Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Jette Lewinsky-Haapasaari (1948 - 1998)
Lewinsky-Haapasaari, Jette

1948-98, lektor

*13.3.1948 i Kbh., †12.11.1998 i Kuopio, Finland.

Forældre: kommandørkaptajn Poul Lewinsky (*1917) og Inge Olsen (1922-88).

~4.6.1981 (b.v.) med professor Øjvind Moestrup, *15.12.1941 i Marvede sg., s. af sognepræst Bengt M. og Elisabeth Frederiksen. Ægteskabet opløst 1992.

~9.12.1993 (b.v.) med museumsdirektør Matti Kalervo Haapasaari, *21.4.1939 i Helsingfors, s. af Arvo H. og Kerttu Salmi.

Børn: Charlotte (1976), Katrine (1980).

JLH var yngst af tre døtre i en officersfamilie, hvor faderen på grund af sit arbejde ofte var borte fra hjemmet i længere perioder, så det var moderen, som ved planlægning og stilfærdig disciplin fik hverdagen til at fungere. Forældrene havde ikke akademisk baggrund, men det blev forventet af pigerne, at de skulle have en god uddannelse, og det fik de. Sin kærlighed til naturen fik JLH på sommerferierne hos sin moders onkel, der var ansat på Ledreborg. Da hun var en stor pige, flyttede familien til Bagsværd, og i 1967 blev hun matematisk student fra Lyngby Statsskole med årets højeste gennemsnit. Allerede i skolen viste hun stærk vilje til at udnytte sin tid og sine evner, og at hun også var kreativ, kom livet igennem bl.a. til udtryk i tegning og håndarbejde. Som medlem af Det Danske Pigespejderkorps gik hun sammen med veninden Jette Stepputat, som var spejder i KFUK (Kristelig Forening for Unge Kvinder), imod de to korps' gensidige fordomme og etablerede "venskabspatruljer".

I 1967 begyndte JLH på biologistudiet på Kbh.s Universitet. Her havde de botaniske institutter, bl.a. Botanisk Museum, flere ubesatte stillinger, som tiltrak mange studerende, også JLH, som i 1968 blev studentermedhjælp i museets mosherbarium. I 1970 deltog hun første gang i Grønlands Botaniske Undersøgelsers årlige studierejse. Siden gik turen også til Færøerne, hvis mosflora hun bl.a. beskrev i tredjeudgaven af standardværket Danmarks natur, der var udkommet første gang 1967-72. Sammen med lektor ◊Kjeld Holmen og en række medstuderende lavede hun en helt ny dansk mosflora. Til denne leverede hun ikke blot tekstbidrag, men støttet af kollegaen Lennart Rasmussen også illustrationerne. I den endelige udgave fra 1976 Den danske mosflora med undertitlen Bladmosser er alle de ca. 400 danske bladmosser illustreret for første gang, smukt og pertentligt. Det var en præstation, og den var typisk for JLH, der altid forstod vigtigheden af at fuldføre en opgave.

I 1973 afsluttede JLH som en af de første biologistuderende med speciale i botanik sit studium med afhandlingen The family Plagiotheciaceae in Denmark. Hun fik højeste karakter og var i en periode kandidatstipendiat ved museet. Efter Holmens uventede død blev hun 1975 ansat i hans stilling. 1976 fik hun sit første barn, og allerede samme år blev hun tildelt licentiatgraden for tre arbejder om bladmossernes systematik og evolution. I 1974 havde JLH fulgt sin senere ægtefælle, algespecialisten Øjvind Moestrup på studieophold i Australien og New Zealand. Senere vendte de flere gange tilbage, også til længere ophold med deres børn. JLH udnyttede udlandsopholdene til at uddybe sin karriere og opbygge sit eget netværk af livsvarige kontakter. Hun samlede mosser til Botanisk Museum og fortsatte studierne af det, der blev hovedhjørnestenen i hendes forskning, bladmosslægten Orthotrichum. I 1983 blev hun bestyrer på Botanisk Museum og gik til opgaven med vanlig dygtighed og omsorg for sine kolleger, men også med en nødvendig evne til at skære igennem. Hun kæmpede for større udadvendthed, og det er hendes fortjeneste, at Botanisk Museum fik udstillinger. Sammen med laboratoriemester Jørgen Andersen var hun ansvarlig for museets udstillingsvirksomhed fra 1986 til 1992. Fra 1990 var hun sekretær for Museumsrådet for Kbh. og Frbg. og var bl.a. aktiv i udstillingen Dansk, danskere ..., 1992.

JLHs publikationsliste er omfattende, men viser, at den disputats, hun satsede på, lod vente på sig. En tredjedel af hendes videnskabelige produktion er fra de sidste otte leveår, hvor hun var brystkræftpatient. Sygdommen blev konstateret 1990, to år før var moderen død af kræft, og søsteren Anne Lewinsky i USA var også syg. De to søstre støttede sig meget til hinanden, og i åben erkendelse af sin situation valgte JLH at omprioritere sit liv. Hun blev skilt, flyttede til Finland, lærte finsk og giftede sig i 1993 med kollegaen Matti Haapasaari, som hun havde kendt siden ungdommen. I Kuopio fandt hun ro og støtte, og trods sin sygdom satte hun kronen på sit livsværk ved i 1993 at disputere på otte af sine afhandlinger fra 1978 til 1993 om Orthotrichum-mosser over hele verden. Arbejdet er grundlæggende og uomgængeligt for botanikere, der fremover vil beskæftige sig med denne plantegruppe. Det må kaldes imponerende, hvad JLH trods sin tidlige død nåede som botaniker. Hendes forældre havde bakket op rent praktisk, men det må tilskrives hendes store selvdisciplin, at hun hverken lod privatlivets eller arbejdspladsens krav trække sig ud af kurs. Ved sin død efterlod hun sig hundredevis af breve med humoristiske, skarpe og kærlige iagttagelser, der tegner billedet af et varmt og indsigtsfuldt menneske med en umådelig kærlighed til livet.

Foto i Botanisk Mus., Kuopio Natural History Museum, Finland.

Københavns Universitets årbog, 1998.

Privatarkiv i Botanisk Mus., Kuopio Natural Museum, Finland.

Jette Baagøe

 
Professioner
Akademikere · Forskere · Doktorer
 
Organisationer
Botanisk Museum · Københavns Universitet
 
Emneord
Biologi · Botanik · Museer · Emigranter · Udlandsophold
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon