Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Lise Hansen (1928 - 1996)
Hansen, Elise (Lise) Marie

1928-96, universitetslektor.

*15.7.1928 i Århus, †30.10.1996 i Kbh.

Forældre: gårdejer Jens Andreas H.

LHs barndomshjem var i Helsted ved Randers. Hendes fader havde en lille gård, hendes moder var uddannet som apotekerassistent. På Randers Statsskole havde LH den nybagte adjunkt H.V. Rævskjær som en inspirerende lærer i biologi. Det motiverede hende til at læse naturhistorie og geografi, og efter at have taget studentereksamen i 1946 påbegyndte hun studiet på Kbh.s. Universitet. Fagområdet modtog en snes studerende om året, hvoraf kun to-tre specialiserede sig i botanik. LH fandt hurtigt sin plads i det gamle botaniske laboratorium i hjørnet af Botanisk Have. 1950-51 hjalp hun laboratoriets svampeforsker ◊Morten Lange med mikrobiologisk arbejde og specialiserede sig som han i mykologi, læren om svampe.

LH blev cand.mag. i naturhistorie og geografi i 1954 og var senere i 1950’erne på studieophold i Paris, Cambridge og London. Straks efter embedseksamen fik hun brug for sin mikrobiologiske erfaring som timelønnet lærer på Danmarks Tekniske Højskole. Samtidig assisterede hun Louis Harmsen på Teknologisk Instituts hussvampeafdeling og kunne således udnytte sit kendskab til de særprægede svampeformer i poresvampegruppen, der efterhånden blev hendes mykologiske hovedfelt. Hun skrev sin første lille afhandling om disse svampe i 1955. I 1958 blev LH deltidsansat ved Danmarks Farmaceutiske Højskole, hvor hun underviste i højere planter.

På denne tid var der sket en voldsom forøgelse af studentertilgangen til universiteterne. I Kbh. blev det botaniske studium omstruktureret, og svampe og alger blev samlet under Institut for Sporeplanter (ISP) med Lange som professor. De mange studenter krævede flere lærere. LH kom til som den første nye amanuensis i 1960 og var fra 1967 lektor samme sted. Hendes ansættelse markerede begyndelsen til kvindernes indmarch i universitetets botaniske lærerkorps. I løbet af 1960’erne blev der ansat yderligere tre kvindelige lærere på ISP. LHs særlige undervisningsområde var poresvampe. Men hun var en alsidig mykolog. Som ekstern lektor fik hun til opgave at dække mykologien ved det nyudbyggede botanikstudium ved Århus Universitet 1962-63. Blandt hendes vigtigste opgaver ved ISP var det årlige feltkursus i svampe, fra 1971 lagt i faste rammer med LH som en af lærerne på Kristiansmindelaboratoriet i Sorø Sønderskov. Kurset trak fulde huse og talte både danske studerende og mange udenlandske gæster blandt deltagerne. LH var ikke blot en betydelig undervisningskraft. Allerede i 1960 deltog hun i den første europæiske mykologkongres i Prag i grundlæggelsen af den europæiske undersøgelse af storsvampenes udbredelse. I de følgende år var hun med til at udstikke retningslinierne for dette internationale projekt. Hun kendte de ledende europæiske mykologer ganske godt og var fuldbefaren i både engelsk, fransk og tysk.

Botanisk Tidsskrift har været af stor betydning for faget helt fra tidsskriftets start i 1866. Fra og med sin ansættelse ved ISP fik LH funktion som redaktionssekretær, og 1963 blev hun medlem af Botanisk Forenings bestyrelse og sørgede for de praktiske relationer mellem forening og Botanisk Tidsskrift. Det var ikke mindst hendes fortjeneste, at tidsskriftet udkom med sine fire årlige hefter, hvortil kom en række specialafhandlinger i udgivelsesrækken Dansk Botanisk Arkiv. Hun afrundede tidsskriftets afsluttende bind i 1981 med et generalregister, men kun for at påbegynde et nyt arbejde. Sammen med lektor Henning Knudsen gik hun i gang med udgivelsen af en flora over Nordens storsvampe. Det første bind af Nordic Macromycetes udkom i 1992. Det er et hovedværk i den mykologiske litteratur med bidrag af snart sagt alle aktive nordiske forskere inden for faget. Med al den undervisning og redaktion blev der ikke megen tid til egne undersøgelser. Alt i alt blev det til fem-seks mindre afhandlinger.

LH passede ind i sine laboratorieomgivelser, med stakke af korrektur på bordet, altid åben for studenter og for kolleger fra nær og fjern. Det var på laboratoriet, hun havde sit livs centrum. Hun forblev ugift og beholdt i mange år sin studenterhybel på Frbg. Siden købte hun for sin fædrene arv eget hus i Kartoffelrækkerne, tre minutters gang fra ISP, der i 1969 flyttede fra sin kældertilværelse i Gothersgade til nye store lokaler i Øster Farimagsgade. Hun trak sig tilbage fra sin lektorstilling i 1993, men beholdt et beskedent arbejdsværelse, hvor hun kunne fortsætte sit redaktionsarbejde af Nordic Macromycetes. Det var næsten afsluttet ved hendes død i 1996.

Morten Lange

 
Professioner
Akademikere · Forskere
 
Organisationer
Københavns Universitet · Botanisk Forening
 
Emneord
Botanik · Mykologi · Svampe
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne · 1980'erne · 1990'erne
 
Regioner
Århus Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon