Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Louise (1667 - 1721)
Louise

1667-1721, dronning.

*28.8.1667 i Güstrow, Mecklenburg, †15.3.1721 i Kbh.

Forældre: hertug Gustav Adolf af Mecklenburg-Güstrow (1633-95) og Magdalena Sibylla af Gottorp (1631-1719).

~5.12.1695 med kong ◊Frederik 4., *11.10.1671 på Kbh.s Slot, †12.10.1730 på Odense Slot, s. af kong ◊Christian 5. og ◊•Charlotte Amalie af Hessen-Kassel.

Børn: ◊Christian 6. (1699), ◊Charlotte Amalie (1706).

L voksede op ved et lille, mindre bemidlet og stærkt religiøst fyrstehof. Af hendes 11 søskende nåede otte voksenalder, alle piger. Faderen var påvirket af pietismen og skrev åndelige sange, og antagelig fik L en gængs, men religiøst præget opdragelse. Hendes ægteskab i 1695 med den senere Frederik 4. var indirekte fremtvunget af hans forældre. Officielt havde den livsglade og rejselystne kronprins frit valg mellem prinsesser ved en række tyske hoffer. Reelt kom kun Mecklenburg på tale, og af fire søstre valgte Frederik da L, fordi han havde det indtryk, at hun ikke ville forvolde ham “Unruhe oder Molestie”, hvis han skulle begå et ægteskabeligt fejltrin.

Mellem 1697 og 1706 fødte L fem børn, hvoraf tre døde som små. Allerede i 1699, samme år som tronbestigelsen, havde Frederik 4. dog indledt det første af flere åbenlyse forhold. Den udkårne var en af hofdamerne hos hans søster ◊•Sophie Hedevig, ◊Elisabeth Helene von Vieregg, som han ægtede til venstre hånd i 1703. Hun døde i barselsseng og afløstes af sin husfrøken den 14-årige ◊Charlotte Helene von Schindel. Fra 1711 fulgte det langvarige forhold til ◊•Anna Sophie Reventlow, kongens store kærlighed og Ls efterfølger som dronning. Selvom kilderne er få og modstridende, synes L at have haft vanskeligt ved at beherske sine sårede følelser og erkende sin stilling. Hun blev den passivt krænkede og fandt tilflugt i pietismen, men evnede ikke at finde personlig bekræftelse i religiøs eller social foretagsomhed. For samtiden blev hendes reaktion en indirekte undskyldning for kongens utroskab, og hun fik heller ikke støtte fra sin svigermoder enkedronning Charlotte Amalie, der selv havde måttet dele sin kongelige ægtefælle med dennes elskerinde. Derimod tog kronprins Christian tidligt sin moders parti. Hendes positive eftermæle i ligtalerne skyldtes hans henstilling til prædikanterne og afspejler ikke samtidens opfattelse.

Ls anselige bogsamling, der nu opbevares i Det Kgl. Bibliotek, vidner overbevisende om hendes store religiøse interesse. Af dens knap 400 bind, der alle er på tysk, omhandler kun en halv snes ikke-religiøse emner, mens de øvrige er opbyggelige skrifter i pietistisk ånd. Ved sit bryllup havde L fået Hørsholm som livgeding (enkegods). I 1703 fik hun desuden Rungstedgård og i 1707 Ebberødgård. Selvom hun ikke personligt tog sig af sine besiddelser lod hun dog, tilskyndet af sin overkammersekretær E.U. Dose, i 1704 anlægge en krudtmølle i Karlebo. L tilhører de blege skikkelser blandt danske dronninger. Antagelig elskede hun Frederik 4., følte sig svigtet og søgte trøst i religionen uden at finde nyt livsindhold. I digtet Rungsteds Lyksaligheder, 1772, har ◊Johs. Ewald givet et kort, poetisk glimt af hendes “kierlige Kummer”.

Mal. fra ca. 1700 af Jacob d’Agar på Rosenborg. Buste fra 1718-19 af Just Wiedewelt smst. Posthumt mal. af J.S. Wahl smst.

Ellen Jørgensen: Danske Dronninger, 1910. Det Skandinaviske Litterære Selskabs Skrifter XXIII, 1832. Fund og forskning, 1996.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Jørgen Hein

 
Professioner
Dronninger
 
Organisationer
 
Emneord
 
Tidsperioder
1600-tallet · 1700-tallet
 
Regioner
Tyskland
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon