Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Rosalie Petersen (1835 - 1924)
Petersen, Rosalie Mariane Augusta Birgitte

1835-1924, børnehjemsforstander.

*12.6.1835 i Assens, †1.3.1924 i Kbh.

Forældre: toldinspektør Michael Christian P. (1801-71) og Henrietta Augusta Philipsen (1808-41).

RP var født i Assens, men opholdt sig fra hun var et år hos sine morforældre, Birgitte og Jacob Philipsen, i en stor købmandsgård i Pilestræde, hvor hendes fætter Frederik P. i 1848 også blev en del af husstanden. Morfaderen døde i 1852, og mormoderen flyttede med børnene til Krystalgade 22.

I 1870 begyndte RP at tage et arbejde op for de såkaldte hjemløse børn, dvs. forældreløse eller børn i familier, der levede under kummerlige forhold. Hun lejede et værelse i Fiolstræde 3, indrettede det til et hjem for fire ulykkeligt stillede børn og ansatte en kvinde til at passe dem. I de følgende år flyttede hjemmet flere gange til stadig større lejligheder, efterhånden som der kom flere børn til. Først efter mormoderens død i 1873 boede RP selv sammen med børnene, hun nedsatte nu en bestyrelse for hjemmet og påtænkte at skaffe midler til at opføre et selvstændigt børnehjem. Hendes veninde siden slutningen af 1850’erne, Karen Holm, ejede en villa i Ryesgade, og hun skænkede nu nabogrunden til børnehjemmet. I 1877 åbnedes Børnehjemmet af 1870 med plads til 32 børn i alderen et til syv år og med RP selv som forstanderinde. Af praktiske grunde var det ikke muligt at optage spædbørn på hjemmet. Men netop spædbørn af fattige ugifte mødre fik den dårligste pleje i de private plejefamilier, og RP ønskede derfor også at lade spædbørn få ophold på hjemmet sammen med deres mødre. Hvis disse ugifte kunne få mulighed for at amme deres børn, mente RP, at de ville blive så knyttet til dem, at de ikke længere ville sætte dem i pleje. Holm skænkede endnu et stykke af sin grund, og i 1881 begyndte RP en pengeindsamling til opførelse af hjemmet for spæde børn, 1888 blev grundstenen nedlagt, og 1890 blev hjemmet indviet i Helgesensgade 2.

Hjemmet var beregnet på at optage 36 børn og 18 mødre, således at hver kvinde ammede både sit eget og en anden kvindes spædbarn. Alt var indrettet efter de nyeste erfaringer på hygiejnens område, og hver kvinde havde sit eget værelse, hvor hun boede med de to børn. Det var en ufravigelig regel, at kun førstegangsfødende ugifte kvinder kunne optages. En kvindes første “fald” var således undskyldeligt, men usædelig livsførelse ønskede hjemmet ikke at opmuntre til. Fra 1907 optog Børnehjemmet af 1870 kun spædbørn. RP var da 72 år og trak sig tilbage som forstanderinde, men var indtil sin død medlem af hjemmets bestyrelse. 1915 overtog Chr. X protektoratet for hjemmet, der i 1960 omdannedes til en kommunal vuggestue. Det første private børnehjem i Kbh. blev oprettet af ◊•Josephine Schneider i 1874, tre år før RPs, men RP var en foregangskvinde, når det gjaldt mødrehjem; den første, som havde øje for, at en ugift moder, der fik mulighed for at være sammen med sit spæde barn, ikke ville bortadoptere det. Hun modtog Fortjenstmedaljen i guld 1905. I 1979 oprettede børnehjemmets repræsentantskab en fond i RPs navn til støtte for børneforsorgen.

Mal. af E. Saltoft i privateje. Foto i KB.

Holger Petersen: Min Slægtebog, 1918. Carl Christensen-Ordrup: Danske Børnehjem i Billeder og Tekst, 1900. Jan William Rasmussen: Børnehjemmet af 1870, 1970.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Karin Lützen

 
Professioner
Forstandere
 
Organisationer
Børnehjemmet af 1870
 
Emneord
Børn · Børnehjem · Børneforsorg · Socialt arbejde · Filantropi · Kvindehjem · Enlige mødre · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1870'erne · 1880'erne · 1890'erne · 1900'erne · 1910'erne
 
Regioner
Fyns Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon