Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Søster Lerche (1658 - 1729)
Lerche, Søster

1658-1729, godsejer.

*14.3.1658 i Kbh., †29.3.1729 på Årsmarke, Hunseby sg.

Forældre: stiftamtmand ◊Cornelius Pedersen L. (1615-81) og Anne Kirstine Friis (†1659).

~6.5.1677 med gehejmeråd, amtmand ◊Eggert Christopher Knuth, *5.1.1643 på Leizen, Mecklenburg, †25.2.1697 i Kbh., s. af ritmester Jacob Ernst K. og Elisabeth Mohrin.

Børn: Anna Christine (1678), Charlotte Amalie (1679), Christian Frederik (1681), Elisabeth Sophie (1682), Cornelia (1684), Elisabeth Sophie (1685), ◊Adam Christopher (1687), Jakobine Ernestine (1689), Jakob Levin (1690), Eleonore Margrethe (1691).

SLs fader blev adlet i 1660 og gjorde karriere som amtmand og ambassadør i Enevældens første år, ligesom han begyndte at samle gods på Lolland. 19 år gammel ægtede hun Eggert Christopher Knuth, en mecklenburgsk adelsmand, der var kommet til landet, efter at hans yngre broder ◊Adam Levin Knuth var trådt i tjeneste hos den senere kong ◊Christian 5. Ægteparret nød kongelig bevågenhed. Knuth fik høje poster og udmærkelser og erhvervede 1681 godserne Årsmarke og Bandholmgård på Lolland efter svigerfaderen. Senere udvidede han besiddelserne med bl.a. hovedgården Binnitse og den senere Maribo Ladegård samt med flere kirker og tilhørende landgildegods. Ved hans død i 1697 var SL 39 år. Hun overtog nu styrelsen af de lollandske godser og opdragelse og anbringelse af de otte levende af i alt ti børn, syv døtre og tre sønner, der var født mellem 1678 og 1691.

SL viste sig som en effektiv godsadministrator, der efter en længevarende proces blev medejer og i 1701 eneejer af Havløkkegård, et mindre gods i nabolaget. Hun erhvervede videre pakhuse i ladepladsen Bandholm og tiende fra Hillested sogn. I ansøgninger til kongen og i retssager forsvarede hun effektivt sine fæsteres interesser samtidig med, at hun håndhævede sine rettigheder over for bønder og ridefoged. Året efter ægtefællens død førte hun hans plan om oprettelse af en skole ud i livet, og da skolegangen efterhånden svigtede, forbedrede hun i en ny fundats fra 1723 det økonomiske grundlag for undervisningen. 1715 oprettede hun et hospital i Hunseby for otte fattige, og hun skænkede altersølvet til den stedlige kirke. Med tilsvarende effektivitet og held varetog hun sine børns interesser, bl.a. i en indviklet arvesag efter deres farbroder. Hun fik døtrene gift ind i rigets førende familier, mens de to levende sønner fik tidens bedste uddannelser først på Sorø Ridderlige Akademi, derefter ved studieophold i Holland og England. 1714 fik hun oprettet grevskabet Knuthenborg til den da eneste levende søn Adam Christopher Knuth. Hun opholdt sig fortrinsvis på Årsmarke, nu kaldet Knuthenborg, og i Kbh. I den lokalhistoriske tradition fra sidste del af 1700-tallet levede erindringen om “denne Dames Fornuft i sin Husholdning, Gavmildhed mod de trængende og Gudsfrygt”. Den virksomhed, hun udøvede i sin enkestand, viser klart en både dygtig og målbevidst adelskvinde, der forstod at udnytte familiens tætte forbindelser til kongehuset til at sikre børnenes velfærd og fæstne slægten Knuths lokale position som besidder af et af landsdelens største godskomplekser.

Buste i Hunseby Kirke.

G.L. Wad: Om Eggert Christopher Knuth og Søster Lerche, 1881.

Claus Bjørn

 
Professioner
Godsejere · Adelige
 
Organisationer
 
Emneord
Godser
 
Tidsperioder
1600-tallet · 1700-tallet
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon