Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Emilie Løbner (1827 - 1896)
Løbner, Emilie Christine

1827-96, skolebestyrer.

*3.9.1827 i Kbh., †19.5.1896 i Tikøb sg.

Forældre: skrædder Hans Christian Schandorph (1805-90) og Ane Kirstine Olsen (*1796).

EL boede hos skolebestyrerinde •Caroline Wroblewsky i Kbh., fra hun var syv til 16 år. I 1850 tog hun navneforandring til Løbner efter sin adoptivfader, amtmand på Færøerne Emilius Marius L., der var død året før, og til hvis familie hun bevarede kontakten resten af livet. Efter endt skolegang underviste EL i Wroblewskys skole i ti år, og fra 1850 blev hun medbestyrerinde. På samme tid modtog hun videregående undervisning i Den højere Dannelsesanstalt for Damer samt hos •Annestine Beyer privat. I 1858 aflagde hun institutbestyrerprøven, der gav ret til at lede en højere pigeskole. Samme år blev hun enebestyrer af Wroblewskys skole. Hendes eksamenspapirer dokumenterer sammen med hendes “Plan til en Pige Real-Skole”, at hun var fagligt veluddannet og pædagogisk progressiv.

Skolen, der i 1873 fik navnet Frk. Løbners Skole, blev flyttet til større, tidssvarende lokaler på Nørrebrogade 9, hvor der blev plads til både skolegård og legestuer, og et ubrudt tiårigt skoleforløb blev gennemført inden for husets rammer. Hun indførte klasselærersystemet, afskaffede de ugentlige karakterer og placerede børnene efter alder i klasserne. Også fagrækken var progressiv med vægt på naturlære og naturhistorie samt en omfangsrig dansk- og historieundervisning. Elevtallet steg og nåede op på 100 elever, og EL samlede en skare velkvalificerede lærere om sig. Skolen var i en årrække Nørrebros betydeligste pigeskole.

Fra 1873 udgav hun skoleprogrammer med alle relevante oplysninger om klasser, fag og lærere. Også på dette punkt hørte hun til de moderne skoleledere, der ønskede at informere om skolens liv. I 1892 solgte hun sin skole til •Karen Kjær, efter at elevtallet de sidste år havde været vigende, bl.a. på grund af konkurrencen fra N. Zahles Skole på Nørrevold. De to skoler henvendte sig til samme elevkreds, men med udbygningen af det indre Nørrebro efter voldenes fald i 1852 blev det arbejderklassen, der ikke satte deres børn i privatskoler, der kom til at præge området. Desuden stillede tiden krav om eksamensskoler for piger, hvilket hendes efterfølger gennemførte, og dermed blev skolens overlevelse sikret. Den er i dag den ældste eksisterende pigeskole, videreført som gymnasium, nu Nørre Gymnasium, i 1971 udflyttet til Mørkhøj.

Det er et spørgsmål, om EL med glæde så sin skole blive eksamensskole. Hun tilhørte det slægtled af kvindelige pædagoger, der ønskede en systematiseret og fagligt righoldig pigeundervisning, men decideret vendte sig mod drengenes latinskoler, terperiet og karaktertyranniet. EL videreførte og fornyede gennem 34 år en institution af betydning for en bydel og dens kvindelige ungdom.

Uffe Nielsen (red.): Nørre G 1818-1993, 1993. Knud V. Rosenstand: Karen Kjærs Skole 1818-1918, 1918.

Uffe Nielsen

 
Professioner
Skoleledere · Skolebestyrere · Lærere
 
Organisationer
Emilie Løbners Skole (se Caroline Wroblewskys Skole og Karen Kjærs Skole og Nørre Gymnasium)
 
Emneord
Pigeskoler
 
Tidsperioder
1800-tallet · 1850'erne · 1860'erne · 1870'erne · 1880'erne · 1890'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon