Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Louise von Plessen (1725 - 1799)
Plessen, Louise von

1725-99, overhofmesterinde.

*26.4.1725 i Wien, †13.9.1799 i Celle, Hannover.

Forældre: gehejmeråd ◊Christian August von Berckentin (1624-1758) og Susanna Margrethe von Boineburg (1697-1732).

~11.5.1744 med amtmand Christian Siegfried von P., *10.6.1716 på Fussingø, Ålum sg., †2.4.1755 i Kbh., s. af gehejmeråd ◊Christian Ludvig von P. og Charlotte Amalie Skeel.

LPs fader var gesandt i Wien, og her boede hun det meste af sin barndom. Efter at have opholdt sig et par år hos en moster, der var stiftsdame på Vallø, blev hun i 1740 hofdame hos dronning ◊•Sophie Magdalene. 1744 ægtede hun Christian Siegfried von P., der efter en militær karriere i 1750 blev amtmand over Kbh.s amt og to år senere deputeret for finanserne. Efter hans død i 1755 ønskede LP at leve ubemærket. Sammen med sin trofaste veninde baronesse Amalie Charlotte Schack opholdt hun sig derfor mest på familiens landsted Kokkedal i Hørsholm frem for i det store domicil i Bredgade, det nuværende Odd Fellow Palæet, begge opført af faderen. 1761 solgte hun palæet til den kommende magnat ◊H.C. Schimmelmann. Hun var på det tidspunkt optaget af at etablere en opdragelsesinstitution for unge piger på Christianshavn, et projekt, der imidlertid ikke var bæredygtigt.

I 1766 lod LP sig modstræbende overtale til at vende tilbage til hoftjenesten, nu som overhofmesterinde for ◊Christian 7.s dronning ◊•Caroline Mathilde. Hun skulle, fortæller hun selv, sørge for “en vis Værdighed og Sømmelighed ved Hoffet”, en opgave, der måtte synes noget nær umulig. Dronningen, der endnu kun var et stort barn, knyttede sig stærkt til hende, og LP gjorde hvad der stod i hendes magt for at beskytte hende mod de fornærmelser, der blev hende til del ved det ejendommelige hof, hvor unge lømler og samvittighedsløse hofsnoge dominerede. LP blev både dengang og af en senere tids historikere beskyldt for at have holdt de to ægtefæller adskilt og herved bidraget til ufreden. Det er dog et spørgsmål, om der har været noget reelt alternativ. På dette tidspunkt turede den sindssyge konge rundt med ◊•Støvlet-Cathrine og gjorde byens gader usikre, og intrigemagerne ved hoffet gjorde, hvad de kunne for at sætte kongen op mod dronningen. Nødvendigvis, men mod sin vilje blev overhofmesterinden således samlingspunkt for de standspersoner, bl.a. overkammerherre ◊Ditlev Reventlow, som følte sig tilsidesat i den herskende uorden. Vel ikke helt uden grund opfattedes kredsen som modstandere af den bernstorffske udenrigspolitik omkring en mageskiftetraktat med Rusland om de gottorpske besiddelser i hertugdømmerne. Den holstensk-russiske forhandler ◊C. von Saldern følte sin stilling truet og fik udvirket en kgl. ordre om overhofmesterindens fjernelse fra hoffet. Med få timers varsel blev hun i 1768 tvunget til at forlade tjenesten uden at måtte tage afsked med sin dronning, der først blev adviseret, efter at LP var rejst.

LP begav sig til Kokkedal, men så bange var man for hendes mulige indflydelse, at hun kort efter blev beordret til at forlade landet. Hun tog bolig i den hannoveranske by Celle. Dronningen glemte hende ikke, og 1771 var hun blandt de få modtagere af den nystiftede Mathildeorden. Allerede det følgende år blev også dronningen landsforvist, og de to ofre for den herskende turbulens kunne gense hinanden i Celle. Efter bortvisningen nedskrev LP nogle kortfattede erindringer om tiden ved hoffet i Kbh. Mémoire de la cour de Danemark, der senere er udgivet. De er præget af forståelig bitterhed.

Mal. på Fr.borgmus. Mal. på Saltø.

August Fjelstrup: Damerne ved Karoline Mathildes Hof, 1909. Historisk Tidsskrift 3.r.IV, 1865-66. Danske Magazin 5.r.V, 1902-04.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Sv. Cedergreen Bech

 
Professioner
Overhofmesterinder · Adelige
 
Organisationer
Hoffet
 
Emneord
Udlandsophold
 
Tidsperioder
1700-tallet
 
Regioner
Østrig
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon