Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Karen Bagge (1884 - 1976)
Bagge, Karen Dorthea

1884-1976, skolebestyrer.

*31.5.1884 på Frbg., †27.2.1976 i Nærum sg., Kbh.s amt.

Forældre: redaktør, landbrugskandidat Jacob Hansen B. (1855-1914) og Gertrud Kristine Neermann (1859-1908).

KB var den ældste af fire søskende i et grundtvigsk præget hjem med levende interesse for litteratur, politik, kirke og skole. Brødrene ◊P.F. B. og ◊Povl B. skulle komme til at gøre sig gældende som henholdsvis ingeniør og historiker, søsteren Ellen Margrethe dannede forstanderpar på Rødding Højskole med sin mand ◊Hans Lund. Selv gik KB i Frk. Langes Friskole, tog almindelig forberedelseseksamen, blev student fra N. Zahles Skole i 1906 og fortsatte studierne i historie, engelsk og dansk ved Kbh.s Universitet 1907-11. Samtidig underviste hun i dansk og historie på Frk. Langes Friskole og på N. Zahles Skole i den fri fortsættelsesklasse, der blev til de sociale klasser i 1911. Ved siden af dette arbejde var hun klasselærer i barneskolen. I 1913 tog hun faglærereksamen i dansk og historie ved N. Zahles Skole og blev umiddelbart herefter inspektør på gymnasieskolen. Dette hverv havde hun indtil 1924, da hun blev udnævnt til forstander for seminarieskolen. 1931-54 var den aktive og alsidige KB overbestyrer for hele N. Zahles Skole. I sin tid som bestyrer underviste hun samtidig i praktik og pædagogik på seminariet og var leder af Kursus til Pigeskolens Faglærerindeeksamen, der havde til huse i N. Zahles Skole. I den samme periode foretog hun en række studierejser til forskellige europæiske lande.

KBs pædagogiske tankegang og syn på skolen forlod aldrig barndommens grundtvigianske fundament, men hun besad i overensstemmelse med N. Zahles Skoles tradition en rummelighed og evne til at interessere sig for og optage nye tanker og strømninger i skolens liv. Hendes grundige studier havde sat sig spor, og hun havde ry for at være en fremragende lærer, der forlangte meget af sine elever, men som samtidig var en munter, fængslende og inspirerende fortæller og formidler. Hun var myndig og besad en autoritet, der omfattede hele den opdragende virksomhed på skolen. En historie fra skolen fortæller, at en lærer spurgte et barn om, hvem man skulle vise ærefrygt. Eleven svarede: “Vorherre og Frk. Bagge.” Hendes indflydelse rakte langt ud over skolen, bl.a. med udstrakt foredragsvirksomhed. Hun besad en række tillidshverv, fx som medlem af bestyrelsen for Gymnasieskolernes Lærerforening 1919-27, for N. Zahles Skole 1924-54 og for Pædagogisk Selskab 1924-33. Desuden var hun formand for Foreningen Den danske Pigeskole fra slutningen af 1920’erne til 1971 og i bestyrelsen for Fröbel-Højskolen 1933-62, formand for de private Gymnasieskolers Rektorforening fra 1937 og censor ved faglærereksamen 1937-47. KB modtog Fortjenstmedaljen i guld 1951.

Mal. af Jørgen Aabye, udst. 1949. Foto i KB.

Natalie Zahle til Minde, 1927. Natalie Zahles Skole 1851-1951. Bog og Naal 6/1927.

Privatarkiv i KB.

Optaget i Dansk Biografisk Leksikon.

Birgitte Possing

 
Professioner
Lærere · Skolebestyrere · Skoleledere
 
Organisationer
Natalie Zahles Skole · Gymnasieskolernes Lærerforening · Pædagogisk Selskab · Den danske Pigeskole · Fröbel-Højskolen · Private Gymnasieskolers Rektorforening
 
Emneord
Pigeskoler · Folkeskolen · Gymnasieskolen · Seminarier · Skolepolitik · Hædersbevisninger
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1910'erne · 1920'erne · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne · 1970'erne
 
Regioner
Frederiksberg Kommune
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon