Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Erna Lorenzen (1909 - 2006)
Lorenzen, Erna

*1909, museumsinspektør.

*2.1.1909 i Kbh.

Forældre: urtekræmmer Ernst Thorvald L. (1882-1954) og Fanny Frederiksen (1887-1969).

EL kom til museumsarbejdet uden hverken skole- eller universitetseksaminer. Fra 1924 underviste hun privat i broderi, gik et par år på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder og blev i 1929 ansat i glasfirmaet H. Pens. 1931-35 udgav hun tre håndarbejdsbøger om nye broderier efter gamle håndarbejder; til disse havde hun indsamlet materiale på bl.a. Nationalmuseet og i Den Gamle By i Århus. 1935 blev hun ansat i Den Gamle By som museumsassistent, 1945 udnævnt til museumssekretær og 1959 til museumsinspektør med de tekstile samlinger som ansvarsområde.

EL skabte selv sin position i museumsverdenen. Hun tog studentereksamen på kursus i 1948, men hendes brede orientering i almindelig kulturhistorie blev opbygget via mange års arbejde med flere grene af museumsarbejdet sammen med skiftende museumsinspektører og konservatorer, bl.a. •Petra Julie Holm. Fra 1959 til 1979 omskabte hun museets tekstilsamling til at være den bredest kulturhistorisk dækkende uden for Kbh. Indholdsmæssigt blev vægten i indsamlingen flyttet fra det kunstindustrielle til almindelige menneskers genstande og ført op til samtiden. Ligeledes blev oplysninger om genstandenes brug og betydning for brugerne nu også systematisk nedtegnet. I 1960’erne stod EL for arbejdet i Jylland med en landsdækkende registrering, der blev publiceret i Damask og drejl, 1989, hvortil hun bidrog med to artikler om dækketøjets historie. Samtidig blev den traditionelle udstillingsformidling udvidet med dragtparader, hvor gamle dragter præsenteredes på levende modeller. I 1974 og 1979 blev de tekstile udstillinger fornyet og Den Gamle Bys tekstilmagasiner sideløbende hermed revideret, nyordnet og udvidet; deres enkle virkemidler blev efterlignet flere steder.

Med flid, stædighed og enorm arbejdskraft arbejdede EL i dybden med de emner, hun kastede sig over. Disputatsen Folks tøj i og omkring Århus ca. 1675 – ca. 1850, 1975, om relationerne mellem påklædningen i by og på land, afviste den udbredte myte, at hver egns bønder bar en klædedragt, der i et fastlagt mønster adskilte sig fra andres. Samtidig påvistes det, at der i ens sociale lag i by og på land var mange lighedstræk i påklædningen. Temaet er bearbejdet i udstillinger samt i artikler og bøger, såvel forud for disputatsen som efter, populært i Hvem sagde nationaldragt?, 1987. ELs holdning til arbejdet var præget af stærk pligtfølelse og stor glæde. Det resulterede i en omfattende formidling. Hun har holdt talrige foredrag og underviste efter sin pensionering i 1979 på Skals Håndarbejdsseminarium. Samarbejdet med bl.a. skolens leder •Gunnild Gaardsdal resulterede i 1982 i bogen Arvegods, et eksemplarisk stykke genstandsanalyse, formidlet på ELs levende måde. Dertil kom et stort antal artikler i især Den Gamle Bys årbog, men også i bl.a. Århus Byhistoriske Udvalgs publikationer og i Østjysk Hjemstavn, for hvilken hun også i mange år var redaktør. Til Den Store Danske Encyklopædi har hun skrevet om tekstile teknikker. Engagementet har også betydet, at hun altid hjælpsomt og rundhåndet har delt ud af sin store viden. I sit otium har hun tillige skrevet en bog om tuberkulosens historie Livet med skyggen, 1991. EL blev ridder af Dannebrogordenen i 1978.

 

Husflid 1/1977.

Birgitte Kjær

 
Professioner
Museumsinspektører · Redaktører · Forskere · Akademikere · Doktorer
 
Organisationer
Den Gamle By · Skals Håndarbejdsseminarium · Østjysk Hjemstavn
 
Emneord
Museer · Tekstiler · Hædersbevisninger · Kulturhistorie
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon