Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Marie Riising Rasmussen (1872 - 1924)
Riising Rasmussen, Marie

1872-1924, kvindesagsforkæmper.

*13.6.1872 i Vejle sg., Svendborg amt, †16.4.1924 i Odense.

Forældre: lærer Jesper Jensen (1836-74) og Egidie Johanne Kirstine Riising (*1836).

~25.10.1892 med skoleinspektør William Ditlev Rasmussen, *2.10.1865 i Odense, †13.2.1945 smst., s. af glarmester Jørgen R. og Karen Andersen.

Børn: Jørgen (1893), Margrethe (1896), Else Marie Karin (1903).

Som ganske ung kom MRR to gange på Askov Højskole, 1889 og 1891. Allerede året efter det andet Askovophold blev hun gift, og familien bosatte sig i Odense. Efter i nogle år at have helliget sig mand og børn trådte hun i 1906 offentligt frem som formand for en kvindevalgretsforening i Holbæk, hvor ægtefællen i en kort periode havde embede. Straks efter deres tilbagevenden til Odense, hvor ægtefællen 1907 var blevet skoleinspektør, var der bud efter hende. I 1908, året for indførelsen af den kommunale valgret for kvinder, blev hun formand for Dansk Kvindesamfunds (DK) Odensekreds. I de fire år, hvor hun var formand, lykkedes det hende at bringe kredsen ud af stilstand og tredoble medlemstallet. Hun var tillige initiativtager til den fynske distriktsordning inden for DK og dens ledende skikkelse fra oprettelsen i 1908 til sin død. På landsplan blev hun ligeledes i 1908 valgt til DKs fællesstyrelse og avancerede to år efter til formandsposten efter ◊•Jutta Bojsen-Møller. MRR var formand indtil 1913 og fortsatte efter den tid i fællesstyrelsen. Hun deltog i forskellige udvalgsarbejder, men prægede ikke organisationen med afgørende nybrud. Hun helligede sig snarere tålmodigt og vedholdende organisationsarbejdet, bl.a. med at ændre lovgivningen vedrørende børn født uden for ægteskab, så de kunne få ret til faderens navn og arveret efter ham. Desuden var hun fortaler for tvungen uddannelse i moderkundskab.

MRRs udadvendte interesser begrænsede sig ikke til kvindesagen. Hun var stærkt socialt engageret og i nogle år fra 1914 sit parti Det Radikale Venstres repræsentant i den lokale hjælpekassebestyrelse, ligesom hun var engageret i fredsarbejdet gennem Danske Kvinders Fredskæde. Også ungdomsskolens udvikling omfattede hun med interesse. I 1917 og 1921 var hun kandidat til byrådsvalgene i Odense, ligesom hun repræsenterede sit parti i flere udvalg nedsat af Odense byråd. I det hele var hun en virksom natur, en bramfri taler, en god organisator og en samlende kraft. Hun betonede ofte, at kvindesagen ikke var vundet med kvindevalgrettens indførelse, men at valgretten kun var et led i en større politisk, økonomisk og kulturel frigørelsesproces. I hele sit arbejde byggede hun på interessefællesskab med sin mand, der delte hendes synspunkter. Hun døde efter længere tids sygdom i 1924.

Foto i KB, Odense Stadsarkiv.

Gyrithe Lemche: Dansk Kvindesamfunds Historie gennem 40 Aar, 1939. Kvinden og Samfundet 8/1924. Fyns Venstreblad 12.3.1917, 13.6.1922, 17.4.1924.

DKs Odensekreds’ arkiv i Odense Stadsarkiv.

Jørgen Thomsen

 
Professioner
Kvindesagsforkæmpere
 
Organisationer
Dansk Kvindesamfund
 
Emneord
Kvindepolitik · Gamle kvindebevægelse · Stemmeret
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1900'erne · 1910'erne
 
Regioner
Fyns Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon