Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Mette Hardenberg (1569 - 1629)
Hardenberg, Mette

1569-1629, lærd.

*22.12.1569 i Ringsted, †4.5.1629 på Eskebjerg, Stubberup sg.

Forældre: godsejer, rigsråd ◊Erik H. (1529-1604) og Anne Rønnow (1541-1609).

~22.6.1588 med godsejer, rigsråd ◊Preben Gyldenstierne, *25.10.1548 på Gammel Estrup, Fausing sg., †juli 1616 på Vosborg, Ulfborg sg., s. af biskop ◊Knud Henriksen G. og Jytte Podebusk.

Børn: Knud (1591), Eiler (1592), ◊Henrik (1594), Birgitte (1595), Anne (1596).

I 1500- og 1600-tallet blev de fleste af adelens børn på et tidspunkt sendt til videre optugtelse hos venner eller slægtninge. For MH skete det usædvanligt tidligt, idet hun umiddelbart efter sin fødsel kom til sin moster Birgitte Rønnow, der lige var blevet enke. Efter seks år vendte hun tilbage til forældrene på Hagenskov på Sydfyn, hvor hun blev, indtil hun 19 år gammel ved et dobbeltbryllup i Odense ægtede den 39-årige Preben Gyldenstierne, der var lensmand på Åstrup ved Hjørring. Den anden brud var hendes søster Kirsten, der blev gift med ◊Axel Brahe. Moderen Anne Rønnow led i perioder af melankoli, en anden søster •Anne H. ligesom MH selv af andre former for sindssyge. I 1597, da Anne H. førte processer mod “troldkvinder” både på Fyn og i Jylland i den formening, at hendes tilstand skyldtes, at hun var forgjort, blev MH pludselig ramt af en “sygdom”, der ikke var mindre bemærkelsesværdig end søsterens. Hun blev besat af en ond ånd, som skulle have slået hende, så hendes krop “sad udi it blodige Kiød”, og desuden slået hendes “Median och Lunge Aare, saa at hendis Ermer er løben fulde af Blod, och var ner løben hende ihiel”. Bæstet plagede hende i seks uger, indtil hun, mærkeligt nok ligesom søsteren, gennem en natlig åbenbaring hørte en stemme, der fortalte hende, hvordan hun skulle blive frelst. Hun fulgte stemmens råd, hvorved det dagen efter lykkedes hende at jage ånden på flugt, og hun blev igen “smuk sund og til pas”. Ifølge det skrift, hvori beretningen findes, er den fortalt af MH selv og hendes mand, “enddog hun gidder iche gierne tallit derom som hand, men hand will iche dølge det, men siger, at hand will haffue det ud paa trøch”.

MH har efterladt en bønnebog, dels skrevet af hende selv, dels af Karen Lunge og andre. Mange af MHs egne indskrifter, ligesom hendes vilde og ret ulæselige håndskrift, vidner om hendes sygdom: “gyf mig gledenn y genn ... gif mig lyfet udy genn for kristi dyd”, ligesom Lunges indskrivninger helt eksplicit fremtræder som trøsteord og bønner, MH kunne anvende “for synn nadige Beffrielse vdaff En stour nød och farlig Anfecting”. Bønnebogen findes i Karen Brahes bibliotek, og Brahe har selv på første side indføjet nogle oplysninger, bl.a. at MH var hendes faders mormoder. Efter Gyldenstiernes død 1616 opholdt MH sig mest på det fynske Skovsbo, som hun havde arvet fra sin fader. Hun døde 1629 under et besøg hos søsteren Kirsten på Eskebjerg, det nuværende Scheelenborg. I ligprædikenen over MH omtaler biskop ◊Hans Mikkelsen hende som en lærd dame; og noget kunne tyde på, at både hendes og søsterens psykiske problemer har været forbundet med ambitioner, som det har været vanskeligt at tilfredsstille efter Reformationen, hvor kvindernes eneste “karrieremulighed”, nu da klostervejen var ude af sagaen, var ægteskabet.

Portræt fra ca. 1590 af en datter af Erik H. og Anne Rønnow, muligvis MH, på Skovsbo.

Hans Mikkelsen: Ligprædiken over Mette Hardenberg, 1631. Danske Magazin II, 1806.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Elisabet Holst

 
Professioner
Lærde kvinder · Adelige
 
Organisationer
 
Emneord
Bønnebøger
 
Tidsperioder
1500-tallet · 1600-tallet
 
Regioner
Vestsjællands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon