Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Agnete Vøhtz (1895 - 1980)
Vøhtz, Agnete Sophie

1895-1980, departementschef.

*18.9.1895 på Eriksholm forpagtergård, Ågerup sg., Holbæk amt, †24.3.1980 i Kbh.

Forældre: kommandør Julius Albert V. (1855-1935) og Julie Marie Larsen (1868-1922).

AVs karriere var en dadelfri klassisk bureaukrats. Som embedsmand var hun ikke den store fornyer på anden måde, end at hun blev Danmarks første kvindelige departementschef, men hun udmærkede sig ved saglig indsigt, samvittighedsfuldhed og flid. AV, der var student fra N. Zahles Skole 1914, blev cand.jur. i 1921 på Kbh.s Universitet og samme år ansat som sekretær i Undervisningsministeriet. Her avancerede hun støt og blev kontorchef 1947. I 1953 var hun 58 år og ministeriets anciennitetsældste kontorchef. Med de daværende normer for udnævnelser i centraladministrationen var det derfor naturligt, at hun blev departementschef. Hun fik chefsposten i Undervisningsministeriets andet departement, der arbejdede med de højere læreanstalter, statsskolerne, museer, arkiver og biblioteker samt sager vedrørende kunst og videnskab. Ved udskillelsen af Kulturministeriet i 1961 mistede hun en del af sit ressortområde, men bevarede en vis berøring med det ved at fortsætte formandskabet for Statens Kunstfond frem til 1964. Hun havde som formand for den såkaldte store kunstkommission fra 1954 selv deltaget i opbygningen af Kunstfonden.

AV var formand for Rigshospitalets byggeudvalg og for Universitetsadministrationsudvalget til 1966 og medlem af Planlægningsrådet for Højere Uddannelser til 1965. Endvidere var hun bl.a. formand for udvalget om oprettelse af Odense Universitet. Hun var således centralt placeret, da ekspansionen af uddannelsessystemet tog fart i 1960’erne. Derudover var hun medlem af en lang række kommissioner og bestyrelser især inden for videnskabelige og kulturelle områder. Med undtagelse af næstformandsposten i Selskabet til Haandarbejdets Fremme og bestyrelsesposten i Foreningen Grønlandsk Husflid hang disse hverv sammen med karrieren i Undervisningsministeriet. I forhold til offentligheden udviste AV en tilbageholdenhed, som grænsede til skyhed. Hendes private tilværelse samlede sig om den nærmeste familie. Så længe forældrene levede, boede hun sammen med dem. Fra 1940 til sin død 1980 delte hun hjem med broderen landsretssagfører Gustav V. AV var blandt den gruppe kvinder, der i 1951 som de første, blev ridder af Dannebrogordenen. 1954 blev hun ridder af 1. grad, 1959 kommandør og 1965 kommandør af 1. grad.

Foto i KB.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Tim Knudsen

 
Professioner
Departementschefer · Akademikere
 
Organisationer
Undervisningsministeriet · Statens Kunstfond · Planlægningsrådet for Højere Uddannelser · Selskabet til Haandarbejdets Fremme · Foreningen Grønlandsk Husflid
 
Emneord
Jura · Hædersbevisninger · Forvaltning · Stat
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne
 
Regioner
Vestsjællands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon