Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Jette Lundbo Levy (1940 - 2012)
Lundbo Levy, Jette

*1940, universitetslektor.

*17.10.1940 i Kbh.

Forældre: skoleinspektør, forfatter Orla G. Lundbo (1909-86) og overlærer Gerda Mørch (1906-95).

~17.10.1961 (b.v.) med arkivar Morten Levy, *26.1.1939 i Kbh., s. af arkivar Robinson L. og seminarierektor •Tora Raknes. Ægteskabet opløst 1971.

Børn: Anders Kristoffer (1964), Jon Robinson (1968).

JLL voksede op i et hjem, hvor begge forældre var lærere. Ikke mindst faderens store interesse for litteratur fik afgørende betydning for hende. Hun blev nysproglig student i 1959 fra Falkonergårdens Gymnasium og begyndte at læse dansk og fransk ved Kbh.s Universitet. I studietiden havde hun arbejde på Dansk Folkemindesamling, hvor hun bl.a. skulle udfærdige levnedsbeskrivelser for samlingens meddelere. Arbejdet blev bestemmende for hendes speciale Hans i vadestøvlerne, udgivet 1968, der analyserede en enkelt mundtlig fortællers behandling af et eventyr. Centralt i afhandlingen stod interessen for den sproglige og æstetiske dimension i fortællingen. I 1967 blev hun cand.mag. og året efter ansat som undervisningsassistent, fra 1980 lektor i nordisk litteratur, ved Institut for Nordisk Filologi.

Turbulensen på universitetet i forbindelse med studenteroprøret og kvindebevægelsen fra omkring 1970 ændrede afgørende ved JLLs interesser. Hun blev aktiv på den kulturelle venstrefløj og var bl.a. 1974-78 med i redaktionen af tidsskriftet Hug! Inden da havde hun i 1972 offentliggjort en artikel i Vindrosen om to af Nordens største kvindelige forfattere, Victoria Benedictsson og ◊•Amalie Skram. Artiklen vakte genlyd og blev i årene derefter en vigtig inspiration for den gryende litterære kvindeforskning. Både i forhold til venstrefløjen og kvindebevægelsen var JLL kritisk over for den dominerende rolle, som politik kom til at spille på kulturens bekostning, fx parolen “Ingen kvindekamp uden klassekamp”. Dette kritiske synspunkt udformede hun i bogen De knuste spejle, 1976, hvori hun analyserede kvindelitteratur som en kilde til viden om kvinders situation. Synspunktet blev videreudviklet i den indflydelsesrige bog om den svenske forfatter Victoria Benedictssons forfatterskab Dobbeltblikket, 1980. Heri fremlagde hun den tanke, at kvindelige forfattere måtte kunne se kvinderollen med et dobbeltblik: både som formet af mandssamfundet og som udkast til en utopisk, anden situation. Et gennemgående træk i hendes analytiske bestræbelser har været, at hun i højere grad har betonet det sproglige og det æstetiske end fx det tematiske. Det gælder ikke mindst hendes bog Lessing-perspektiver, 1982, om den engelske forfatter Doris Lessing, og hovedværket Modstandens figurer, 1987, om bl.a. forfatterne Virginia Woolf, P. Weiss, Christa Wolf og ◊•Kirsten Thorup. Disse synspunkter har hun udfoldet i mange tidsskriftsartikler, som redaktør af antologier og i dagbladet Information, hvor hun har været anmelder fra begyndelsen af 1970’erne.

 

Information 7.8.1985.

Morten Thing

 
Professioner
Akademikere · Forskere · Anmeldere
 
Organisationer
Københavns Universitet · Information · Hug!
 
Emneord
Nordisk filologi · Kvindeforskning · Litteraturhistorie
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon