Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Gerda Louw Larsen (1929 - 2011)
Louw Larsen, Gerda

*1929, socialrådgiver, politiker.

*5.5.1929 i Kbh.

Forældre: chauffør Julius Petersen (1903-42) og Ragnhild Louw (1903-89)

~12.12.1948 med centerleder Kurt Lehd Larsen, *27.1.1926 i Kbh., s. af maskinmester Aage B. L. og Helga Hansen.

Umiddelbart efter at have taget realeksamen i 1945 blev GLL ansat i Kbh.s Telefon Aktieselskab, hvor hun arbejdede til 1958. Hendes interesse for samfundsmæssige problemer førte til, at hun i 1961 tog socialrådgivereksamen fra Den Sociale Højskole. Hun var først ansat i Mødrehælpen 1961-65, derefter i Kbh.s Kommunes Socialdirektorat, hvor hun, bortset fra en enkelt afbrydelse 1971-72, har haft sit virke i enkerådgivningskontoret. Hun har også engageret sig organisatorisk inden for sit fag, bl.a. som formand for Kbh.s Socialpædagogiske Seminarium 1978-97 og for Landsforeningen af Bestyrelser for Socialpædagogiske Seminarier 1980-94.

GLL blev tidligt politisk interesseret, og som 16-årig var hun rasende over, at hun endnu ikke havde stemmeret. Hun blev medlem af Socialdemokratiet og startede sin politiske karriere i 1953 som medlem af Utterslevkredsens kvindeudvalg. 1957-70 var hun medlem af vælgerforeningens bestyrelse, fra 1960 som bestyrelsens sekretær. Fra 1962 stillede hun op til Borgerrepræsentationen, og i 1970 blev hun valgt. I kraft af sit arbejde var hun stærkt interesseret i ældreomsorg, og hun blev formand for kommunens plejehjemsudvalg og for integreringsudvalget, der skulle forberede gennemførelsen af den nye bistandslov i 1976. 1971 udpegedes hun til at efterfølge •Karen Dahlerup som Socialdemokratiets kvindesekretær, men allerede året efter trådte hun tilbage, fordi arbejdet som borgerrepræsentant var for krævende. 1976 valgtes hun som den første kvinde til formand for Borgerrepræsentationen. Med den stærke partifælle overborgmester ◊Egon Weidekamp som mod- og medspiller lykkedes det hende ved sin saglighed både at skabe respekt om sin person og at give formandsposten et afbalanceret politisk indhold. Men de politiske slagsmål, også internt i partigruppen, gjorde det svært for hende at fastholde den saglige linie, og hun genopstillede ikke ved valget i 1982.

GLL var i 1980 blevet medlem af Mediekommissionen, og i 1982 tog hun imod kulturminister ◊•Lise Østergaards tilbud om posten som formand for Kulturministeriets forsøgsudvalg vedrørende lokalradio og -tv. Også her kom hun i modvind. I 1985 beskyldte bl.a. Centrum-Demokraterne (CD) hende for at drive personlig kulturpolitik, fordi hun som udvalgsformand undlod at lægge bånd på en række nærradioer, der opfordrede til aktioner og blokader mod den borgerlige regerings indgreb i overenskomstforhandlingerne. Det blev mere end antydet, at hun burde trække sig som formand, en opfordring, som CD-eren ◊•Mimi Jakobsen, der havde afløst Østergaard som kulturminister, støttede. GLL forblev dog som formand, indtil udvalget i 1987 havde afsluttet sit arbejde. 1989-91 var hun formand for programrådet i Danmarks Radio. Det sociale engagement fortsatte hun bl.a. som formand for Socialt Boligbyggeris Ungdomsklubber 1987-94. Hun har endvidere bidraget til faglige udgivelser, bl.a. som medforfatter af Hverdagens jura, 1972 og 1973, hvor hun tog sig af den sociale del, og af Sociallovgivningens ABC, 1974.

Foto i ABA, KB.

Karin Sandvad

 
Professioner
Kommunalpolitikere · Socialrådgivere
 
Organisationer
Københavns Kommunes Socialdirektorat · Københavns Socialpædagogiske Seminarium · Landsforeningen af Bestyrelser for Socialpædagogiske Seminarier · Socialdemokratiet · Borgerrepræsentationen · Mediekommissionen · Danmarks Radio · Socialt Boligbyggeris Ungdomsklubber
 
Emneord
Politik · Socialpolitik · Socialt arbejde · Kulturpolitik
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Københavns Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon