Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Karoline Petersen (1924 - )
Petersen, Karoline Else Frederikke

*1924, minister, forstander.

*27.9.1924 i Toftir, Nes sg.

Forældre: skibsreder Andreas Hansen (1891-1974) og Sanna Frederikke Thorkildshøj (1876-1983).

~4.4.1955 med sognepræst Peter P., *1.12.1923 i Klaksvík sg., s. af missionær Christian Alfred P. og lærer Karin Marie Elisabeth Nattestad.

Børn: Kári (1958).

“Den bedste hjælp er at få en ny start.” Disse ord kan tjene som motto for KPs livsgerning. Som 17-årig blev hun ramt af tuberkulose og var syg i ti år, hvor hun i lange perioder var indlagt på sanatorium i Tórshavn og i Danmark. Det var især i denne livsfase, at hendes store interesse for sociale problemer og revalideringsarbejde opstod.

Ti år gammel blev KP efter eget ønske sendt til Tórshavn for at gå i realskole. Som ung drømte hun om at blive uddannet til læge, men sygdommen satte en stopper for videre skolegang. Derfor blev hun boende hjemme hos sine forældre og blev sin faders højre hånd, da hun overtog ansvaret for rederiets regnskaber efter sin moder. Her fik hun administrative erfaringer, som senere kom hende til gode. I 1955 blev hun gift og kom til at bo i Hvalvík, hvor hendes mand var sognepræst i 27 år. Som nygift gav hun sig i kast med et pionerprojekt, nemlig at afholde revalideringskurser for handicappede. Det skete i samarbejde med Vanlukkutryggingarráð Føroya (Færøernes Ulykkesforsikringsråd), som administrerede loven om invalideforsikring, der også indeholdt bestemmelser om hjælp til revalidering. KP var på kursus i Danmark for at kvalificere sig til dette arbejde. De første år foregik undervisningen på præstegården, hvor der var plads til fire kursister ad gangen. De blev oplært i forskelligt småhåndværk, bl.a. fremstilling af fiskekurve, arbejdshandsker og andre produkter, som der var brug for i fiskeindustrien, og som det var muligt at udføre i hjemmet. Derved kunne handicappede og andre invaliderede blive boende hjemme og skaffe sig en fortjeneste ud over pensionen. Varerne blev solgt gennem organisationen Alv, der ligeledes blev stiftet på ulykkesforsikringsrådets initiativ. KP var fra starten leder af Alv, som fik en ekspedition i Tórshavn, som stod for indkøb af råvarer og formidling af de færdige produkter, og senere også en butik, hvor handicappede og andre kunne få solgt strikvarer, håndlavede smykker og souvenirs.

I 1959 blev undervisningen flyttet til en stor mandskabsbygning på en nedlagt hvalstation, hvor der kunne være 15 elever ad gangen, og kursusvirksomheden blev udvidet med et bredere udvalg af håndværk, ligesom kursisterne kunne vælge at tage handelsmedhjælpereksamen. De fleste fik derefter beskæftigelse inden for kontorfaget, medens andre søgte videreuddannelse. I begyndelsen af 1960’erne tog KP nogle ældre handicappede og andre invalide i pleje på kursusstedet. De ville ellers være blevet sendt til Danmark på institution, fordi de ikke havde pårørende, som de kunne bo hos. Da dette projekt havde fungeret godt i nogle år, gjorde KP myndighederne opmærksom på behovet for et psykiatrisk plejehjem og tilbød samtidig at tage sig af driften af et sådant hjem. I 1965 blev Vistarheimið åbnet i Tórshavn med plads til ti beboere, og i 1976 kom dertil en afdeling i Runavík, ligeledes for ti beboere. Begge hjem kom under KPs administration. I 1976 tog hun også initiativ til oprettelsen af den selvejende institution Hotel Tórshavn i Kbh., som havde til formål at tilbyde logi til patienter, som blev sendt til behandling i Danmark, og til deres pårørende. KP var bestyrelsesformand for Hotel Tórshavn indtil 1986, da hotellet blev henlagt under det færøske sygehusvæsen.

Senere i livet har KP taget sig tid til at være politisk aktiv. Hun tilsluttede sig Framsóknarflokkurin (Fremskridts- og Fiskeripartiet), og 1988-89 var hun minister med ansvar for sociale og kommunale anliggender. Af hendes initiativer på det sociale område bør nævnes lov om lån og tilskud til beskyttede boliger, forbedrede muligheder for pensionisters selvindtjening og etablering af handicapråd og ældreråd. Omstændighederne gjorde, at KP fik mulighed for at leve sig ind i syge og socialt dårligt stillede menneskers vilkår. Med mod, beslutsomhed og organisatorisk talent lykkedes det hende at forbedre disse vilkår. Hendes indsats inden for den sociale sektor har været banebrydende og igangsættende.

Inga Poulsen Dam

 
Professioner
Forstandere · Ministre
 
Organisationer
Vistarheimið · Alv · Hotel Tórshavn · Fremsóknarflokkurin
 
Emneord
Forvaltning · Stat · Handicappede · Plejehjem · Socialt arbejde · Socialpolitik · Politik · Undervisning · Revalidering · Færøerne · Specialskoler
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Færøerne
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon