Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Marie Lønggaard (1884 - 1978)
Lønggaard, Camilla Christiane Marie

1884-1978, lektor.

*25.9.1884 i Århus, †24.1.1978 i Kbh.

Forældre: værkfører, karetmager Lars L. (*1854) og Ane Kirstine Hansine Lynggaard (*1860).

ML tog lærereksamen i 1905 fra Femmers Kvindeseminarium og blev derefter ansat ved Gammel Hellerup Gymnasiums barneskole. Hendes kundskabstørst, især på det naturfaglige område, var imidlertid langtfra stillet. Hun aflagde allerede året efter adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt, tog matematisk studentereksamen fra Wedels Studenterkursus i 1908 og begyndte at læse matematik på Kbh.s Universitet, mens hun stadig ernærede sig ved undervisning i folkeskolen. 1914 blev hun mag.scient. med talteori som speciale. 1914-22 var hun tilknyttet Femmers Kvindeseminarium. Sin livsgerning fik hun på Øregård Gymnasium, hvor hun var ansat fra 1918 til sin pensionering i 1954. Hun videreuddannede sig fortsat, bl.a. ved studieophold i Stockholm 1919 og i Paris 1920.

ML blev som matematiklærer en institution på Øregård Gymnasium. Hendes interesse gjaldt ikke specielt matematik som videnskab, men hun kunne undervise i det. Hun blev respekteret som en farverig og dygtig personlighed, men også opfattet som en streng lærer, der ikke havde megen medlidenhed med de elever, som havde svært ved faget. De matematisk begavede elever underviste hun til gengæld energisk og inciterende. Hun dannede en halvprivat matematikerforening, hvor også udvalgte tidligere elever kunne deltage. ML var medforfatter af en lærebog i matematik Regneregler og Formler, 1950, og hun var i årene 1942-54 som den eneste kvinde medlem af opgavekommissionen for mellem- og realskolen.

Det var en kendt sag på Øregård, at ML spekulerede på Børsen. Hun elskede tal, og det morede hende at regne ud, hvordan hun kunne få det største udbytte af at investere sine penge. Pengene var ikke i sig selv målet. Selvom hun boede i et stort hus i Hellerup og havde både husbestyrerinde og havemand, så var hendes daglige livsførelse sparsommelig. Hun blev en rig dame. Det talte hun ikke selv højt om, men hendes gavmildhed var stor i situationer, hvor kolleger eller tidligere elever var i nød. Når det behøvedes, var hun altid parat til at give en håndsrækning. ML elskede at rejse. Ved sin død i 1978 efterlod hun sig en millionformue, som hun testamenterede til et rejselegat for kvinder. Det er med sine 50.000 pristalsregulerede 1979-kroner Danmarks største kvinderejselegat og uddeles hvert år på MLs fødselsdag i to portioner til kvinder, der har gjort sig bemærket inden for videnskab og undervisning. Den første uddeling fandt sted i 1980. Modtagere var meget passende to fremtrædende matematikere: •Gerd Grubb, den første kvindelige dr.phil. i faget, og formanden for Matematiklærerforeningen Ulla Kürstein Jensen.

Tage Kampmann: Skolegang i Hellerup, 1992. Politiken 25.9.1981.

Lis Levinsen

 
Professioner
Akademikere · Lærere · Legatstiftere
 
Organisationer
Femmers Kvindeseminarium (se Beyers Bohrs og Femmers eksamensforberedende kursus) · Beyers Bohrs og Femmers eksamensforberedende kursus (se Femmers Kvindeseminarium) · Øregaard Gymnasium · Marie Lønggaards Rejselegat
 
Emneord
Matematik · Gymnasieskolen · Udlandsophold
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne
 
Regioner
Århus Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon