Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Cornelia Levetzow (1836 - 1921)
Levetzow, Cornelia Frederikke Juliane Victorine von

1836-1921, forfatter.

*14.1.1836 i Ringkøbing, †26.4.1921 i Lyngby sg., Kbh.s amt.

Forældre: toldkasserer Diedrich Vilhelm von L. (1786-1849) og Edle Vilhelmine Fog (1793-1872).

CLs livshistorie er fattig på ydre begivenheder, hun levede ugift i sit barndomshjem i Ringkøbing indtil faderens død, derefter i Kbh. og fra 1854 i Lyngby. Her skrev hun i al stilfærdighed henved 30 romaner og novellesamlinger, som kom i stadig nye oplag og allerede før 1900 havde solgt i mere end 50.000 eksemplarer. CL var den yngste af fem søskende; hun blev undervist hjemme af sin moder og af de to ældre søstre ◊Mathilde von L. og ◊Vilhelmine von L., der også blev forfattere. Mathilde udgav digtsamlingen I Aarenes Løb, 1895, Vilhelmine skrev fem romaner og en novellesamling.

Selv debuterede CL i 1861 med En ung Piges Historie, som er et vigtigt bidrag til den danske guvernanteroman, den genre, ◊•Mathilde Fibiger havde indført med Clara Raphael, 1851, og som også tæller ◊•Louise Bjørnsens Hvad er Livet?, 1855, og ◊•Fanny Suenssens fortælling Amalie Vardum, 1862. En ung Piges Historie er som genren foreskrev en fingeret selvbiografi bygget over dannelsesromanens trefasede forløb: hjemme, ude, hjemme. Marie vokser op i et beskedent, idyllisk hjemmeliv hos en plejemoder og hendes datter, men da plejefamilien af helbredsgrunde rejser sydpå, må hun efter konfirmationen tage ansættelse som selskabsdame i en oberstfamilie. Her føler hun sig bestandig krænket ved at blive behandlet som en arbejdskraft i stedet for en datter af huset og ved at se sine evner bedømt efter deres værdi på ægteskabsmarkedet. Da plejesøsteren omsider bliver gift med en præst, flytter Marie hjem til hende og plejemoderen. I guvernanteromanen gør heltinderne kun negative erfaringer uden for hjemmet, hvor penge og status vejer tungere end hengivenhed og omsorg; Maries livshistorie ender, idet hun finder tilbage til det hjem, hun udgik fra. Romanen var 1916 udkommet i 20.000 eksemplarer og 12 oplag og desuden oversat til svensk, tysk, hollandsk, fransk og engelsk. Trods den kommercielle succes, udgav CL denne og alle de efterfølgende bøger under pseudonymet “J.” Kvinderollen var for hende bundet til hjemmets intimsfære og uforenelig med forfatterskabet som profession; først fra 1891 begyndte hendes eget navn at figurere på titelbladet.

Det efterfølgende forfatterskab, der omfatter titler som Fortællinger, 1861, Skizzer af Hverdagslivet, 1863, Anna, 1864, Livsbilleder, 1875, Fra Vej og Sti, 1884, og Agentens Datter og Birthe Marie, 1894, føjede ikke væsentligt nyt til debutromanens fortælleform, emne og persongalleri. CLs historier er klart komponeret og skrevet i en enkel, gennemsigtig stil. Den afsluttende, ofte kristent farvede, belærende indsigt gjorde dem velegnede som læsning for ungdommen, hvilket bidrog til deres udbredelse; en del blev trykt eller genoptrykt til brug i søndagsskolerne til fordel for missionsarbejde eller CLs filantropiske virksomhed. I 1875 modtog hun på forfatteren ◊Fr. Paludan-Müllers anbefaling Det Anckerske Legat, som hun anvendte på rejser i Norge og Sverige. I 1883 var hun en af de ti kvindelige forfattere, der som de første kom på finansloven.

Foto i KB.

Dansk litteraturhistorie, 1983-85. Anton Andersen: Danske Forfatterinder i det nittende Hundredaar, 1896.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Lise Busk-Jensen

 
Professioner
Forfattere
 
Organisationer
 
Emneord
Skønlitteratur
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1860'erne · 1870'erne · 1880'erne · 1890'erne
 
Regioner
Ringkøbing Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon