Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Jytte Rex (1942 - )
Rex, Jytte Maria

*1942, maler, filminstruktør.

*19.3.1942 på Frbg.

Forældre: regissør Svend Knud R. (1906-73) og bogholder Elfriede Maria Mathilde Hütter (1913-95).

Bofælle 1975-97: filminstruktør, forfatter Christian Braad Thomsen, *10.12.1940 i Bjertrup, Hørning sg., s. af husmand Thøger B.T. og Sara Pedersen.

Børn: Rosemaria (1976).

I 1978 skrev JR i tidsskriftet Kritik, at “helheden er den eneste virkelighed, altid i endeløs bevægelse – og helheden vil også sige det transcendente lag af oplevelser, drømme, billeder og tanker, der pludselig bryder igennem virkeligheden og får dens overflade til at krakelere, så der kommer planer og oplevelsesmuligheder til syne, som er langt mere omfattende end mange aner til daglig.” Citatet kan stå som en sammenfatning af JRs kunstneriske projekt, der har involveret mange forskellige medier: maleriet, filmen, fotografiet, tegningen og den trykte tekst, men også blandingsformer som tekst på malerier, maling på fotografier, emulsionsfotografier, der sammensmelter fotografi og maleri, samt bogcollager og film, der befinder sig et sted mellem dokumentar- og fiktionsfilm eller mellem fortælling og billeddigt. Gennem de mangfoldige kunstneriske udtryk ses en bevægelse mod at fange virkeligheden i et krydsfelt mellem fortid og nutid, mellem indre og ydre erfaring og mellem det unikt personlige og det kunst- og kulturhistorisk mere almene. Således blander JR billeder fra sin private historie med referencer til den vestlige kulturs mytologiske bagage. Den personlige fortid foldes sammen med den græske og ægyptiske mytologis fabelvæsener, og den klassicistiske menneskefremstilling, den italienske renæssancekunst og den antikke arkitektur og skulptur glider sammen med nutidige former.

Filmen Veronicas svededug, 1977, der henviser til fortællingen om Jesu ansigtstræk, der prenter sig ind i det hovedtørklæde, en kvinde rækker ham til at tørre sig i på vejen mod Golgatha, peger ligesom titlen på fotoudstillingen Billedet bag billedet, 1996, på den teknik og kunstneriske bestræbelse, der ligger i JRs samlede værk: det transparente og det flerfoldige, det anelsesfyldte og det, der hele tiden er i færd med at komme til syne og finde en form. Erindringen spiller således en vigtig rolle hos JR, hvilket også fremgår af titler som Den erindrende, en kortfilm fra 1985 som hun modtog en Bodil-pris for, og billedværket Stamtavler, 1986, med bemalede fotos. Hendes optagethed af erindringen ses også indirekte i hendes seneste film Cikaderne findes, 1998, et portræt af digteren ◊•Inger Christensen. Drømmen er ligeledes et gennemgående tema, hvilket bl.a. fremgik af udstillingen Drømmen og den rasende latter, som hun afholdt sammen med forfatteren •Inge Eriksen i 1974, og af forteksten til filmen Belladonna, 1981. Her hed det om giftstoffet i belladonnaplanten, at det forhindrer ofret i at skelne mellem drøm og virkelighed. Endelig tales der i alle hendes film om drømme, om rum bag rum og om at bevæge sig indad og tilbage for at komme frem. Drøm og virkelighed, fortid og nutid kondenseres i hendes kunst i et flydende visuelt rum af anelsesfyldt tilblivelse.

Efter at have taget en tresproglig korrespondenteksamen i 1962 blev JR uddannet på Kunstakademiet i årene 1963-69. I slutningen af 1970’erne brugte hun billedet politisk, og sammen med andre kvindelige kunstnere lavede hun udstillinger, aktioner og happenings, der kredsede om kvindefrigørelse. Hun udgav således Kvindernes bog, 1972, sammen med Inge Eriksen Kællinger i Danmark, 1975, og billedromanen Jeg har ikke lukket et øje, 1978. I artiklen Det nødvendige billede, trykt i bogen Billedet som kampmiddel, 1977, og i hendes film fra 1970’erne: Tornerose var et vakkert barn, 1972, som hun lavede sammen med •Kirsten Justesen, Veronicas svededug og Achilleshælen er mit våben, 1979, ses en optagethed af hverdagssansninger og ritualer knyttet til kvindelivet, som udtrykker undertrykkelseserfaringer. Samtidig er den kvindelige livssammenhæng forlenet med en poetisk-drømmeagtig kraft og en umiddelbar sanselighed knyttet til hverdagens objekter. Både i hendes billeder og film har det erotiske møde mellem mand og kvinde og kærlighedens veje og især dens vildveje været et gennemgående tema. Ikke for intet er filmen Isolde, 1989, opkaldt efter historien om Tristan og Isolde, en af vores kulturs store kærlighedsfortællinger. I JRs malerier har den erotiske kraft ofte taget form af et næsten dyrisk favntag, og med få streger har hun fremstillet ensomhed og fortvivlelse, fx i form af bortvendte rygge. Der er ikke langt fra sammensmeltningen til adskillelsen hos JR. I hendes tre seneste fiktionsfilm Belladonna, Isolde og Planetens spejle, 1992, synes kærlighedslykken at være en drøm, som ligger hinsides døden; omvendt formidler de erotiske scener også en sansekraft, der typisk for bevægeligheden i kunstnerens projekt taler døden imod.

JR har igennem årene deltaget i en lang række gruppeudstillinger i ind- og udland, bl.a. med sammenslutningen Kammeraterne, som hun blev medlem af i 1995. Hun har desuden haft mange separatudstillinger, i 1990’erne især i Clausens Kunsthandel. Endvidere har hun udgivet en række bøger med sine tegninger samt illustreret bøger af bl.a. •Vita Andersen og den spanske digter F. Garcia Lorca. Hun har modtaget flere stipendier og udmærkelser, bl.a. fra Knud Højgaards Fond 1984, Anne Marie Telmányis Fond 1994 og Nationalbankens Jubilæumsfond 1996. I 1998 blev hun tildelt Eckersbergs Medaille og samme år den livsvarige ydelse fra Statens Kunstfond.

Foto i KB.

Anne Jerslev

 
Professioner
Malere · Instruktører
 
Organisationer
Kammeraterne · Clausens Kunsthandel
 
Emneord
Billedkunst · Film · Nye kvindebevægelse
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Frederiksberg Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon