Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Berengaria (ca. 1197 - 1221)
Berengaria

ca. 1197-1221, dronning.

*ca. 1197, †27.3.1221.

Forældre: kong Sancho 1. af Portugal (1154-1211) og Dulce (†1198).

~maj 1214 med kong ◊Valdemar 2. Sejr, *1170, †28.3.1241 i Vordingborg, s. af kong ◊Valdemar 1. den Store og ◊Sophie af Novgorod.

Børn: ◊Erik 4. Plovpenning (1216), ◊Sophie (1217), ◊Abel (1218), ◊Christoffer 1. (1219).

Navnet B er en latiniseret form af det portugisiske Berengela. I årbøger og folkeviser kaldes hun Bringenilæ, Bengierd og lignende. B og Valdemar Sejr blev gift i maj 1214, og hun fødte i de følgende år tre sønner, der alle senere blev konger af Danmark, samt en datter. B omtales både som kongen af Portugals datter og som greven af Flanderns søster. Dette skyldes, at hendes broder kong Alfonso 2. indledte en arvestrid, der resulterede i, at hendes anden broder Ferrando 1211 rejste til Frankrig, formentlig med den meget unge B i sit følge. Den franske kong Philip 2. August arrangerede det ægteskab, der gjorde Ferrando til greve af Flandern, og Bs giftermål kan skyldes Ferrandos ønske om at knytte Valdemar Sejr til den alliance, rettet mod Frankrig, som han i sommeren 1213 indgik med kong John af England og den tyske kejser Otto 4. Det var rimeligvis på grund af B, at Valdemar indgik endnu en forbindelse med det portugisiske kongehus, da hans ældste søn ◊Valdemar den Unge i 1229 blev gift med Bs niece, Alfonso 2.s datter ◊Eleonora.

Den konkrete viden om Bs liv er minimal og tilfældig. Paverne Innocens 3. og Honorius 3. stadfæstede hendes morgengave, hvilket er usædvanligt. Omfanget af morgengaven, som brudgommen yder som en sikring af hustruens mulige enkestand, kendes ikke. Det ses imidlertid, at B har givet gaver til kirker og klostre, idet disse gaver såvel som hendes krone efter hendes død blev undtaget fra aftalen 1225 om løsesummen for kong Valdemar og hans ældste søn efter tilfangetagelsen på Lyø to år tidligere. Hun er dermed den første danske dronning, hvis krone omtales. Folkevisetraditionen fremstiller B som sin forgænger dronning ◊•Dagmars modstykke: hård, ond, grådig og selvisk. Dagmar advarer i en af viserne Valdemar mod at gifte sig med B: “Hun er saa besk en blomme.” Traditionen er imidlertid nedskrevet sent i 1500-tallet og tvivlsom. Ifølge en tysk-livlandsk kilde døde B i barselsseng. Hun er begravet i Skt. Bendts Kirke i Ringsted. Ved udgravningen i 1855 blev hendes skelet fundet, og hendes velformede kranium vakte stor opmærksomhed. I kirken opbevares en fletning af hendes hår.

 

Humanistiske Studier 2/1941. Danmarks Kirker 5, Sorø Amt 1, 1936.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Niels Henrik Holmqvist-Larsen

 
Professioner
Dronninger
 
Organisationer
 
Emneord
 
Tidsperioder
1200-tallet
 
Regioner
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon