Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Ellen Hartmann (1895 - 1982)
Hartmann, Ellen

1895-1982, lektor, ordbogsredaktør.

*17.3.1895 i Kbh., †22.2.1982 smst.

Forældre: inspektør Fritz Johan Christian H. (1865-1936) og Agnes Jørgine Langvadt (1854-1949).

EH var en stilfærdig og beskeden, men meget engageret formidler af svensk sprog og kultur. Hun voksede op i et kbh.sk borgerligt hjem præget af stor optagethed af kunst og omgang med kunstnere. Efter studentereksamen fra Ingrid Jespersens Skole 1913 studerede hun på Kbh.s Universitet, hvor hun 1923 blev cand.mag. i dansk, latin og fransk. 1924-41 var hun lærer ved Nørre Gymnasium. Fra 1929 var hun tillige ansat ved Danmarks Lærerhøjskole, 1961-65 som lektor, og frem til 1967 underviste hun i svensk ved Lærerhøjskolens årskurser. 1929-40 var hun desuden tilknyttet den svenske skoleradio som dansklærer. EH begyndte tidligt at arbejde sammen med den svenskfødte ◊•Valfrid Palmgren Munch-Petersen, der var lektor i svensk ved Kbh.s Universitet. Samarbejdet førte bl.a. til, at hun blev lærer i dansk for kronprinsesse ◊•Ingrid, da denne i 1935 kom til Danmark, en opgave, hun løste med stor dygtighed.

Sammen med Munch-Petersen udgav EH i 1939 en lille Svensk-dansk Ordbog, der siden er kommet i adskillige oplag. Den efterfulgtes af Farlige Ord og lumske Ligheder i Svensk og Dansk, 1944. De to filologers fælles hovedværk er den store Svensk-dansk ordbog, 1954, der er kommet i tre udgaver og fortsat trykkes i nye oplag. Ordbogen lægger hovedvægten på det skønlitterære sprog, men den medtager desuden dagligdags og slangagtige ord, hvis de optræder i trykte tekster. Også EHs øvrige pædagogiske forfatterskab i form af en kortfattet svensk sproglære, læsestykker til undervisningsbrug og teksthæfter til undervisning i dansk og svensk radio blev til i samarbejde med Munch-Petersen. Derudover har EH oversat en række svenske bøger, bl.a. af den feministiske journalist og forfatter Elin Wägner, og hun har anmeldt svensk litteratur i Aalborg Stiftstidende. Hun var medlem af Kvindelige Akademikeres bestyrelse 1922-25 og i en lang årrække bestyrelsesmedlem i Svenska Föreläsningsföreningen i Kbh.

EHs pædagogiske virksomhed var centreret om at skabe bedre betingelser for svensk-dansk forståelse ved undervisning, ved at tilvejebringe sproglige hjælpemidler og ved at oversætte svensk litteratur. Hun og Munch-Petersen supplerede gennem deres livslange samarbejde hinanden ved at have udgangspunkt i hvert sit sprog, men det er vanskeligt at udrede, hvem der har ydet hvad til ordbogsarbejdet. Som personer var de modsætninger. Munch-Petersen var udadvendt, socialt engageret og kendt som en fremragende taler. EH var ifølge sin mest kendte elev, kronprinsesse ◊•Ingrid, stilfærdig og tilbageholdende som lærer, og hun huskes i det hele taget som en til det yderste reserveret og næsten sky person. Hendes forkærlighed for alt svensk førte til, at hun også engagerede sig i Svenska Gustafskyrkan i Kbh., hvor hun var et meget aktivt medlem af menigheden. EH var en dansker, der fandt sin livsopgave i formidling af svensk sprog, og som følte sig hjemme i svensk kultur, symbolsk udtrykt i at hun ved visse lejligheder optrådte i den traditionelle dragt fra Leksand. Hun modtog Tagea Brandts Rejselegat 1943, blev 1954 ridder af Dannebrogordenen og fik tildelt den Svenske Vasa Orden.

Mal. fra ca. 1907 af Carl Wentorf. Buste fra 1926 af Carl J. Bonnesen. Tegn. fra 1945 af Otto Christensen. Foto i KB.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Inge Lise Pedersen

 
Professioner
Akademikere · Oversættere · Redaktører · Lærere
 
Organisationer
Danmarks Lærerhøjskole · Nørre Gymnasium (se Caroline Wroblewskys Skole og Emilie Løbners Skole og Karen Kjærs Skole) · Kvindelige Akademikere · Svenska Föreläsningsföreningen
 
Emneord
Klassisk filologi · Hædersbevisninger · Faglitteratur · Ordbøger · Sverige
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon