Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Louise Ravn-Hansen (1849 - 1909)
Ravn-Hansen, Louise Christiane

1849-1909, maler, raderer.

*19.7.1849 i Kbh., druknet ca. 17.1.1909 i Havel ved Schwanenwerder nær Berlin.

Forældre: bud, fyrbøder Christian Henrik R. (1804-58) og Louise Marie Wunderlich (ca. 1811-49).

Samme år, som LRH blev født, døde hendes moder. Da hun også mistede sin fader som otteårig, blev hun adopteret af sin moster og onkel, Sabine og Niels Frederik Hansen. Onklen var klædehandler. Allerede som barn var LRH interesseret i kunst og tegnede meget, og efter konfirmationen blev hun uddannet hos den anerkendte blomstermaler Emma Mulvad, der havde udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling fra sit 20. år. Omkring 1872-76 videreuddannede LHR sig i vintersæsonen på ◊Vilhelm Kyhns tegneskole sammen med bl.a. ◊•Johanne Krebs, ◊•Marie Luplau og ◊•Emilie Mundt, de to sidstnævnte blev hendes veninder. Mundt har malet LRH på gruppebilledet Efter Hjemkomsten, 1892-93, og på et portræt fra 1903. Om sommeren tegnede LRH efter afstøbninger af antikke statuer og relieffer i Kunstakademiets afstøbningssamling på Charlottenborg, ligesom de mandlige elever på akademiuddannelsen gjorde. Hun malede også studier i Kbh.s omegn, bl.a. i Søllerød. I ca. et halvt år var hun elev af maleren ◊Jørgen Roed.

LRH specialiserede sig som landskabsmaler. Hun debuterede på Decemberudstillingen på Charlottenborg i 1877 og fortsatte fra 1878 og til sin død med at udstille på Charlottenborgs Forårsudstillinger, hvor hun bl.a. viste maleriet Landskab ved Gyrstinge, 1882. I 1895 deltog hun i Kvindernes Udstilling, ligesom hun var repræsenteret på flere udstillinger i Danmark og i udlandet. Sammen med 22 andre kvindelige kunstnere, heriblandt Mundt, Luplau, Krebs og ◊•Anne Marie Carl Nielsen, underskrev hun i 1888 et andragende til Rigsdagen om at få åbnet Kunstakademiet for kvinder. Da det skete samme år med oprettelsen af Kunstakademiets Kunstskole for Kvinder, var hun også blandt de kvindelige kunstnere, der henvendte sig til Akademirådet og fik gennemført, at ◊Viggo Johansen blev ansat som lærer i malerkunst, ◊August Saabye som lærer i billedhuggerkunst og Krebs som skolens inspektrice.

I 1890 modtog LRH et legat fra Det Raben-Levetzauske Fond. Det finansierede en studierejse til Tyskland og Italien og de store malerisamlinger her. Senere rejste hun meget, bl.a. til Holland, Belgien, Schweiz og Østrig, men især til Berlin i forbindelse med trykning af raderinger, da det var vanskeligt i Danmark at få tryk af den kvalitet, hun ønskede. I 1878 var hun begyndt at radere på Kyhns opfordring. Han gav hende nogle rent praktiske anvisninger, hvorefter hun arbejdede videre på egen hånd og blev en dygtig og anerkendt raderer. Med udgivelser i Den danske Radererforening og Foreningen Fremtiden nåede hun ud til bredere kredse. Der kendes ca. 75 raderinger fra hendes hånd af høj teknisk standard og med et blødt, lyrisk udtryk. Ligesom Kyhn hentede hun motiver fra egnen omkring Ry og Himmelbjerget, fx Parti fra Rye, Himmelbjerget i Baggrunden, 1880, desuden fra Nordsjælland, Vejle og Mols.

LRH var meget interesseret i kvindesagen, som hun støttede, men her som i livets andre forhold holdt hun sig i baggrunden. Hun var rolig og nøgtern og ikke interesseret i opmærksomhed omkring sin person. På en rejse til trykkeriet i Berlin i 1909 druknede hun under uopklarede omstændigheder, formentlig som følge af en ulykke. Efter hendes død stiftedes Louise Ravn-Hansens Legat, der blev administreret af Kunstakademiet og uddelt til fordel for kvindelige landskabsmalere. Det tildeltes i 1916 hendes nære veninde og rejseledsagerske, maleren Emma Meyer, på livstid.

Tegn. af H.E. Melchior. Relief af Rasmus Bøgebjerg på LRHs gravsten, Assistens Kirkegård. Foto i KB.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Claudine Stensgaard Nielsen

 
Professioner
Malere · Legatstiftere
 
Organisationer
Charlottenborg
 
Emneord
Billedkunst · Raderinger · Udlandsophold
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1870'erne · 1880'erne · 1890'erne · 1900'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon