Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Caroline Rosenberg (1810 - 1902)
Rosenberg, Caroline Friderike

1810-1902, botaniker.

*24.9.1810 i Altona, Holsten, †11.2.1902 på Hofmansgave, Norup sg.

Forældre: landskabsmaler Friederich R. (1758-1833) og Dorthea Friderike Bong (1783-1822).

Da CR var 11 år, mistede hun og hendes to søstre deres moder, og faderen antog en guvernante, der blev i familien indtil 1830. Valget af hende var formentlig med til at bestemme CRs livsbane. Guvernanten kom senere i huset hos landøkonomen og botanikeren ◊N. Hofman Bang på Hofmansgave, mens CR efter sin faders død i 1833 drog til Odense og blev huslærerinde hos en af Hofman Bangs fætre. I en lille selvbiografisk skitse fra 1880, som hun skrev på opfordring af botanikeren professor ◊Eugen Warming, giver CR udtryk for, at hun ikke ønskede at komme til en af moderens 11 søstre. På Fyn fik hun en ny familie. Midt i 1830’erne blev hun alvorligt syg af en lungelidelse, ægteparret Hofman Bang drog omsorg for hende og tog hende snart til sig som plejedatter. Fra 1838 til sin død levede hun på Hofmansgave. Her fandt CR sit virkefelt. Ansporet af Hofman Bang begyndte hun at studere botanik efter at have taget en omvej over latinen for at kunne sætte sig ind i systematiske botaniske værker. Hun arbejdede især med alger og mosser, inspireret af en tidligere huslærer på Hofmansgave, botanikeren og præsten ◊H. Chr. Lyngbye, der i 1819 havde udgivet sit hovedværk om alger i den danske flora Tentamen Hydrophytologiae Danicae.

Både på egnen omkring Hofmansgave og på sine rejser, ikke mindst i Norge, indsamlede CR i løbet af sit lange liv betydelige mængder af havalger og fandt således som den første nogensinde rødalgen Helminthocladia purpurea ved Skagen. De omhyggeligt udførte præparater og altid udførlige notater om findested og årstid gjorde hende højt respekteret blandt samtidens botanikere, som hun korresponderede med og gavmildt uddelte til af sit værdifulde, med tiden omfangsrige materiale. CRs liste over algeslægter, fundet i Danmark, blev optaget i Haandbog i den danske Flora og er hendes eneste samlede videnskabelige bidrag til den botaniske litteratur. Hendes indsats i fykologien, læren om alger, har imidlertid været af betydning i samtid og eftertid, og bidrag fra hendes hånd i form af herbarieeksemplarer er optaget flere steder, bl.a. i Flora Danica. Også hendes studier af mosarter var ganske omfattende, og ikke mindst hendes samling fra Norge er værdifuld. Hun forærede den til en norsk botaniker, der døbte en ny mosart Bryum Rosenbergi i anerkendelse af hendes arbejde.

CR var autodidakt, beskeden til det selvudslettende i forhold til sit eget arbejde, og følte sig bl.a. ikke i stand til at udtrykke sig skriftligt i større omfang end på de “blaa Zeddler”, hvor hun noterede sine iagttagelser. Hendes indsats lå som så mange andre kvinders i en gråzone bag videnskabsmændene i forgrunden, og den var så meget mere beundringsværdig, som hun fra 1845 led af en alvorlig øjensygdom, der periodisk forhindrede hende i fuldt ud at bruge sin kære lup og det uundværlige mikroskop. 1866 blev hun udnævnt til æresmedlem af Botanisk Forening.

Foto i KB, Botanisk Centralbibliotek.

Botanisk Tidsskrift, 1902.

Adda Hilden

 
Professioner
Forskere
 
Organisationer
 
Emneord
Botanik
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1850'erne · 1860'erne
 
Regioner
Holsten
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon