Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Ninna Würtzen (1941 - )
Würtzen, Ninna

*1941, stiftamtmand.

*4.8.1941 i Kbh.

Forældre: revisor Jørgen Fuglede (1914-91) og kontorfuldmægtig Inger Margrethe Jensen (1918-57).

~15.3.1967 med landsdommer Hans W., *6.10.1941 på Frbg., s. af bankdirektør Poul Erik W. og Ellen Olsen.

Børn: Hanne (1968), Mette (1972).

Juristen NW blev den, der i sidste halvdel af 1990’erne fik rehabiliteret Danmarks største sygdomsbekæmpende forening Kræftens Bekæmpelse efter meget turbulente år. Det skabte en respekt om hendes person og arbejdsform, der fik regeringen til at udnævne hende til stats- og stiftamtmand i 1999. Studievalget var inspireret af NWs moder, der læste jura som ung, men måtte opgive studiet af økonomiske grunde. Moderen døde, mens hendes to døtre endnu var teenagere, og NW har i bogen Min mor døde – min far døde, 1999, fortalt, hvordan tabet af moderen kom til at præge hele hendes liv.

NW voksede op i Kbh., men havde i sin barndom stærk tilknytning til moderens barndomsby Thisted. Efter at have taget studentereksamen fra Gammel Hellerup Gymnasium 1960, blev hun cand.jur. fra Kbh.s Universitet i 1971 og straks efter sin eksamen sekretær i Styrelsen for Civil Værnepligt under Indenrigsministeriet. De meget velbegavede militærnægtere, der kendte alle paragraffer og regler, kunne være svære at tackle. Men NW havde et godt tag på dem. Da de på et møde klagede over deres usexede underbukser, så hun ned på sin højgravide mave og sagde: “Min mand bruger dem også, det kan lade sig gøre.” I 1973 blev hun ansat i Undervisningsministeriet, hvor hun gjorde lynkarriere. Hun startede som fuldmægtig i Direktoratet for Folkeskolen, Seminarier og Folkeoplysning og endte som vicedirektør. 1978-79 var hun assisterende ministersekretær for ◊•Ritt Bjerregaard. Det gode samarbejde mellem dem resulterede i et venskab og fortsatte i en af Bjerregaards netværksgrupper.

I 1984 blev NW administrerende direktør i Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL) og i 1995 direktør for Kræftens Bekæmpelse. I DADL skabte hun bedre koordinering mellem hovedforeningen og de tre delforeninger: speciallægerne, de praktiserende læger og de yngre læger, og sikrede derved foreningen større gennemslagskraft i forhold til myndighederne. Ved sin ansættelse i Kræftens Bekæmpelse kom hun til et hus med store modsætninger og næsten krigslignende tilstande i nogle af forskningsmiljøerne, fire år senere forlod hun en virksomhed i ro og med forskningsresultater, der har internationalt ry. Det var afgørende, at det lykkedes hende at få genskabt troværdigheden om den økonomiske forvaltning og genetableret kontakten til regering, folketing, amter og faglige organisationer. Hendes evner som problemknuser beror bl.a. på, hun kan skabe relevante netværk omkring sig, fx har en kreds af landets førende erhvervsfolk hjulpet som rådgiverere, og hun er medlem af gruppe 1 i det fornemme VL-netværk af virksomhedsledere. NW er censor ved de erhvervsøkonomiske uddannelser i Kbh., og blandt hendes øvrige tillidshverv kan nævnes medlemskab af repræsentantskabet for Unidanmark, af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetsråd ved Syddansk Universitet og af Socialforskningsinstituttets tænketank. 1982 blev hun ridder af Dannebrogordenen.

Kirsten Bohl

 
Professioner
Stiftamtmænd · Akademikere · Direktører
 
Organisationer
Kræftens Bekæmpelse · Indenrigsministeriet · Undervisningsministeriet · Den Almindelige Danske Lægeforening · Syddansk Universitet (se Odense Universitet)
 
Emneord
Jura · Hædersbevisninger · Forvaltning · Stat · Amter · Patientforeninger · Fagforeninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon