Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Ellen Margrethe Basse (1948 - )
Basse, Ellen Margrethe

*1948, professor.

*26.11.1948 i Taulov sg.

Forældre: direktør, møller Johannes Ladegaard Andersen (1919-90) og Ruth Lili Hilda Holm (*1921) .

~30.4.1983 (b.v.) med direktør Knud Kristensen, *1.5.1953 i Frederikshavn, s. af havnearbejder Vilhelm K. og Ella Svendsen.

Børn: Poul (1971), Jeppe (1973), Malene (1983).

EMB voksede op som det midterste barn i en flok på tre. Faderen var møller og moderen, der var uddannet sygeplejerske, passede børn og hjem. I familien var der ingen tradition for akademisk uddannelse, så da EMB efter studentereksamen 1968 fra Fredericia Gymnasium tog juridisk embedseksamen fra Århus Universitet i 1974, blev hun førstegenerations akademiker. Hun satsede på en forskerkarriere og blev straks efter eksamen ansat på det juridiske fakultet.

I 1987 blev EMB den første kvindelige dr.jur. fra Århus Universitet med disputatsen Miljøankenævnet, der var en analyse af nævnets organisation, arbejdsgrundlag og funktionsmåde ud fra retlige og andre samfundsvidenskabelige synsvinkler. I disputatsen, som også var den første miljøretlige afhandling i Danmark, påviste hun efter en gennemgang af 3.000 afgørelser i ankenævnet, at erhvervslivet havde vundet de fleste sager på bekostning af miljøet. Efter en kort afstikker som fuldmægtig og partner i et advokatfirma, hvor hun beskæftigede sig med miljøret, herunder arbejdsmiljø, blev hun i 1991 udnævnt til professor ved juridisk fakultet på Århus Universitet. Her blev hun den bærende kraft i opbygningen af miljøret som fag i Danmark, og 1995 udnævntes hun som den første til professor i miljøret. EMB har en stor produktion bag sig, bl.a. bøgerne Introduktion til miljøretten, 1987, Forurenet jord, 1992, Affaldslovgivningen, 1995, og Miljøret, 1999.

EMB har været stærkt engageret i forskningssamarbejde, forskeruddannelse og forskningspolitik. Hun var bl.a. aktiv i oprettelsen af Center for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning i 1992, som hun siden har været leder af. 1985-92 var hun medlem af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, hvor hun bl.a. ledede forskningsrådsinitiativet Regulering og Styring. Siden 1996 har hun været medlem af Danmarks Forskningsråd. EMB har som ekspert siddet i mange udvalg og komitéer, fx var hun formand for bestyrelsen for Danmarks Miljøundersøgelser 1989-95 og medlem af Konkurrencelovsudvalget 1993-95. I 1994 blev hun tildelt Århus Universitets 50-års Jubilæumsfonds Hæderspris, og året efter blev hun medlem af Videnskabernes Selskab. Hun indgår nu i flere forskellige internationale miljøretlige forsknings- og uddannelsessamarbejder. I 1998 var hun rådgiver for EUs miljøkommissær ◊•Ritt Bjerregaard.

Gennem hele sin karriere har EMB tydeligt demonstreret, at hun er optaget af juraen som en del af det politiske beslutningssystem, men også at hun ser sig selv som en sagkyndig, der er frit stillet i forhold til partier, bevægelser og andre interessegrupper. I løbet af sin studietid fødte hun to børn, og mens hun skrev disputats, fik hun sit tredje barn. EMB tilhører den generation af kvinder, der “vil det hele”, og som har haft viljen til at arbejde hårdt for at kombinere et frodigt familieliv med en udfordrende karriere.

Lis Frost

 
Professioner
Doktorer · Forskere · Professorer · Akademikere
 
Organisationer
Århus Universitet · Center for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning · Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd · Danmarks Forskningsråd · Danmarks Miljøundersøgelser · Konkurrencelovsudvalget · Videnskabernes Selskab
 
Emneord
Jura · Miljø · Miljøret · Forskningspolitik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Vejle Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon