Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Margrethe Ramsing (1871 - 1942)
Ramsing, Anna Margrethe

1871-1942, priorinde.

*27.2.1871 i Kbh., †26.8.1942 smst.

Forældre: oberst Peder Erhard Marius R. (1837-1904) og Sophie Hedevig Utke (1847-1915).

MR var den tredjeældste i en søskendeflok bestående af seks piger og syv drenge. Forældrene var nært knyttet til den danske folkekirke og gav deres børn en kristen opdragelse. MR og hendes søstre •Augusta Utke R. og •Hedvig R. blev familiens udbrydere, idet de konverterede til katolicismen. MR og Hedvig gik tilmed i kloster. I begyndelsen af 1890’erne tog faderen MR og Augusta med til en række foredrag af en fransk dominikanerpræst père H. Lange. Både indremissionske og grundtvigianske præster advarede imod disse arrangementer, fordi de kunne true ubefæstede sjæle. Da MR viste stor interesse, blev faderen ængstelig og satte en stopper for deltagelsen i foredragene. MR opsøgte dog på egen hånd père Lange, som hun førte samtaler med og lånte bøger af, et initiativ, der på den tid blev opfattet som en stor dristighed. Da hendes engagement blev opdaget, blev en protestantisk præst sat til at bringe hende på bedre tanker. Det var forgæves, hun konverterede i hemmelighed 1893, 22 år gammel. En konversion var dengang en social skandale, en sorg og skændsel for familien, og der gik mange år, før faderen rakte hende en forsonende hånd. Forældrene sendte hende til en pension i Chambéry, Frankrig. Det hed sig, at hun skulle lære fransk, men motivet var at undgå, at hun påvirkede de yngre søskende i katolsk retning.

Under udlandsopholdet lod MR sig optage i det franske ordenssamfund Skt. Joseph Søstrene. Hun indtrådte i søstrenes noviciat i Bellecombette 1899 og fik her søsternavnet Marie Emmanuel. Efter endt noviciat kom hun tilbage til Kbh. og blev lærerinde ved Skt. Joseph Søstrenes pigeskole på Toldbodvej. Skolen, der var den første af en række franske skoler ejet og drevet af søstrene, var åbnet med støtte af en dansk konvertit •Polly Berling i 1858, to år efter søstrenes ankomst til Danmark. I 1915 flyttede skolen til nye og større bygninger på Østerbro og fik navnet Institut Saint-Joseph. I tilknytning til skolen lå søstrenes danske hovedkloster, det såkaldte provinsialhus, hvor søster-lærerinderne boede. Øverste leder af søsterkommunitet og skole var priorinde mère Suzanne Thérèse Castonnier. Det var sandsynligvis hende, der satsede på MR som leder. Omkring 1915 blev MR udnævnt til leder af skolen, og ved mère Suzannes død 1925 blev MR valgt som priorinde og fik dermed selv titlen mère. Søsteren Hedvig afløste hende som skoleleder.

Et væsentligt anliggende for Skt. Joseph Søstrene var, at deres skoler opnåede anerkendelse i det danske samfund. Disse skulle være blandt de bedste, og derfor var søstrenes faglige uddannelse og skolens undervisningsplaner kontinuerligt i fokus. For MR indebar denne politik, at hun læste til lærerinde ved N. Zahles Seminarium, og omkring 1911 tog hun også studentereksamen som privatist. Sideløbende hermed blev hun hurtigt en central person i søsterordenens skolepolitik. Hun stod bag, at Institut Saint-Joseph fik eksamensret til almindelig forberedelseseksamen 1915 og til mellemskole- og realeksamen 1923. På skolen etablerede hun også et toårigt studenterkursus, der på grund af for ringe tilgang dog kun fungerede 1915-20. Sideløbende med skolearbejdet havde MR en periode ansættelse ved hoffet, hvor hun underviste den katolske prinsesse ◊Margrethe, datter af prins ◊Valdemar og den franske prinsesse ◊Marie af Orléans. Prinsesse Margrethe var med på det første hold studenter, der dimitterede fra Institut Saint Joseph. Prinsessen kendte i forvejen MRs søster Augusta Utke K., der var hendes hofdame, og nu opstod et varmt venskab mellem MR og hendes kongelige elev.

MR var priorinde frem til sin død 1942. Hun beskrives som en levende, myndig og faglig særdeles kompetent person, der gjorde meget for at forbedre søstrenes faglige uddannelse og altid havde et vågent øje for apostolisk arbejde. Hun var også en dygtig pædagog, der uden anstrengelse vandt børnenes hjerter og tillid. Hendes liv og værk var kendetegnet ved, at hun altid var parat til noget nyt, når hun indså, at det var et fremskridt og et moralsk gode. MR var en pioner på skoleområdet, og hun formåede at forene søsterlivet med en usædvanlig personlig karriere, hvilket inspirerede niecen ◊•Benedicte R. til at følge hendes livsvej.

Foto i KB.

Susanne Malchau: Kærlighed er tjeneste, 1998.

Skt. Joseph Søstrenes arkiv i Skt. Joseph Søstrenes kloster.

Susanne Malchau

 
Professioner
Priorinder · Lærere · Skoleledere · Nonner
 
Organisationer
Skt. Joseph Søstrenes Ordenssamfund · Skt. Joseph Søstrenes Pigeskole · Institut Saint-Joseph
 
Emneord
Pigeskoler · Katolicisme · Kristendom
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon