Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Signe Lehmann (1846 - 1920)
Lehmann, Signe Henriette Frederikke

1846-1920, musikpædagog, oversætter.

*16.3.1846 i Kbh., †27.3.1920 smst.

Forældre: øjenlæge ◊Georg Carl Heinrich L. (1815-90) og Claudine Hansine Mackeprang (1819-1911).

Bofælle: musiklærerinde Alexia Dolgorucki Claudi, *20.2.1846 i Ålborg, d. af ordineret kateket Sophus Wilhelm C. og Cathrine Ivan Dolgorucki.

Adoptivbørn: Ellen (1875).

SL fik en stimulerende opvækst takket være både skolegangen på N. Zahles Skole og den intellektuelle københavnerslægt, hun tilhørte. Faderen var en fremtrædende læge, broder til politikeren ◊Orla L., og flere af SLs otte søskende kom på forskellig vis til at gøre sig gældende i samfundslivet. 1870-72, dvs. først da hun var i midten af 20’erne, gennemgik hun den toårige uddannelse på Musikkonservatoriet, som hendes yngre søster komponisten og sanglæreren •Nanna Liebmann havde gennemgået før hende. SL var en flittig elev og havde bl.a. orgelspil som fag. Midt i 1870’erne foretog hun flere udenlandsrejser sammen med en veninde. I 1875 overtog hun ledelsen af musikskolen på N. Zahles Skole, det første år sammen med veninden og studiekammeraten Alexia Claudi, herefter alene. SL omfattede ◊•Natalie Zahle med venskab og hengivenhed, men tilhørte tilsyneladende ikke den snævre kreds af ansatte på skolen, der omgikkedes Zahle privat. Musikskolen var oprettet i 1869 af organisten ◊Emil Hartmann på Zahles egen foranledning. Oprindelig tog den sigte på de lærerindestuderende, men da den først var etableret, kom også musikundervisningen i barneskolen i høj grad til at foregå i dens regi. Musikskolen havde god søgning i mange år og fortsatte efter SLs død. Hun stod selv for timerne i klaverspil, mens skolens øvrige lærerkræfter underviste i violin og solosang.

SL udgav i 1889 samlingen 60 Fædrelandssange og Folkeviser til brug ved skolelærerindeeksamen. Med henblik på klaverundervisning i almindelighed udgav hun foruden en dansk bearbejdelse af Zweigles Klaverskole, 1898, i 1915 også Smaa 5-tonige Klaverstykker og Smaa 6-tonige Klaverstykker, som hun havde samlet og frit bearbejdet. Ligesom søsteren Nanna var hun aktiv i Musikpædagogisk Forening (MF) som bestyrelsesmedlem. Ved MFs første ordinære generalforsamling blev hun valgt som sekretær og fungerede som sådan i to længere perioder, 1899-1905 og igen fra 1915 og indtil kort før sin død 1920. Sideløbende med sit engagement i musikpædagogikken var hun oversætter af omkring ti bøger. Fx oversatte hun fra fransk to tidlige værker af R. Rolland, Over Kamp og Kiv, 1916, en samling polemiske artikler, og Tolstoi, 1919, en biografi om den store russiske digter. Fra tysk oversatte hun seks romaner af hjemstavnsforfatteren fra Ditmarsken, G. Frenssen. Den alsidige SL gjorde også en betydelig indsats ved at katalogisere bogsamlingerne i Dansk Tonekunstnerforening, på Musikkonservatoriet og i Kvindelig Læseforening, hvor hun desuden var bestyrelsesmedlem i en årrække. SL delte i en periode hjem med veninden Claudi. I 1875 adopterede hun en lille pige.

Foto i KB.

Sigurd Berg: Træk af Dansk Musikpædagogiks Historie, 1948. Henriette Skram: N. Zahles Skole, 1916.

Elisabeth Dahlerup

 
Professioner
Pædagoger · Oversættere · Skoleledere
 
Organisationer
Natalie Zahles Skole · Musikpædagogisk Forening · Kvindelig Læseforening
 
Emneord
Musik · Undervisning · Faglitteratur · Musikskoler
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1900-tallet · 1870'erne · 1880'erne · 1890'erne · 1900'erne · 1910'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon