Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Lis Zachariae (1921 - 2013)
Zachariae, Lis

*1921, overlæge.

*4.8.1921 i Kbh..

Forældre: repræsentant Peter Karl Vagnholm (1893-1953) og Emilie Erna Ehlers (1894-1983).

~4.11.1944 med professor Francis George Robert Z., *5.8.1922 i Kbh., †23.8.1997 smst., s. af overlæge Poul Z. og jordemoder Meta Schmidt.

Børn: Beth (1947), Brit (1951), Francis (1960).

LZ og hendes senere ægtefælle kendte hinanden, fra de var henholdsvis ti og ni år gamle, gik begge på Christianshavns Gymnasium, hvorfra hun blev student i 1939, og fortsatte sammen på medicinstudiet ved Kbh.s Universitet. De giftede sig i studietiden, hvad der ikke forhindrede hende i at aflægge embedseksamen i 1946. Senere blev de begge specialister i kirurgi og disputerede for den medicinske doktorgrad, LZ i 1956. Hun fik ikke blot støtte hjemmefra til sit valg af studium, hun følte sig direkte ansporet af sin moder, der da også senere i LZs travle liv med tre børn, hospitalsarbejde, videnskabelig beskæftigelse og karriereræs trådte til og hjalp, når det periodisk var nødvendigt.

Efter ansættelse ved forskellige hospitalsafdelinger kom LZ til Ortopædisk Hospital, fik specialistanerkendelse i ortopædi i 1957 og blev fra 1968 assisterende overlæge ved håndkirurgisk afdeling. 1970-87 var hun administrerende overlæge ved en nyoprettet håndkirurgisk afdeling på Kbh.s Amtssygehus i Gentofte, 1953-67 tillige assisterende læge i Invalideforsikringsretten og kirurgisk konsulent ved Socialstyrelsen 1967-77. Desuden var hun aktiv i sit fags videnskabelige selskaber, medlem af Dansk Medicinsk Selskabs forskningskomité 1964-70, af bestyrelsen for Dansk Ortopædisk Selskab 1962-66, næstformand i Dansk Selskab for Gigtforskning 1968-72, aktiv i fagligt nordisk samarbejde og endelig i det lægelige forretningsudvalg i Kbh.s amts sygehusvæsen 1980-82. LZ har været en flittig deltager i og bidragyder til faglige konferencer. Hendes store forfatterskab omfatter foruden disputatsen Hydrocortisons lokale virkning på bindevæv, 1956, afsnit om ortopædisk kirurgi og knoglesygdomme i standardværker som Håndbog for sygeplejersker, 1969, Basisbog i medicin og kirurgi, 1971, og Nordisk lærebog i pædiatri, 1979. I samarbejde med professor ◊Mogens Andreassen udarbejdede hun 1972-udgaven af Chirurgia minor.

Kirurgi var, og er stadig, et usædvanligt speciale for en kvinde, dels er vagtarbejdet i uddannelsestiden mere belastende end i så mange andre specialer, dels kan operationerne, fx af hofter, være hårdt fysisk arbejde. LZ fik selv at mærke, at hendes arbejde faldt inden for et udpræget mandsdomineret område, men har ikke ment, at hun ved stillingsbesættelser efter de første år var udsat for egentlig kønsdiskriminering. Den ene af de officielle opponenter ved hendes disputats, fagets på det tidspunkt absolutte førstemand, professor ◊Erling Dahl-Iversen, der var kendt for sin skarpe tunge, roste arbejdet og mente, at der måtte være nogle androgene hormoner i LZ, “selvom man ikke kan se det.” Selv fik hun det sidste ord i festtalen ved Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøde nogle år senere, hvor hun sagde, at man af mænd kun krævede, at de passede deres arbejde, mens der gjaldt helt andre regler for kvinder: “Man skal tænke som en mand og føre sig som en dame, se ud som en ung pige og arbejde som en hest.” LZ har modtaget Simon Crüger-Prisen 1963 og Guildal-Prisen 1969.

Kirstine Borum (red.): I Nielsines fodspor, 1984.

Mogens Andreassen

 
Professioner
Læger · Overlæger · Akademikere · Doktorer · Forskere · Speciallæger
 
Organisationer
Ortopædisk Hospital · Københavns Amtssygehus i Gentofte · Dansk Medicinsk Selskab · Indevalideforsikringsretten · Dansk Ortopædisk Selskab · Dansk Selskab for Gigtforskning · Socialstyrelsen
 
Emneord
Medicin · Kirurgi · Ortopædi
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon