Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Edel Liisberg (1885 - 1928)
Liisberg, Anna Edel Elisabeth

1885-1928, kirkeligt og socialt aktiv.

*12.3.1885 i Kbh., †16.8.1928 i Hellebæk sg.

Forældre: forfatter, museumsinspektør ◊Henrik Carl Bering L. (1854-1929) og Suzanne Adéle Krayenbühl (1855-1903).

EL var en dygtig og farverig pionerskikkelse i kristeligt-socialt arbejde i Danmark i begyndelsen af 1900-tallet. Efter datidens målestok var hendes baggrund vanskelig, idet hendes forældre blev skilt, da hun var fire år. Herefter boede hun sammen med moderen og sine to søstre hos bedsteforældrene i den fransk-reformerte præstegård i Åbenrå i Kbh. Efter moderens død i 1903 boede hun 1904-09 i den senere kendte konservative politiker ◊•Gerda Mundts hjem i Lyngby. Mundt og EL opbyggede i disse år et meget nært venskab, senere beskrevet af Mundt som et slags moder-datter forhold. De var begge aktive i Mariaforbundet, en kristelig organisation for borgerskabets døtre oprettet i 1905, ligesom de tog initiativ til kristeligt fabriksarbejde og til en afdeling af KFUK (Kristelig Forening for Unge Kvinder) i Lyngby. Herved kom EL i nær kontakt med det kristne kvindenetværk, som blev afgørende for hendes senere liv og virke.

EL tog 1902 almindelig forberedelseseksamen fra N. Zahles Skole. I årene 1904 til 1906 gik hun på Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder med henblik på at blive ansat på Den Kgl. Porcelainsfabrik, hvilket hun dog opgav. I stedet var hun 1906-09 lærervikar på N. Zahles Skole, et job, hun tilsyneladende klarede med glans. I hvert fald bemærkede ◊•Natalie Zahle ved hendes afsked, at skolen havde ventet sig meget af hende. En af hendes søstre Ingeborg L. var også lærer ved skolen. I de forløbne år var EL blevet afklaret om sit kald til at virke i Indre Mission og i det kristelige ungdomsarbejde. Det skete i takt med, at forskellige personer og foreninger fik øjnene op for hendes kvaliteter. Hun blev bl.a. af forstanderinden ◊•Thora Esche anmodet om at træde ind i Magdalenehjemmets arbejde for prostituerede kvinder. Som 24-årig blev hun i 1909 sekretær for Kvindehjælpen i Århus, oprettet i 1906 af •Ellen Schepelern. Ligesom Magdalenehjemmet sigtede Kvindehjælpen på kriminelle, prostituerede og kvinder i vanskelige sociale forhold. De mange skæbner og sociale problemer, som EL mødte under sit arbejde i Kvindehjælpen til 1913, blev afgørende for hendes senere bestræbelse på at sammenknytte kristendom og socialt arbejde.

I 1913 blev EL sekretær i KFUKs Hovedforening i Kbh. Her ydede hun bl.a. en stor indsats i forbindelse med projekteringen af KFUKs nye bygning i Store Kannikestræde, indviet i 1920. Den brede horisont og de høje sociale ambitioner, der løb som en rød tråd gennem hendes arbejde, var inspireret af tidens tanker om en kristen social forståelse, “social gospel”, som indebar en forestilling om, at Guds rige på jorden skulle kædes sammen med social forandring. I Danmark prægede tankerne om social kristendom en række teologer, bl.a. ◊Eduard Geismar og ◊Hans Koch, som EL arbejdede tæt sammen med. I sin tid som KFUK-sekretær holdt hun en række foredrag om forholdet mellem kristne kvinder og sociale spørgsmål. I foredraget Den kristne Kvindes Stilling til sociale og politiske Spørgsmaal fra 1916 pegede hun i lighed med andre udadvendte kristne kvinder på, at kvindernes indsats var tiltrængt i det offentlige liv. Hun fremhævede områder som sædelighed og afholdssag, ligesom hun pegede på kvindernes indsats for skole-, kirke- og boligforhold og på deres arbejde med almene politiske spørgsmål. Samtidig foreslog hun, at der blev startet sociale studiekredse i KFUK, der kunne tilvejebringe den nødvendige viden. EL var med til at udvikle den sociale og pædagogiske ekspertise i KFUK både som arrangør af sociale studiekredse og som foredragsholder. Med sin melodiske stemme og sin fængslende form var hun en populær foredragsholder ved KFUKs egen lederuddannelse, i Kvindehjælpens barneplejeskole og på Fröbel-Højskolen. Imidlertid måtte hun forlade stillingen som KFUK-sekretær i foråret 1919 som følge af samarbejdsvanskeligheder med formanden ◊•Ingrid Ulbricht. Flere bestyrelsesmedlemmer, bl.a. Mundt, trak sig i den følgende periode, og 200 KFUKere underskrev en støtteresolution til fordel for EL.

Herefter tog EL på studierejse til Sverige, hvor hun en tid opholdt sig på Birkagården, en kendt social institution i Stockholm. I samarbejde med Geismar tog hun efterfølgende initiativ til et settlementsarbejde under navnet Den Indre Bys kristelig-sociale Arbejde i Kbh., der omfattede børnehave, fritidshjem, værkstedsundervisning og landophold for børn. Også her blev ELs bemærkelsesværdige opfindsomhed synlig. Det pædagogiske arbejde foregik i nær kontakt med forældrene, der blev opsøgt i hjemmet og inviteret til forældremøder og fester. Virksomheden, der startede 1919 i indre by, blev senere flyttet til Brønshøj og 1934, seks år efter ELs død, udskilt fra Indre Mission.

ELs virke afspejlede den brede orientering i Kbh.s Indre Mission og i KFUM og KFUK i de første årtier af dette århundrede, der også gav et vist rum for kvinders udfoldelse. Hun var en energisk iværksætter, en fremragende foredragsholder og en lederskikkelse af format. Samtidig førte hendes vidtfavnende sociale engagement hende ud over de rammer, der var sat af de kristelige organisationer. Det var ikke mindst fra institutioner af denne art, at velfærdsstaten senere fandt modellerne for sit sociale arbejde, om end på et sekulariseret grundlag. ELs store arbejdsindsats og engagement sled på helbredet, og hun døde i 1928, kun 43 år gammel. Efter hendes død skrev Mundt biografien Edel Liisberg, 1930, som erstatning for den selvbiografi, som EL ikke selv nåede at skrive.

Foto i KB.

Hilda Rømer Christensen: Mellem backfische og pæne piger, 1995.

Arkiv for KFUKs Hovedforening i Kbh. i LAK.

Hilda Rømer Christensen

 
Professioner
Foredragsholdere
 
Organisationer
Kvindehjælpen (se Magdalenehjemmet og Jysk Børneforsorg) · Indre Mission · KFUK - Kristelig Forening for Unge Kvinder
 
Emneord
Filantropi · Socialt arbejde · Kristendom · Kirkeligt arbejde · Spejderbevægelsen · Ungdomsorganisationer
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1900'erne · 1910'erne · 1920'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon