hørte en række foredrag af en fransk dominikanerpræst père H. Lange. Margrethe konverterede 1893, hvilket var en social skandale for familien. Bedre blev det ikke, da AUR det følgende år fulgte trop. Det kunne ikke tolereres, og hun blev forvist til Frankrig. Her opholdt hun sig i ti år og blev først kaldt hjem 1904, da faderen lå på sit dødsleje. Hjemkommet underviste hun i fransk på Skt. Joseph Søstrenes pigeskole på Toldbodvej. Tilknytningen til ordenssøstrene medførte, at hun 1909 blev opfordret til at være hofdame for den moderløse katolske prinsesse ◊Margrethe, datter af prins ◊Valdemar og prinsesse ◊Marie af Orléans. AUR påtog sig jobbet og opgav sin lærerindegerning.

Da prinsesse Margrethe efter sit giftermål i 1921 ikke havde brug for sin hofdame mere, gik AUR aktivt ind i socialt arbejde. Fra 1919 til ca. 1950 var hun medlem af bestyrelsen for Louiseforeningen, en velgørende organisation, der arbejdede for at hjælpe enlige kvinder fra dannede hjem. I 1925 tog hun initiativ til stiftelsen af Danmarks Katolske Kvinders Forbund (DKKF), der var en paraplyorganisation for landets katolske kvindeforeninger og et led i den internationale katolske kvindeliga. Baggrunden herfor var de forandringer, som de katolske kvindeforeninger undergik i 1920’erne. De havde hidtil beskæftiget sig med velgørenhed eller religiøse opgaver, men nu ønskede de at deltage i politisk arbejde. Drivkraften bag denne udvikling var Helga Tardini, der var et fremtrædende medlem af såvel Dansk Kvindesamfund som Det Konservative Folkeparti. Hun argumenterede for, at kvinderne ikke skulle nøjes med menighedsarbejde, men burde tage kvindesaglige emner op.

AUR var formand for DKKF 1925-39, en post, der bl.a. indebar deltagelse i adskillige udenlandske kongresser, hvor hun holdt foredrag om den katolske kvindes stilling i Norden. Desuden redigerede hun forbundets medlemsblad i ca. 15 år. DKKFs formål var at højne samfundets moralske niveau ved udbredelse af evangeliets ånd og kristne principper. Forbundet stod for en særlig, moralsk feminisme, som kirken kunne støtte. Dertil arbejdede det for kvindens pligt eller kald til at være moder og for at styrke sundheden hos dårligt stillede katolske pigebørn. Allerede i 1925 oprettede DKKF en feriekoloni i den tidligere krigsfangelejr i Horserød, Prinsesse Margrethes Feriehjem, der skulle fungere som et naturligt katolsk hjem. I 1927 blev kolonien flyttet til en lejet villa Trørødhus ved Vedbæk. AUR var i mange år leder af feriehjemmet, der i 1941 blev overtaget af Skt. Joseph Søstrene.

AUR forblev ugift og derfor var det et paradoks for hendes omverden, at hun efter udnævnelsen til hofdame, og efter fransk skik, gjorde krav på fruetitlen. Hun tilhørte lægordenen Skt. Dominikus’ Tredie Orden, hvis spiritualitet hun levede i overensstemmelse med. Beskrivelser af hende efterlader indtryk af en kompromisløs, stærk og ubøjelig personlighed med ikke så lidt militær lederevne. Hun var hele sit liv aktiv inden for den katolske kirke, hvor hun også påtog sig oversættelsesarbejde af religiøse tekster. Som en anerkendelse af hendes store arbejde tildelte den kirkelige øvrighed hende den pavelige orden Pro Ecclesia et Pontifice.

Foto i KB.

Susanne Malchau: Kærlighed er tjeneste, 1998. Katolsk Ugeblad 34/1959.

Skt. Joseph Søstrenes Arkiv i Skt. Joseph Søstrenes kloster.

Susanne Malchau

 
Professioner
Hofdamer · Redaktører
 
Organisationer
Louiseforeningen · Danske Kvinders Katholske Forbund (se Danmarks Katholske Kvindeforbund) · Prinsesse Margrethes Feriehjem · Hoffet
 
Emneord
Udlandsophold · Katolicisme · Hædersbevisninger · Kristendom · Socialt arbejde · Internationalt arbejde · Kirkeligt arbejde · Kvindepolitik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon