Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Inger Boberg (1900 - 1957)
Boberg, Inger Margrethe

1900-57, arkivar.

*23.7.1900 i Vordingborg, †9.5.1957 i Kbh.

Forældre: overlærer Valdemar B. (1865-1955) og Maria Franciska Lauesen (1867-1943).

IB blev som barn påvirket af faderens filologiske interesser, men senere blev hun mere optaget af religionshistorie og folkeminder, hvad der næsten symbolsk afspejlede sig i hendes tidligste værker. Heraf handlede det første fra 1923 om formlæren i ældste dansk, det andet fra 1926 om guden Freyr og hans kreds. Efter studentereksamen i 1919 fra Høng Studenterkursus læste IB til cand.mag. i tysk, fransk og dansk filologi ved Kbh.s Universitet og fik eksamen i 1925. Herefter var det i stigende grad folkedigtningen, der fangede hendes interesse, især takket være docent C.W. v. Sydow i Lund, hvortil hun kom på et studieophold i 1927. Hendes første arbejde inden for dette område var Prinsessen paa Glasbjerget, 1928.

I 1932 blev IB løst tilknyttet Dansk Folkemindesamling (DF) som assistent. Flere gange havde hun måttet arbejde som lærervikar for at tjene til livets ophold, en gerning, hun ikke var særlig egnet til. De nederlag, hun oplevede i den forbindelse, forstærkede en tendens til at lukke sig inde og isolere sig fra andre mennesker, og det samme gjorde også hendes status som ugift kvindelig akademiker. Selvom hun i 1934 som den første kvinde blev dr.phil. i folkemindevidenskab, måtte hun vente i 18 år, før hun i 1952 omsider blev fastansat som arkivar på DF. Hun havde på dette tidspunkt en stor produktion bag sig og var en anerkendt international forsker. Hendes hovedopgave på DF bestod i at undersøge og klassificere arkivets omfattende samlinger, og det førte til disputatsen Sagnet om den store Pans Død, hvori hun bl.a. ved hjælp af en typeopstilling, bygget på navnestof, viste, hvordan sagnet udvikler og udbreder sig. Af andre hovedværker kan nævnes The Tale of Cupid and Psyche, 1938, Die Sage von Vermund und Uffe, 1943, og Baumeistersagen, 1955. Disse studier kulminerede i det monumentale værk Motif-Index of Early Icelandic Literature, der blev udgivet posthumt i 1966. IB nåede inden sin død at udgive Folkemindeforskningens historie i Mellem- og Nordeuropa, 1953, hvorimod hendes Dansk folketradition i tro og digtning og deraf afhængig skik først blev udgivet i 1962.

IB var syg i de sidste leveår, hvad der yderligere var med til gøre hende ensom. Hendes personlige netværk var meget lille, både fordi hun ikke havde familie, og fordi hun sjældent lod arbejds- og fagkolleger komme tæt på sig. Hun oplevede kun i få år at beklæde den stilling, hun havde været kvalificeret til at få langt tidligere. I 1945 modtog IB Tagea Brandts Rejselegat.

Foto i KB.

Fabula 1/1958. Danske Studier 52/1957.

Levnedsberetning i Kbh.s Universitets festskrift, 1934.

Else Marie Kofod

 
Professioner
Akademikere · Doktorer · Forskere · Arkivarer
 
Organisationer
Dansk Folkemindesamling
 
Emneord
Nordisk filologi · Germansk filologi · Romansk filologi · Folkemindevidenskab
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Storstrøms Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon