Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Ingeborg Kristiane Rosenørn-Teilmann (1852 - 1929)
Rosenørn-Teilmann, Ingeborg Kristiane

1852-1929, godsejer, forfatter.

*27.7.1852 i Fredericia, †23.4.1929 på Nørholm, Torstrup sg.

Forældre: godsejer, minister ◊Christian Peder Theodor R.-T. (1817-79) og Christine Marie Rosenørn. (1821-52).

Bofælle 1887-1919: komponist, lærer •Ane Elisabeth Susette Boisen, *21.4.1850 i Kbh., †7.7.1919, d. af præst, asylbestyrer ◊Peter Outzen B. og Meta Cathrine Marie Bang Grundtvig.

IKRT blev født i Fredericia, hvor hendes fader var borgmester. Hendes moder døde, inden hun var et halvt år gammel. Året efter blev faderen herredsfoged i Skads herred. I 1861 overtog han efter sin faster stamhuset Nørholm ved Varde, det største gods i Vestjylland, og antog ved denne lejlighed, som det var bestemt ved stamhusets oprettelse i 1790, navnet Teilmann. Ved hans død 1879 overgik Nørholm til IKRT, der nu som stamhusbesidder også måtte antage navnet Teilmann. I hendes ejertid blev der frasolgt betydelige eng- og hedearealer og enkelte ejendomme, foretaget omfattende skovplantninger og efter århundredskiftet bygget ny forpagterbolig og hestestald. I henhold til lov om lensafløsning overgik stamhuset i 1922 til fri ejendom.

IKRT var en lille og spinkel kvinde, der gjorde den store ejendom til samlingssted for slægtninge og venner, ikke mindst fra religiøse miljøer. Hjemmet delte hun gennem mere end tre årtier med komponisten •Elisabeth Boisen. Med sin kristne og nationale indstilling prægede IKRT livet på og omkring Nørholm, hvor hun værnede om stedets historie, herunder den fornemme barokhovedbygning og dens interiør. Hun, der religiøst stod grundtvigianismen nær, indvalgtes 1903 i menighedsrådet for Torstrup sogn og holdt hver søndag andagter for alle i huset, familie, gæster og tjenestefolk. Hendes holdning til det sønderjyske spørgsmål blev udtrykt ved en mindesten i parken for “Den halve Genforening 1920”. Hun udfoldede gennem årene et særdeles omfattende, men ikke meget betydeligt forfatterskab, hvor hun, enten anonymt eller under mærket I.K.R., senere dog under sit fulde navn, udgav religiøse digte og naturlyrik, behandlede historiske emner i form af versromaner, desuden genfortalte et par islandske sagaer og endelig udgav strøtanker og småafhandlinger samlede i Ude i frisk Luft I, 1905, II, 1912. I 1917 fulgte Af min Dagbog. Boisen satte adskillige af hendes digte i musik i nært samarbejde med veninden, nævnes kan fx en samling romancer Fra Lunden, 1901. IKRT forsøgte sig som dialektforfatter med Jens Kjerk, 1882, og behandlede emner af Nørholms historie. Mange af hendes digte og prosastykker blev trykt i flere omgange under nye titler. Hendes forfatterskabs gennemgående præg er efterromantisk med en fastholden af de overleverede former og udtryk for et ideelt, nationalt og kristent livssyn, friskest i hendes bedste naturdigte.

C. Dumreicher: Ved en milepæl, 1954. Vor Fremtid, 1909-10. Berlingske Tidende 25.4.1929.

Claus Bjørn

 
Professioner
Forfattere · Godsejere
 
Organisationer
 
Emneord
Kristendom · Kirkeligt arbejde · Lyrik · Skønlitteratur · Godser
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1880'erne · 1890'erne · 1900'erne · 1910'erne
 
Regioner
Vejle Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon