Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Margit Vognsen (1942 - 2012)
Vognsen, Margit

*1942, forbundsformand.

*20.8.1942 i Haderslev.

Forældre: kasserer Frederik Knudsen (1909-85) og rengøringsassistent Alina Krüger (1908-1982).

~7.10.1989 (b.v) med faglig sekretær Anne-Lise Nielsen, *10.2.1945 i Kbh., d. af skrædder Erik Kristensen og Gudrun Pedersen.

MV voksede op i et fagligt og politisk bevidst miljø som den yngste af fem søskende. Begge hendes forældre var socialdemokrater, og hendes fader var kasserer i Specialarbejderforbundets (SiD) afdeling i Haderslev. Fagforeningens møder, skovture og juletræsfester blev derfor en væsentlig del af barndomslivet. I modsætning til brødrene fik hun ikke nogen uddannelse, men måtte efter endt skolegang tage plads som ung pige i huset. Som 18-årig drog hun til Kbh., hvor hun blev fabriksarbejder. Efter et kortvarigt ægteskab blev hun skilt i 1972 og begyndte derefter at arbejde som hjemmehjælper. Hun meldte sig med det samme ind i Husligt Arbejder Forbunds (HAF) afdeling 3, hvor hun i 1973 valgtes til tillidsrepræsentant og klubformand. Herefter gik det hurtigt med den faglige karriere. I 1973 valgtes hun til suppleant til bestyrelsen i afdeling 3, 1979 blev hun faglig sekretær i afdelingen, og tre år senere, i 1982, stod hun som afdelingens formand. I 1984 blev hun medlem af HAFs hovedbestyrelse, og så gik der kun to år, før hun på den ekstraordinære kongres i 1986 valgtes til forbundsformand som afløser for Bodil Mogensen og dermed blev medlem af LOs forretningsudvalg.

Som afdelingsformand havde MV gennem en række lokalaftaler bidraget til at sikre medlemmerne rimelige arbejdsvilkår, ikke mindst på hjemmehjælpernes område. Nedskæringerne i den offentlige sektor fra slutningen af 1970’erne ramte i høj grad HAFs medlemmer, og problemer vedrørende arbejdsmiljø og nedslidning har haft høj prioritet. Det offentliges udlicitering af opgaver berørte mange af forbundets arbejdsområder. I modsætning til fx •Lillian Knudsen, forbundsformand for Kvindeligt Arbejderforbund, har MV været en stærk modstander af denne praksis. Hun har selv peget på to vigtige faglige resultater, der blev opnået i hendes formandsperiode. 1991 etableredes social- og sundhedsuddannelserne, der afløste de oprindelige uddannelser til bl.a. hjemmehjælper og sygehjælper og gav forbundets medlemmer helt nye muligheder. Samarbejdet med Dansk Kommunal Arbejderforbund (DKA) indledtes i 1989 med oprettelse af et fællessekretariat for uddannelsesspørgsmål, siden fulgte beslutning om fælles generel overenskomst samme år, og 1993 fusionerede de to forbund til Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA). Med HAFs henved 74.000 medlemmer, hvoraf 99% var kvinder, og DKAs knap 120.000, hvoraf kvinderne udgjorde 81%, blev FOA et af LOs store og kvindestærke forbund. Skønt MV på et tidligere tidspunkt havde erklæret, at der var alt for mange mænd i LOs topledelse, pegede hun ikke desto mindre på lederen af DKA Poul Winckler som formand for det nye fællesforbund. Det er MVs princip at sætte sagen over personen, og Winckler ville efter hendes mening som formand for både Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Det Kommunale Kartel gavne organisationen mest. Selv overtog hun i 1993 posten som FOAs næstformand, “og det er nu heller ikke så ringe endda”, som hun sagde. MV er blevet karakteriseret som en sej sønderjyde. At hun har haft mod og vilje til at stå fast på sine synspunkter, også når hun gik enegang, beviste hun i 1992, da HAF som det eneste LO-forbund markerede et klart og utvetydigt nej til Amsterdamtraktaten, der ændrede EF til EU.

Foto i ABA.

Karin Sandvad

 
Professioner
Fagforeningsformænd · Forbundsformænd
 
Organisationer
Husligt Arbejderforbund (se Husassistenternes Forbund) · LO - Landsorganisationen i Danmark · Forbundet af Offentligt Ansatte - FOA
 
Emneord
Fagforeninger · Fagbevægelsen · Fagforeningspolitik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Sønderjyllands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon