Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Birthe Rønn Hornbech (1943 - )
Rønn Hornbech, Birthe Johanne Sparrevohn

*1943, vicepolitimester, politiker.

*18.10.1943 i Kbh.

Forældre: sognepræst Christen Rainhold Sparrevohn Rønn (1906-71) og Ellen Kryger (*1918).

~16.11.1963 med civilingeniør Kaj Hornbech, *6.2.1918 i Kbh., †6.3.1985 i Glostrup., s. af prokurist Ove Hornbech-Rasmussen og Anna Olsen.

BRH blev født i en kbh.sk akademikerfamilie. Hun tog studentereksamen fra Aurehøj Statsgymnasium i 1963, begyndte at læse teologi, men opgav og skiftede til jurastudiet. 1971 blev hun cand.jur. fra Kbh.s Universitet og blev ansat som politifuldmægtig i Roskilde. Fem år senere skiftede hun til Rigspolitiet. Her blev hun vicepolitimester i 1981, et job, hun har beholdt også efter sin indtræden i Folketinget. I 1976 blev politifuldmægtigen folketingskandidat for Venstre i Køgekredsen. Ifølge BRH selv var det lidt af en tilfældighed, at hun blev politisk aktiv, men det politiske engagement lå til den diskussionslystne familie. Kandidaturet til Folketinget førte imidlertid først til medlemskab i 1984, hvor BRH kom ind på et tillægsmandat. Ved valget i 1987 måtte hun ud igen, men i 1990 vendte hun tilbage, denne gang valgt på et kredsmandat, som hun har fastholdt lige siden. BRH har også deltaget i organisationsarbejdet i Venstre, bl.a. som hovedbestyrelsesmedlem, og 1985-88 var hun landsformand for partiets oplysningsforbund LOF.

Den bramfri jurist blev hurtigt en markant skikkelse i Folketinget, og hun har beskæftiget sig med mange forskellige emner lige fra forsvars- til kirkepolitik. Hun har således siden 1990 været formand for Folketingets kirkeudvalg, et af de udvalg, der rangerer nederst i hierarkiet på Christiansborg, men det har ikke anfægtet BRH. I et avisinterview fra 1995 sagde hun: “Jeg har en lidt anden dagsorden end mange af de traditionelle politikere. Jeg plejer at sige, at rangfølgen i politik er omvendt proportional med, hvad der er vigtigt i tilværelsen, og hvad folk interesserer sig for.” Det har dog været som retspolitisk ordfører for sit parti fra 1994, at hun har markeret sig mest i den offentlige debat. Retspolitik, herunder udlændingepolitik, har stået højt på den politiske dagsorden i 1990’erne, og BRH har med sit velskårne tungebånd og sine markante synspunkter været en af frontfigurerne i denne debat. Den idealistiske politiker har heller aldrig været bange for at tage særstandpunkter i forhold til sit parti. Det gjorde hun fx ved at stemme for, at der skulle rejses rigsretsanklage mod ◊Erik Ninn-Hansen i 1993. Og hun stemte imod særloven, der i 1996 fratog Tvindskolerne milliontilskud fra det offentlige, ikke af sympati for Tvind, men fordi loven berøvede skolerne den fundamentale ret til domstolsprøvelse af forvaltningsafgørelser.

BRH har udgivet flere bøger, bl.a. causerisamlingen Så gik, 1990, og debatbogen Udlændinge i Danmark, 1993. I 1997 udkom Så gik der politik i det, hvor hun kritiserer regeringens og Folketingets lovgivningspraksis, som hun mener bærer præg af manglende gennemarbejdelse og ofte tilsidesætter fundamentale retssikkerhedsprincipper som lighed for loven og Grundlovens magtfordeling mellem de øverste statsorganer.

Foto i KB, Folketinget.

Elisabeth Refsgaard

 
Professioner
Akademikere · Folketingsmedlemmer · Vicepolitimestre
 
Organisationer
Rigspolitiet · Folketinget · Venstre · Liberalt Oplysnings Forbund - LOF
 
Emneord
Jura · Politik · Kirkepolitik · Udlændingepolitik · Retspolitik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon