Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Nonny Wright (1909 - 2003)
Wright, Johanne Nonny Gustava Cecilie

*1909, ambassadør.

*7.1.1909 i Kbh.

Forældre: oberstløjtnant Valdemar Hartnack (1876-1948) og Nonny Thomasine Ludvigne Elisabeth Grüner (1877-1963).

~25.5.1935 med professor Carl Lund Major W., *13.6.1906 på Frbg., †14.9.1992 i Kbh., s. af konsul Albert W. og Karen Lund.

Børn: Albert (1948), Elisabeth (1949).

NW blev den første kvinde i Danmark, der udnævntes til ambassadør efter et karrieremæssigt avancement. Allerede fra studieårene førte hun et omrejsende liv. Efter studentereksamen 1926 som privatist fra Høng Studenterkursus tog hun til Frankrig et år, hvor hun bl.a. fulgte forelæsninger på Sorbonne. Som sin broder, den senere professor ◊Justus Hartnack, fik hun en akademisk uddannelse. Hun begyndte 1927 at studere statsvidenskab ved Kbh.s Universitet og færdiggjorde første del af studiet 1929, hvorefter hun studerede klassisk økonomi i Oxford et år. Hun blev cand.polit. 1932 som en af de få kvinder i et mandsdomineret fag. Samme år rejste hun til Genève og tog eksamen i teoretisk økonomi, hvorefter hun blev sekretær i Danmarks Nationalbanks valutakontor. Fra studieårene lå hendes interesseområde i udenrigstjenesten, og hun blev 1934 ansat som Udenrigsministeriets første kvindelige sekretær. Samtidig fungerede hun som konsulent i vareudvekslingssager for valutakontoret. Men da hun i 1935 blev gift, fulgte hun med sin mand, der var ansat ved Folkeforbundet, til Genève. Hun blev økonomisk korrespondent i Genève for Brooking Institutions i Washington. I 1940 fik hun tildelt et research fellowship ved Geneva Research Centre i Montreal, og studierne fortsatte hun i Washington. Begge steder deltog hun i oprettelsen af en afdeling af Dansk Røde Kors, der skulle tage sig af danske i allieret krigstjeneste. I årene 1942-47 arbejdede hun som økonomisk medarbejder i Economic War Administration, fra 1945 med titlen cheføkonom.

I 1947 vendte NW tilbage til udenrigstjenesten, idet hun blev sekretær ved Danmarks faste FN-mission i New York. Her avancerede hun på normal vis til rådgiver i 1949, legationsråd i 1956, ambassaderåd i 1960 og ministerråd i 1965. I 1966 kom hun tilbage til Udenrigsministeriet, hvor hun blev kontorchef. Det følgende år blev hun som den anden kvinde efter ◊•Bodil Begtrup udnævnt til ambassadør. Hendes første post var i Ghana. Hendes mand var på dette tidspunkt FNs faste repræsentant i nabolandet Dahomey. I årene1973-76 var hun ambassadør i Argentina, og hun sluttede tjenesten som ambassadør i Peru 1976-79. Trods den lange afbrydelse 1935-47 skabte NW sig en betydelig karriere i udenrigstjenesten. Hendes avancement her var ikke påfaldende for en livlig, veluddannet økonom med erfaringer fra mange lande og et betydeligt netværksskabende talent. Men det var på dette tidspunkt et usædvanligt avancement for en kvinde. Hun formåede tilmed at kombinere karrieren med ægteskab, børn og en række spændende ansættelser og hverv uden for tjenesten. Hun har modtaget flere udenlandske ordener og fik for sin indsats under krigen Dansk og Amerikansk Røde Kors’ Medalje. 1958 blev hun ridder af Dannebrogordenen og 1966 ridder af 1. grad.

Foto i KB.

Levnedsberetning i Ordenskapitlet.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Pernille Lind Olsen

 
Professioner
Akademikere · Ambassadører
 
Organisationer
Danmarks Nationalbank · Udenrigsministeriet · FN (se Folkeforbundet) · Dansk Røde Kors · Economic War Administration
 
Emneord
Statskundskab · Udlandsophold · Internationalt arbejde · Diplomati · Økonomi · Hædersbevisninger · Udenlandske uddannelser
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon