Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Martha Steinthal (1861 - 1948)
Steinthal, Martha Cecilie

1861-1948, skolebestyrer.

*26.1.1861 i Kbh., †12.12.1948 smst.

Forældre: fuldmægtig, senere overretsprokurator Thomas Frederik Westenholtz S. (1831-1914) og Petrine Cecilie Weinschenck (1829-1913).

Om MSs opvækst ved man kun, at hun voksede op i en veletableret kristen-jødisk familie sammen med broderen, teologen ◊F.W. S. Hun var elev i N. Zahles Skole og tog lærerindeeksamen herfra i 1889. Resultatet var så godt, at hun straks blev ansat på skolen, hvor hun kom til at virke de næste 40 år. Hun blev således en af ◊•Natalie Zahles trofaste andengenerationsmedarbejdere. Hun underviste i religion, dansk og pædagogik og tog institutbestyrerprøven i 1891. MS var med til at forberede seminarieskolen 1894-95. Hun havde været på studie- og udlandsrejser sammen med Georgine Knuth og skrev, at de til forskel fra den bekymrede Zahle “saa med et lysere Syn paa den Sag, vi skulde bære frem”. I 1896 blev hun sammen med Knuth forstander for N. Zahles Seminarium, fra 1900 eneforstander, og i 1898 medlem af skolens bestyrelse. Hun var ligesom ◊•Henriette Skram en ivrig fortaler for pigeskolens blivende eksistens og var i 1905 med til at starte kursus til faglærerindeeksamen. I 1911 bakkede hun varmt op om en fortsættelse af de sociale klasser, der førte til den særlige pigeskoleeksamen. Denne ordning varede til 1939.

MS blev i 1913 overbestyrer for hele N. Zahles Skole efter Henriette Skram og nåede at få Zahles velsignelse til gerningen en måned før hendes død. Hun fortsatte skolens tradition for at lade eleverne vokse op under indtryk af et nationalt sindelag, en kristen ånd og en fast hånd og alligevel i ideologisk og religiøs frihed. Hun satte sig især spor som den private skoles forkæmper, efter at loven om statens overtagelse af et flertal af private skoler i Kbh. blev vedtaget i 1918. Kendt blev MS også for at være den ivrigste fortaler for en fireårig seminarieuddannelse i stedet for den gældende treårige, og da denne idé ved seminarieloven i 1930 blev til virkelighed, blev hun valgt til medlem af det udvalg, der skulle udarbejde den ny læseplan. Som 70-årig i 1931 gik hun af som overbestyrer.

MS var medlem af bestyrelsen i Dansk Seminarieforening, en række understøttelsesforeninger, Religionslærerforeningen og Pædagogisk Selskabs repræsentantskab. I 1934 udgav hun Albert Lilius’ Skolealderens Sjæleliv og var selv forfatter til flere artikler om Zahle og hendes skoler i Bog og Naal, i Natalie Zahle til Minde, 1927, og i Hjem og Skole, 1927. Desuden udgav hun Seminariereformen, 1926, og Palæstina, 1935. I 1943 foretog hun som 82-årig et mislykket flugtforsøg til Sverige. MS var et mildt, venligt og elskeligt væsen uden dog at savne myndighed, en personlighed, der fik tildelt mange tillidshverv. I 1927 modtog hun Fortjenstmedaljen i guld.

Mal. 1927 af L. Find på N. Zahles Skole. Foto i KB.

Birgitte Possing: Viljens styrke, 1992. Natalie Zahle til Minde, 1927.

N. Zahles Skoles arkiv i LAK og på N. Zahles Skole.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Birgitte Possing

 
Professioner
Skolebestyrere · Skoleledere · Forstandere · Lærere
 
Organisationer
Natalie Zahles Skole · Natalie Zahles Seminarium · Dansk Seminarieforening
 
Emneord
Pigeskoler · Seminarier · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1890'erne · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon