Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Hedvig Reinhard (1865 - 1952)
Reinhard, Hedvig Laura

1865-1952, læge.

*5.6.1865 i Hillerød, †9.12.1952 i Vridsløse, Herstedvester sg.

Forældre: overlærer Johan Clemens Tode R. (1817-1901) og Antoinette Hedevig Christine Bentzon (1830-1908).

HR blev født i et socialt engageret lærerhjem i Hillerød, en storebroder ◊Joachim R. blev forfatter, lillebroderen ◊K. R. søofficer og den første direktør for DFDS (Det Forenede Dampskibs-Selskab). Selv blev hun 22 år gammel student som privatist i 1887 og medicinsk kandidat fra Kbh.s Universitet 1895. Herefter virkede hun som reservelæge på Kysthospitalet Refsnæs, der dengang behandlede børn med tuberkuløse knoglelidelser. I begyndelsen af 1899 fungerede hun et par måneder som konstitueret overlæge på hospitalet og blev derved den første kvindelige læge i en chefstilling. Der skulle gå endnu 17 år, før den første kvinde blev ansat som overlæge: •Bodil Bloch i 1916 ved Vodskov Åndssvageanstalt. Efter endnu et par hospitalsansættelser, bl.a. på Dronning Louises Børnehospital, åbnede HR 1902 en praksis i Kbh., som hun drev til sin død. 1903-07 var hun tillige assistent på professor ◊Herman Slomanns klinik. Han var Danmarks første ortopæd i moderne forstand, og det var derfor naturligt for HR, at hun under sin ansættelse her udarbejdede afhandlingen Om Muskeltransplantation ved Lammelser, som i 1912 gav hende den medicinske doktorgrad som den tredje kvinde i Danmark; ◊•Eli Møller og ◊•Johanne Christiansen var de to første. Da der samme år efter pres fra kvindeorganisationerne blev åbnet mulighed for ansættelse af kvindelige skolelæger i Kbh.s kommune, blev HR ansat som den første. Hun blev tilknyttet de to nyeste skoler i Vognmandsmarken og på Bispebjerg. På disse skoler gik der både piger og drenge, og hun aflagde ugentlige besøg for at undersøge børnenes helbredstilstand, mens behandling blev overladt til deres sygekasselæge. I 1918 kronede hun sin årelange beskæftigelse med børns sygdom og sundhed, da hun opnåede anerkendelse som speciallæge i pædiatri, i øvrigt som den første kvinde.

Som mange af de tidlige kvindelige akademikere engagerede HR sig kvindesagligt, først som bestyrelsesmedlem i Foreningen imod Lovbeskyttelse for Usædelighed, der bekæmpede den offentlige prostitution og i 1906 opnåede dens afskaffelse. Senere stillede hun sin ekspertise til rådighed for Danske Kvinders Nationalråd som medlem af dets sundhedsudvalg fra 1911, og hun deltog i Dansk Kvindesamfunds (DK) familieretlige udvalg 1912 som lægesagkyndigt medlem. Hun var suppleant til DKs styrelse i 1913 og meldte sig i den hidsige debat om kvinders politiske deltagelse efter Grundlovsændringen i 1915 på den fløj, der gik ind for et kvindeparti. Hendes kristne grundholdning førte hende ind i Kristne Kvinders Vælgerforening, hvor hun sad i bestyrelsen 1916, og til et stort socialt arbejde i bestyrelserne for Mødrehjælpen i Valby og Børnesanatoriet i Snekkersten. Også mindrebemidlede patienter i hendes praksis nød godt af hendes filantropiske sindelag. I midten af 1920’erne sluttede hun sig til den anti-idealistiske Tidehvervsbevægelse, der ville fundere kristendommen i den konkrete og daglige eksistens. Hun blev en af bevægelsens tidlige ordførere, og hendes angreb på professor ◊Eduard Geismar i Tidehverv 1928 indledte et forbitret opgør med de kirkelige autoriteter, deres idealisering og synet på seksualitet som noget syndigt.

Foto i KB.

Mogens Thomsen

 
Professioner
Akademikere · Læger · Speciallæger · Overlæger · Doktorer · Forskere · Skolelæger
 
Organisationer
Kysthospitalet Refsnæs · Foreningen imod Lovbeskyttelse for Usædelighed · Dansk Kvindesamfund · Kristne Kvinders Vælgerforening · Mødrehjælpen i Valby (se Mødrehjælpen) · Børnesanatoriet i Snekkersten
 
Emneord
Prostitution · Medicin · Pædiatri · Kvindepolitik · Børn
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1890'erne · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne
 
Regioner
Frederiksborg Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgning



Printer ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon