Home
spacer spacer
Forord til DKL Online
Søgevejledning
Brugernes bidrag til DKL
Om den trykte udgave
Enkel søgning
Avanceret søgning
 

Nyt og aktuelt om køn

Hold dig ajour med den nyeste viden om ligestilling, køn og forskning

Klik dig ind på KVINFO Nyt

KVINFOs ekspertdatabase

Find navne, når der skal udpeges medlemmer til råd, nævn, udvalg og bestyrelser. Find navne, hvis der er brug for en ekspertudtalelse. Det er gratis, den er opdateret.

Søg

Solvejg Bording (1907 - 1970)
Bording, Solvejg

1907-70, gymnastiklærer, valgmenighedspræst.

*25.4.1907 i Søllested sg., Maribo amt, †14.8.1970 i Kbh.

Forældre: højskoleforstander ◊Rasmus B. (1868-1942) og lærer Bodil Marie Jensen (1870-1950).

Da SB var lille pige, lå hun aften efter aften i sin seng og fortalte sine søskende lange, spændende, fortsatte historier, som hun selv fandt på. Hun var en mesterlig fortæller, og den evne bevarede hun livet igennem. Hun skrev også meget, blandede sig jævnligt i den folkelige debat i foreningsblade og presse, ligeledes med stort talent. Fra hun var ganske ung, gav hun gerne sin mening til kende først og fremmest om gymnastiske forhold: forskellen på mands- og kvindegymnastik, gymnastikkens betydning i folkeopdragelsen og vigtigheden af at bevare den björksténske gymnastik. Da den tyske gymnastikpædagog H. Medau efter Anden Verdenskrig for alvor fik fodfæste i de folkelige gymnastikforeninger, lød SBs advarende røst i Ungdom og Idræt, 1947: “Medaugymnastikken i nazismens tjeneste var slet og ret et hensigtsmæssigt middel til at ægge den legemlige tiltrækningskraft og dermed fremme antallet af hitlerbørn. Det er den slags kropbevægelser, der almindeligvis hører hjemme paa 3die rangs varieteer, og som vi vel egentlig ikke har noget andet ord for end liderligt.” Som altid var hendes pen skarp og præcis og hendes standpunkter provokerende, så debatten bølgede i uger. Både som højskolelærer og senere som valgmenighedspræst var hun meget ofte på farten som foredragsholder.

SB voksede op på Ry Højskole, hvor hendes fader var forstander, så hun fik højskolerne og de folkelige bevægelser ind med modermælken. 18 år gammel meldte hun sig i 1925 som elev på det allerførste sommerhold på Snoghøj Gymnastikhøjskole, der var ledet af ◊•Jørgine Abildgaard og •Anna Krogh. Sammen med 59 andre unge kvinder tilbragte hun sommeren i en nærmest euforisk stemning. Hun fortsatte til Askov Højskole på vinterholdet 1925-26. Her mødte hun en af tidens pionerer inden for kvindegymnatik ◊•Ingeborg Appel og tog på hendes foranledning i 1928 den etårige uddannelse på Statens Gymnastikinstitut. Den store inspirationskilde i Mellemkrigstiden var den finsk-svenske gymnastikpædagog Elli Björkstén. Hun bragte kvindegymnastikken væk fra den spændte stillingsgymnastik og fokuserede på bevægelsen og glæden. Det var indlysende for hende, at mænd og kvinder ikke var skabt til at lave den samme form for gymnastik. Allerede på Snoghøj havde SB udøvet hendes gymnastik, idet Abildgaard og Krogh nærmest forgudede Björkstén, og i 1932 fik hun lejlighed til at studere hos mesteren selv i Finland. Så var hun udlært og blev efter et par korte ansættelser på Ry Højskole og Egå Efterskole lærer på Snoghøj Gymnastikhøjskole i 1933.

SB kunne sit håndværk og blev hurtigt en dygtig og respekteret underviser. Hun krævede meget af sig selv og sine elever. For Krogh og Abildgaard var det en stor hjælp at få en lærer med et så udpræget organisatorisk talent. Snart var hun med til at lave dagsøvelser og opvisningsprogrammer. Det var også hende, der til langt ud på natten lagde skema og hjalp Krogh med de administrative opgaver på kontoret. SB blev af de fleste betragtet som kronprinsesse til Snoghøj. Men sådan kom det ikke til at gå. I 1933 byggede forstanderparret en kirke til højskolen som et synligt symbol på, at kristendom og folkelighed skulle forenes. Det var der stor enighed om fra starten. Men med årene blev SB stærkt kritisk over for, at Abildgaard inddrog det kristelige mere og mere i højskolen på det folkeliges bekostning, og Abildgaard fyrede hende i 1955. Det førte til et brud mellem Abildgaard og Krogh og dermed til Snoghøj Gymnastikhøjskoles endeligt.

Efter en periode som lærer på sin broder ◊Frede B.s højskole i Kbh. tog SB til USA, hvor hun i halvandet år underviste på John C. Campbells Folk Highschool. Hun var meget optaget af det amerikanske undervisningssystem og havde planer om at blive, men blev kaldt hjem til Danmark i 1959. Lolland-Falsters Valgmenighed søgte en afløser for ◊•Johanne Andersen, hvis ansættelse i 1947 havde åbnet vejen for ordination af kvindelige præster i Danmark. Menighedsrådet ville gerne have en kvinde igen, og SB tog en såkaldt bispeeksamen og blev derefter ordineret i Maribo Domkirke i 1959. I 1965 blev hun ansat af Kbh.s Valgmenighed, men hun slap ikke sin gamle menighed i Nørre Ørslev, da den på grund af økonomiske vanskeligheder blev lagt ind under Kbh. Det betød en del rejseri, men det passede hende godt. Hun var en rastløs sjæl, ustandselig på farten til gudstjenester, på foredragsturné eller rejser til udlandet. I 1963 udgav SB en prædikensamling Som det lyder for mig.

Foto i KB.

Else Marie Wiberg Pedersen (red): Se min kjole, 1998. Klara Aalbæk Korsgaard: Anna og Jørgine, 1996. Torben Damsholt: Københavns Valgmenighed 1890-1990, 1991. Frede Bording: I Grundtvigs kølvand, 1985.

Privatarkiv i RA.

Klara Aalbæk Korsgaard

 
Professioner
Lærere · Præster
 
Organisationer
Snoghøj Gymnastikhøjskole · Lolland-Falsters Valgmenighed · Københavns Valgmenighed
 
Emneord
Gymnastik · Udlandsophold · Kristendom · Højskoler
 
Tidsperioder
1900-tallet · 1930'erne · 1940'erne · 1950'erne · 1960'erne
 
Regioner
Fyns Amt
Digital udgave © Copyright 2003 KVINFO
Tilbage til resultatliste  |  Ny søgningPrinter ikonspacerPrint     Forstør teksten     Formindsk teksten

Tegnforklaring

* = født
† = død
~ = gift
◊ = optaget i Dansk biografisk leksikon
• = optaget i Dansk Kvindebiografisk leksikon