Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Rigmor Pinstrup (1907 - 1995)
Pinstrup, Rigmor

1907-95, forkæmper for husholdningssagen.

*8.8.1907 i Valsgård sg., †3.5.1995 i Møldrup, Astrup sg., Ålborg amt.

Forældre: gårdejer Enevold Nielsen (1876-1967) og Mette Sofie Nielsen (1885-1930).

~1.3.1929 med gårdejer Sven Pedersen P., *9.11.1900 på Godensgård, Vokslev sg., †5.7.1993 i Møldrup, Astrup sg., s. af politiker, gårdejer ◊Peder P. P. og Mette Marie Sørine Sørensen.

Børn: Peder (1931), Solveig Sofie (1933), Elav Enevold (1936), Hanne Sofie (1939), Søren Bo (1943).

RPs barndomshjem i Valsgård nord for Hobro var en del af et åbent og aktivt bondemiljø. Faderen var sognefoged, moderen en udadvendt kvinde med gymnastikken som hjertesag. RP var eneste pige i børneflokken på tre og måtte lægge det meste af sin ungdoms arbejdskraft i hjemmet, da moderen var svagelig og døde som 45-årig. Men naturligvis skulle RP på højskole. Det blev Antvorskov Højskole i 1925 og Ry Husholdningsskole i 1927. En tid var RP desuden ung pige i huset hos forstanderen på Danebod Højskole, hvad der gav hende en livslang interesse for Sønderjyllands særlige problemer. RP havde arvet moderens interesse for gymnastik og ledede i mange år gymnastikken i sognet. Det var hendes store ønske at komme på gymnastikhøjskole, men helbredet var ikke godt nok. Hun blev i stedet gårdmandskone på Møldrupgård ved Arden og fik i hurtig rækkefølge fem børn. Men det var ikke nok for RP, der havde en stærk trang til at komme ud og virke i samfundet. En kort periode var hun folketingskandidat for De Uafhængige, inspireret af ◊Knud Kristensen og hans arbejde for den sønderjyske sag. Det blev imidlertid for husholdningssagen, hun kom til at yde sin store indsats.

Ligesom sin mand var RP aktiv i landboforeningen, og i 1936 blev hun Ålborg amts repræsentant i bestyrelsen for Foreningen af Jydske Landboforeningers Husholdningsudvalg (FJLH), hvor hun i 1948 afløste ◊•Rebekka la Cour Madsen som formand for organisationens 50.000 medlemmer. I RPs 22 år lange formandsperiode frem til 1970 faldt antallet af tjenestepiger i landhusholdningerne drastisk. Det blev derfor en påtrængende opgave for FJLH at formidle viden om ny husholdningsteknologi på foreningens mange udstillinger og i dens hovedkvarter i Skanderborg, hvor RP arbejdede tæt sammen med chefkonsulent Kristine Andersen. Særlig kendt blev Foreningen af jydske Landboforeningers Køkkensæt, et elementkøkken, udviklet i samarbejde med lokale håndværkere og første gang demonstreret på ungskuet i Horsens 1949. Køkkensættet, der blev perfektioneret i de følgende år, vandt stor udbredelse og inspirerede til den senere udvikling af præfabrikerede køkkener. Da FJLH i 1962 rykkede ind i større lokaler i eget hus, gav det bl.a. plads til en stor permanent udstilling af hårde hvidevarer.

RP repræsenterede FJLH i Statens Husholdningsråd 1960-70, Forbrugerrådet, hvor hun var næstformand i ti år og formand 1965-66, Nordens Landbrugskvinder og Kvindekommissionen. Blandt hendes øvrige tillidshverv var formandskabet for Landbrugsministeriets produktivitetsudvalgs husholdningsudvalg fra 1955 og for De Samvirkende Danske Landboforeningers Husholdningsudvalg fra 1967 særligt væsentlige. Efter at have overladt ledelsen af FJLH til Bente Busk Laursen i 1970 tilbragte RP sine sidste år som husmoder på Møldrupgård. Hun blev ridder af Dannebrogordenen 1977.

Foto i KB.

M. Andersen (red.): Foreningen af jydske Landboforeninger igennem 100 år, 1972. Landsbladet 31/1967.

Else Elbæk

 
Professioner
 
Organisationer
Foreningen af Jydske Landboforeningers Husholdningsudvalg · Statens Husholdningsråd · Forbrugerrådet (se Danske Husmødres Forbrugerråd) · Nordens Landbokvinder · Kvindekommissionen af 1965 · De Samvirkende Danske Landboforeningers Husholdningsudvalg
 
Emneord
Husholdning · Husholdningssagen · Landboforeninger · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne
 
Regioner
Nordjyllands Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon