Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Else Printz (1907 - 1996)
Printz, Else

1907-1996, musikpædagog.

*19.6.1907 på Frbg., †20.1.1996 i Søllerød sg.

Forældre: elektroinstallatør Sophus Printz-Christensen (1882-1939) og bogholder Grethe Thorsøe Olsen (1883-1953).

Adoptivbørn: Annette Ingrid (1945)

EP var en af de mest fremtrædende af de privatpraktiserende musikpædagoger, der indtog en central position i perioden fra statsautorisationen af musikpædagogisk eksamen i 1940 og frem til den store fremvækst af kommunale musikskoler i Danmark fra 1970’erne. Hendes virke blev bestemt af et mangesidet kreativt og organisatorisk talent, og hun blev kendt som den musikpædagog, der integrerede musikforståelse og musikhistorie i instrumentalundervisningen.

EP gik på Musikkonservatoriet med klaver som hovedfag 1924-28. Som klaverlærere havde hun Anna Thorup og ◊Dagmar Bendix. Efter konservatorietiden studerede hun bl.a. tonika-do hørelære hos Ida Löppenthien i Frankfurt an der Oder. Hun bidrog til tidens diskussion om skærpelsen af kravene til den musikpædagogiske fagprøve og fik indflydelse på klaverlæreren Olaf Jacobsens tanker om begynderpædagogik. 1934 udgav hun selv, sammen med Christy Bentzon og Anna Veibel, en begynderklaverskole, ... så begynder vi, endvidere i 1946 en Klaverskole sammen med Knud Leopold Nielsen. Her tager forfatterne udgangspunkt i, at eleverne skal synge, før de kan spille, fordi deres rytme- og fraseringsfornemmelse derved skærpes. Klaverskolen inspirerer også til begyndende formlære og musikhistorie. EP, der komponerede til undervisningsbrug og børnekor, lod også sine elever komponere selv og skrev en artikel i Dansk Musiktidsskrift om, hvordan hun systematiserede denne form for undervisning.

EP havde en litterær åre og skrev sangtekster, causerier, sketches m.m. til Danmarks Radio, Politiken og Tidens Kvinder. I 1942 skrev hun en pigebog Billet mrk. Sommerferie, der blev rost for sin humor og ukrukkethed. Fra 1947 blev hun fast knyttet til det nystartede ugeblad Alt for damerne og var i en periode medredaktør af bladet. I en årrække skrev hun causerier under rubrikken Bettina funderer og redigerede brevkassen Betro Dem til fru Nini! De indtægter, hun fik som skribent, samt hendes overtagelse i 1947 af forældrenes villa på Zeuthens Allé 5 i Hellerup satte hende i stand til at arbejde hen mod sit musikpædagogiske mål: En musikskole, hvor eleverne ikke alene lærte at spille klaver eller et andet instrument, men også blev opdraget til at blive gode lyttere ved at få en mere bevidst forståelse af musikkens former og historie. Hun underviste både børn, unge og voksne og instruerede også musiklærere i begynderundervisning, tonika-do hørelære, børnepsykologi, undervisningsmaterialer m.m. I 1953 fik EP anledning til at lave en udsendelsesrække Lyt til musikken! i Danmarks Radio. Her gennemgik hun musikalske elementer som fx dynamik, rytme og melodi for voksne begyndere og illustrerede begreberne med musikeksempler. Med sin pædagogiske sans og improvisationsevne skabte hun her en levende undervisningssituation, der også appellerede til et stort antal radiolyttere.

EP mente, at det vigtigste musikpædagogiske mål var at uddanne gode musiklyttere, og ca. 2.000 elever, børn og voksne, heriblandt tronfølgeren, den senere ◊•Margrethe 2., fik beriget deres forhold til musik på hendes private musikskole.

 

Modus 7/1993

Inge Bruland

 
Professioner
Pædagoger · Lærere
 
Organisationer
Alt for Damerne
 
Emneord
Ugeblade · Musik · Brevkasser · Journalistik · Musikskoler · Pædagogik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Frederiksberg Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon